Solnedgang i skogen

Gröna företagslån

Låna klimatsmart av oss för att finansiera investeringar som minskar miljöpåverkan.

Om gröna företagslån

Du som står inför, eller har genomfört investeringar som främjar en klimattålig tillväxt genom lägre koldioxidutsläpp eller förnybara energikällor kan finansiera detta genom Nordeas gröna företagslån.

Dina fördelar:

 • Ditt företags hållbarhetsarbete får en grön kvalitetsstämpel
 • Ditt företag bidrar till en hållbar framtid

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Kolla in videon

K2A berättar vad det har betytt för dem som företag att kunna låna grönt och på så vis ha en grön produkt helt igenom till slutkund. 

Process för gröna företagslån

Process för gröna företagslån

 1. Identifiera gröna projekt/initiativ
  Potentiellt gröna finansieringsobjekt identifieras och verifieras i enlighet med Nordeas ordinarie kreditprocess. 
 2. Intern utvärdering
  För att företagslån ska kunna klassificeras som gröna ska investeringen uppfylla ett antal kriterier enligt Nordea Green Funding Framework, vilken baseras på ICMA's (International Capital Market Association) Green Bond Principles.
 3. Extern utvärdering
  En oberoende tredje part kontrollerar att gröna projekt och de medel som används för dem uppfyller kraven. I detta samarbetar Nordea med ISS ESG.
 4. Rapportering
  Låntagaren ska årligen rapportera exempelvis energiförbrukning, eller annan dokumentation som styrker att lånet uppfyller de miljömässiga kraven.
Gröna projektkategorier
Ränta

Process för gröna företagslån

 1. Identifiera gröna projekt/initiativ
  Potentiellt gröna finansieringsobjekt identifieras och verifieras i enlighet med Nordeas ordinarie kreditprocess. 
 2. Intern utvärdering
  För att företagslån ska kunna klassificeras som gröna ska investeringen uppfylla ett antal kriterier enligt Nordea Green Funding Framework, vilken baseras på ICMA's (International Capital Market Association) Green Bond Principles.
 3. Extern utvärdering
  En oberoende tredje part kontrollerar att gröna projekt och de medel som används för dem uppfyller kraven. I detta samarbetar Nordea med ISS ESG.
 4. Rapportering
  Låntagaren ska årligen rapportera exempelvis energiförbrukning, eller annan dokumentation som styrker att lånet uppfyller de miljömässiga kraven.

Gröna projektkategorier

Gröna projektkategorier
Kategori
Definition
Mått för rapportering
Förnybar energi

Vindkraft, vattenkraft och solenergi

Väteproduktion.

Produktionskapacitet för förnybar energi (MWh)

Minskat utsläpp av CO2

Energi-effektiviseringSmarta nät och energilagring.

Minskad energiförbrukning (MWh)

Minskat utsläpp av CO2

Gröna byggnader

Certifierade, kommersiella - och flerfamiljsfastigheter. 

LEED: Minst nivå "Gold"

BREEAM: Minst nivå "Very good"

Svanen.

RTS-miljöklassning: Minst två stjärnor.

Energiprestandaklass: A

Minskad energiförbrukning (MWh)

Minskat utsläpp av CO2

Förhindrande av föroreningar

Vattenrening/ hantering av avloppsvatten

Avfallshantering

Energianvändning av avfall.

Produktionskapacitet (m3/dag)

Produktionskapacitet (MW)

Miljövänliga transporter

Kollektivtrafik/ godstransport

Utsläppsminskningar.
Hållbar hantering av naturresurserHållbart skogs och jordbrukCertifierad areal / Koldioxidutsläpp per producerat ton.

Finansiering av gröna företagslån

Räntan bestäms enligt offert.

Tillsammans kan vi bidra positivt till miljön – kontakta oss!

Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig i fråga om gröna företagslån.

Lämna en kontaktförfrågan Öppnas i nytt fönster