RänteExtra-konto

RänteExtra är rätt konto för ditt företag då du vill ha ett sparkonto med bra ränta för extra medel och samtidigt kunna ta ut medel vid behov.

RänteExtra för företag

Nya RänteExtra-konton öppnas inte längre för företag efter 9.5.2016. Inlåningsräntan på företagens giltiga konton är 0 %.

Egenskaper

Räntan fastställs för varje kommande period enligt marknadsutvecklingen. 
Insättningstiden bildas av försäljningstiden och RänteExtra-perioden. 

Ränta under försäljningstiden

Räntan på 0,0 % är fast. Räntan räknas per kalendermånad på månadens lägsta saldo. Ingen ränta betalas för kontots öppnings- eller avslutningsmånad om inte medlen funnits på kontot under hela öppnings- eller avslutningsmånaden.

Ränta under RänteExtra-perioden

Räntan under varje RänteExtra-period definieras på förhand i början av försäljningstiden. Räntan är fast i 12 månader och den betalas enligt verkliga kalenderdagar på RänteExtra-periodens lägsta saldo. Räntan betalas på de besparingar som finns på kontot senast försäljningstidens 
sista dag. Efter RänteExtra-perioden på 12 månader fortsätter kontot automatiskt med försäljningsperiodens ränta. Under försäljningstiden bestäms ränteprocenten för den eventuella följande RänteExtra-perioden. På insättningar som överstiger RänteExtra-periodens maxbelopp betalas försäljningstidens ränta.

Uttagens inverkan på ränteberäkningen

Du kan ta ut pengar från RänteExtra-kontot utan kostnad när du vill. På de uttagna medlen betalas ingen ränta från startdagen av innevarande 12 månaders RänteExtra-period till uttagsdagen. 
Uttaget minskar den i början av ränteperioden överenskomna ränteprocenten med 1/12. Ränteprocenten sänks endast en gång per kalendermånad oavsett hur många uttag som gjorts per kalendermånad. Ränta enligt den sänkta ränteprocenten betalas på det kvarvarande kapitalet räknat från hela RänteExtra-periodens början. 
Ränteprocenten sänks lika mycket under de olika kalendermånaderna och sänkningen räknas på den ursprungliga ränteprocent som fastställts i början av varje period. Du kan göra uttag på Nordeas kontor. Du kan också göra gireringar från ditt RänteExtra-konto med bankkoder i nätbanken eller mobilbanken som laddas ned på din mobila enhet.

Beskattning

Depositionsränta på kontot omfattas av finsk källskatt.

Priser

Priser

RänteExtra-konto - Nya RänteExtra-konton öppnas inte längre för företag efter 9.5.2016. 
Försäljningstidens ränta på månadens lägsta saldo0,00 %
RänteExtra-periodens ränta på 12 månaders lägsta saldo *0,00%
Ränta på tilläggsinsättningar enligt månadens lägsta saldo0,00 %

Försäljningstidens ränta beräknas per kalendermånad på månadens lägsta saldo. Ingen ränta betalas för kontots öppnings- eller avslutningsmånad om inte medlen funnits på kontot under hela öppnings- eller avslutningsmånaden.  


Räntan under RänteExtra-perioden definieras på förhand i början av försäljningstiden. Räntan är fast i 12 månader och den betalas enligt verkliga kalenderdagar på RänteExtra-periodens lägsta saldo. Ränta betalas på de besparingar som finns på kontot senast försäljningstidens sista dag. Efter RänteExtra-perioden på 12 månader fortsätter kontot automatiskt med försäljningsperiodens ränta. Under försäljningstiden bestäms ränteprocenten för den eventuella följande RänteExtra-perioden. 

Uttagens inverkan på ränteberäkningen 
På medel som tagits ut under RänteExtra-perioden betalas ingen ränta från startdagen av innevarande 12 månaders RänteExtra-period till uttagsdagen. 
Uttaget minskar den i början av ränteperioden överenskomna ränteprocenten med 1/12. Ränteprocenten sänks endast en gång per kalendermånad oavsett hur många uttag som gjorts per kalendermånad. 
Ränta enligt den sänkta ränteprocenten betalas på det kvarvarande kapitalet räknat från hela RänteExtra-periodens början. Ränteprocenten sänks lika mycket under de olika kalendermånaderna och sänkningen räknas på den ursprungliga ränteprocent som fastställts i början av varje RänteExtra-period. 

*) RänteExtra-period 1.6.2016 - 31.5.2017