Tidsbundet valutakonto

Gör tidsbundna placeringar i valuta. Valutakontot är ett intressant alternativ för dig som vill placera globalt. Räntan på kontot fastställs utifrån den globala räntenivån för valutan du placerat i.

Tidsbundet valutakonto i alla vanliga valutor

  • Kontot kan öppnas i alla vanliga valutor som inte hör till eurozonen.
  • Ditt företag kan välja insättningstid från en dag till fem år.
  • Vi avtalar tillsammans om ränta och insättningstid då ditt företag öppnar kontot.
  • Räntan är fast under hela insättningstiden.
  • Den slutliga avkastningen beror på räntan på kontot och på kursvinsten eller -förlusten för valutan på kontot.
  • Kursrisken minskar då ditt företags placeringar diversifieras på många olika valutor.