Frågor och svar om enklare prissättningar för företagskunder

Här hittas du frågor och svar om enklare prissättningar för företagskunder

1. Vad vinner jag på det och varför?

Vi skapar på många sätt en ny syn på kundupplevelsen. Vi vill att våra tjänster ska vara ännu tillgängligare och att vi ska vara lätta att ha att göra med. Vi vill inte längre sälja enskilda bankprodukter utan erbjuda våra privat- och företagskunder precis sådana lösningar de behöver. Vi vill betjäna dig ännu bättre med hjälp av både rådgivare och nättjänster. Därför lanserar vi två företagspaket som gör det lättare för dig att sköta vardagliga bankärenden och ditt företag. Läs mer om paketen Nordea Business Start och Nordea Business Plus på följande sidorÖppnas i nytt fönster.

2. Vad ingår i paketen? Hur skiljer sig tjänsterna från varandra?

Företagspaketen har utarbetats med tanke på vissa kundbehov och de omfattar allt från bastjänster till mer avancerade banktjänster. Paketen kan kompletteras med enskilda tilläggstjänster, som exempelvis filöverföringstjänster. Läs mer om olika lösningar på följande sidor.Öppnas i nytt fönster

3. Hur har ni skräddarsytt paketen? Vilket paket lönar sig för mig?

Paketen har utarbetats med tanke på vissa kundbehov. De har designats utifrån respons av kunderna och planerats tillsammans med dem. Vi hjälper dig gärna att hitta det bästa paketet för dig. Du kan läsa mer om de nya företagspaketen på här.Öppnas i nytt fönster

4. Inget av era paket lämpar sig för mitt företag.

Paketen har utarbetats utifrån kundrespons och de vanligaste behoven för att uppfylla bastjänstbehoven. Du kan komplettera paketen med enskilda tjänster så att helheten passar precis dina behov.

5. Jag vill själv välja de tjänster jag behöver. Kan jag göra det?

Ja visst, du kan välja vilka tjänster och produkter som helst som du behöver eller vill ha, och betala för dem endera separat eller som tilläggstjänster till ett paket. Du bestämmer själv vilka produkter i paketet du vill använda aktivt – du kan använda dem när som helst.

6. Hur kan jag ta bort tjänster från mitt paket eller lägga till fler?

Du kan välja och byta paket med hjälp av en blankett som finns på nätetÖppnas i nytt fönster på eller genom att kontakta oss.

7. Jag är intresserad av ett paket. Vad ska jag göra?

Välj ett paket, Start eller Plus, på Nordea.fiÖppnas i nytt fönster och fyll i ansökningsblanketten för det paket du valt. Spara blanketten på din enhet och logga på nytt in i tjänsten Företagets dokument om du loggats ut för att du överskridit tidsgränsen. Skicka blanketten som bilaga med hjälp av funktionen Nytt meddelande. Du får senare ett meddelande om att underteckna avtalet i tjänsten Företagets dokument. Du får tillgång till tjänsten efter att du undertecknat avtalet.

8. Måste jag ännu betala för tjänster som inte ingår i paketet?

Om du väljer ett paket så har du tillgång till alla tjänsterna i paketet och betalar månadsavgift för det. Om du kompletterar paketet med enskilda tjänster som inte ingår i det så tar vi som hittills ut en avgift för dem enligt prislistan.

9. Jag behöver inga produkter, bara ett vanligt konto.

Då är en tjänste- eller kontospecifik avgift det bästa alternativet för dig. Är du säker att du inte kommer att behöva använda ditt konto via nätbanken eller mobilbanken?

10. Varför fick jag brevet fast jag inte är kund hos Nordea?

Du fick brevet för att du har ett företaggskonto hos Nordea. Om du vill utvidga ditt kundförhållande med oss eller avsluta det, kontakta oss, boka ett onlinemöte eller ring oss.

11. Vilka digitala tjänster erbjuder ni?

Vi tillhandahåller användarvänliga och omfattande digitala tjänster. Som kund får du bl.a. en kodapp, tillgång till mobilbanken och lösningar som Google Pay och Apple Pay för mobilbetalning. Vi kommer också att lansera en ny nätbank för företagskunder under 2019.

12. Jag använder inte mitt konto – måste jag ändå betala för det?

Ja, vi debiterar en kontoavgift om du har ett konto hos Nordea. Kontakta Nordea Business Centre om du vill avsluta ett konto som du inte behöver.

13. Vad händer efter att jag beställt ett tjänstepaket?

Du får en bekräftelse via mejl eller per telefon om att avtalen är färdiga för elektroniskt undertecknande i Nordeas tjänst Företagets dokument. Du får tillgång till tjänsterna som du beställt efter att du godkänt paketavtalet.