Tehokasta kassanhallintaa

Tehokas kassanhallinta edellyttää, että sitä koskevat päätökset voidaan tehdä suunnitelmallisesti ja tarvittaessa nopeasti. Yrityksen kannattaa keskittää varat tehokkaasti. Yrityksen on myös varmistettava, että kassanhallinta saa oikeaa ajantasaista tietoa ennustetuista kassavirroista ja pankkitilien saldoista.

Varat voidaan keskittää hyödyntämällä konsernitilipalvelua tai automaattisilla siirroilla yhdelle tilille eli hyödyntämällä ns. muita varojen keskittämisen palveluita.

Tervetuloa tutkimaan lisätietoja näiltä sivuilta ja oheisista linkeistä siitä miten järjestät yrityksesi kassanhallinnan tehokkaasti.   

Edut yrityksellesi:
  • Konsernin maksuvalmiuden hallinta tehostuu.
  • Ulkoisen rahoituksen tarve ja rahoituskustannukset pienenevät.

Konsernitili

Konsernitilistä saat monipuolista hyötyä yrityksellesi. Yrityksesi voi keskittää koko konsernin varat valuutoittain Nordeaan.

Konsernitilin saldot ovat aina ajan tasalla. Selainpohjaisen palvelun avulla konsernin likviditeetti on aina helposti ja nopeasti nähtävissä konsernitilin päätililtä. 

Edut yrityksellesi: 
  • Yleiskuva konsernin maksuvalmiudesta on koko ajan tiedossa.
  • Nettomääräiset korkotuotot lisääntyvät.
  • Konsernitaseen loppusumma pienenee.
  • Varojen siirrot konsernin sisällä toteutuvat ilman arvopäivämenetyksiä.


Konsernitilin ominaisuudet

Konsernitilirakenne räätälöidään yrityksesi tarpeiden mukaisesti. Rakenteessa voi olla ääretön määrä konserniyhtiöiden tilejä. Niitä voi joustavasti ryhmitellä kokonaisuuksiksi liiketoiminta-alueittain.  

Konsernitili on yleensä emoyhtiön nimissä ja emoyhtiö omistaa konsernitilillä olevat varat. Yksiköt käyttävät konsernitiliä käyttöoikeustiliensä kautta. Tilitapahtumat kirjataan käyttöoikeustileille ja vastaava muutos näkyy välittömästi konsernitilin käytettävissä olevassa saldossa.

Voit itse määritellä konserniyhtiöiden korkoehdot, limiitit ja katetarkistussäännöt ja muuttaa niitä yrityksesi muuttuvien tarpeiden mukaan.


Monivaluuttaisuus

Monivaluuttainen toiminnallisuus on konsernitilin lisäpiirre, jonka avulla konsernitilin eri valuutoissa olevia varoja voidaan käyttää ristiin.

Konsernin yhteiset varat ovat kaikkien konserniyhtiöiden käytössä sovittujen sääntöjen puitteissa. Lisäjoustoa saat, kun konsernitiliin lisätään limiitti.

Tämä tehostaa entisestään kassanhallintaa ja parantaa maksuvalmiutta.  

Varojen keskittäminen

Oheiset Nordean tarjoamat katesiirtopalvelut tuovat ratkaisuja varojen keskittämiseen.

Zero Balancing 

Zero Balancing on palvelu, jolla yrityksen varat keskitetään yhdelle tilille. Palvelu toimiin Nordea Suomen tilien välillä. Zero Balancing -tapahtumia voidaan tehdä maksuliiketilien tai valuuttatilien kesken. Tapahtumat tehdään automaattisesti jokaisen pankkipäivän päätteeksi.

Palvelu sopii tilanteisiin, joissa on säännöllisesti toistuva tarve keskittää varoja yhdelle tilille, mutta konsernitili ei ole vielä ajankohtainen.

Sweeping

Sweeping-palvelulla voidaan automatisoida konsernin sisällä toistuvasti tapahtuvat varojen siirrot. Siirrot voidaan tehdä Nordea Suomessa olevalta tililtä toiselle tai ulkomaille. 

Sweeping tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja varojen siirtämiseen, esim. siirtojen toistuvuus ja kellonaika. 

Lue lisää Sweeping Services -palvelusta.Avautuu uuteen ikkunaan

Global Cash Concentration

Palvelulla voit keskittää varat ulkomaisista pankeista Nordeaan. 

Kassanhallinnan raportointi

Tapahtumaote

Tapahtumaotteen avulla yrityksesi voi seurata kuluvan päivän tilitapahtumia ja saldotietoja.

Tapahtumaote haetaan pankin eräsiirtopalvelusta. Otteessa on kuluvan kirjauspäivän siihenastiset tilitapahtumat sekä kyselyhetken kirjanpidollinen saldo ja käytettävissä oleva saldo.

Saapuvat viitemaksut näkyvät tapahtumaotteessa yksittäisinä. Tapahtuman erittelytiedot eivät näy tapahtumaotteen tiedoissa.
Palvelu sopii yritykselle, jolla on tarve tilitapahtumien päivittäiseen seuraamiseen ja tilivarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Yrityksesi tarvitsee ohjelmiston tapahtumaotteen noutamista ja käsittelyä varten.

Korkoraportit

Konsernitilipalvelun korkolaskelmat ovat saatavissa päivittäin ja ne ovat aina ajan tasalla sillä takautuvilla arvoilla tehtävät tapahtumat päivittyvät korkolaskelmalle jatkuvasti.

Korkoraporttien avulla voidaan yrityksessä keskitetysti tarkastella kassanhallinnan onnistumista sekä ulkoisesti että sisäisesti. Lisäksi eri korkoehtoja voidaan tarkastella yhteenvetoraportilla.

Kaikki korkoraportit ovat tulostettavissa ja siirrettävissä taulukkolaskentaohjelmiin.

Saldotodistus

Saldotodistukseen on koottu tilien ja tililuottojen kuukauden viimeisen päivän saldot ja siirtyvät korot. Vaivattomasti verkkopankista tai eräsiirrosta.

Lue lisää saldotodistuksesta

Tiliote ja tapahtumaraportit

Virallinen todistus tilin tapahtumista ja saldosta. Lisäksi yrityksesi voi valita erilaisia konekielisiä raportteja, jotka tukevat kassan hallintaa.

Lue lisää tiliotteesta ja tapahtumaraporteista