Vad är en EIF-garanti?

Vi erbjuder företag Europeiska investeringsfonden EIF:s riskdelningsgaranti. Garantin gör det lättare att få finansiering från banken för projekt som främjar förnyelse och tillväxt.

  • Beviljas på basis av investeringens syfte eller företagets affärsmodell.
  • Minskar behovet av andra säkerheter.
  • Nordea bedömer förutsättningarna för en EIF-garanti när vi fattar lånebeslutet i samband med ansökan om finansiering.

När kan mitt företag få användning av en EIF-garanti?

Hållbara lösningar

  • Lämpar sig för företag som främjar exempelvis energieffektivitet, utnyttjande av förnybara energikällor, användning av material som är hållbara för miljön, cirkulär ekonomi eller utsläppssnåla lösningar.

Företagets produkt- och tjänsteutveckling

  • Lämpar sig för växande och innovativa företag, som investerar för att utveckla sina produkter, tjänster eller processer. 

Varför ska mitt företag intressera sig för en EIF-garanti?

För företagens investeringar för en hållbar framtid

  • Hållbarhetsgarantier från EIF har som målsättning att bidra till en hållbar omställning. Riskdelningsgarantin från Europeiska investeringsfonden(EIF) lämpar sig för företags olika behov. 

Påskyndar produktutvecklingen och tillväxten för företag 

  • EIF-garantin gör det lättare att få finansiering för växande företag som satsar på att utveckla sina produkter, processer eller tjänster.

Minskar behovet av andra säkerheter

  • EIF-garantin fungerar som säkerhet för ditt företagslån och minskar därmed behovet av andra säkerheter.

Nordea kan bevilja en EIF-garanti i samband med att du ansöker om finansiering

  • Nordea bedömer förutsättningarna för en EIF-garanti som en del av ansökningsprocessen. All kontakt sker via Nordea.

Kontakta oss om EIF-garantier

Skicka ett meddelande i Nordea Business.

Logga in här Öppnas i nytt fönster