Hållbar tillväxt med grön finansiering

Vi främjar hållbara investeringar och grön omställning i samarbete med Europeiska investeringsbanken EIB.

Gröna företagslån som beviljas inom ramen för programmet Verde är en del av Europeiska unionens investeringsprogram InvestEU. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i Europa på lång sikt.

Kriterierna för projekt som godkänns grundar sig på EU:s klimat- och miljömål.

I programmet kan projekt beviljas lån till 0,25 procentenheter lägre ränta.

Genom programmet Verde går det att finansiera investeringar i bl.a.:

 • Förnybar energi
 • Energieffektivitet
 • Hållbar hantering av naturresurser och markanvändning
 • Ren trafik
 • Förebyggande av föroreningar, inklusive avfallshantering samt vatten- och avloppshantering

Investeringens miljöfördelar följs upp och rapporteras med lämpliga mätare. Sådana kan exempelvis vara minskning av koldioxidutsläpp och energiförbrukning (MW) samt bearbetningskapacitet (m3/dag).

Verde-finansiering i ett nötskal

 • 0,25 % lägre låneränta.
 • Investeringen måste vara ny.
 • Lånebeloppet kan vara 100 000–12 500 000 euro.
 • Den finansierade investeringen kan vara högst 50 miljoner euro.
 • Lånetiden är minst 2 år.
 • Företaget måste uppfylla programmets definitionskriterier för små och medelstora företag.

*Lämpar sig också för offentliga samfunds projekt.

Kan Verde-lån passa ditt företag?

Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Kontakta oss