Tidsbundet placeringskonto

Det Tidsbundna Placeringskontot är ett tryggt och traditionellt alternativ för placering. Depositionsräntan på kontot avtalas när kontot öppnas och räntan är fast under hela insättningstiden. Du kan öppna Tidsbundet Placeringskonto i tjänsten e-Markets!

Tryggt att göra insättningar på Tidsbundet Placeringskonto

  • Depositionsräntan avtalas separat för varje konto då det öppnas.
  • Räntan fastställs utgående från placerat belopp och insättningstid. 
  • Räntan är fast under hela insättningstiden.
  • Prissättningen beror på den allmänna marknadsräntan.
  • Du kan fritt välja insättningstid från en dag uppåt.
  • På förfallodagen överförs kapitalet och räntan automatiskt till det betalningsrörelsekontot som används som förvaltningskonto.