Tee markkinatutkimus

Mikä on markkinatutkimus?

Jos markkinatutkimuksen tekeminen on sinulle uutta, seuraavat artikkelit ja videot opastavat sinut alkuun. Saatat kyseenalaistaa, onko markkinatutkimus edes tarpeellista sinun alallasi, mutta yhdestä asiasta voit olla varma: Ei ole väliä, oletko aloittamassa parturina, kirvesmiehenä, designerina tai ohjelmistosuunnittelijana, sinun tulee tehdä peruskartoitus ja hankkia hyvä ymmärrys kilpailijoistasi ja asiakkaistasi. Mitä enemmän tiedät heti alussa, sen pienempiä yllätyksiä kohtaat tulevaisuudessa. Alla olevien artikkeleiden avulla opit, miten teet tutkimustyötä ja kuinka löydät paikkasi markkinoilla.

Hyppää kyytiin!

SWOT-analyysin tekeminen
SWOT-analyysin edut

SWOT-analyysin tekeminen

Onko SWOT-analyysi sinulle tuttu? Se on yksinkertainen tapa tunnistaa ja luokitella yrityksesi ja markkinoidesi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Nimi ”SWOT” tuleekin englannin kielen sanoista Strengths, Weaknesses, Opportunities ja Threats. Suosittelemme sinua seuraamaan tarjoamiamme ohjeita ja tekemään SWOT-analyysin osana omaa markkinatutkimustasi. Kun teet SWOT-analyysin, tunnistat sekä sisäiset että ulkoiset yritykseesi vaikuttavat tekijät. Vahvuudet ja heikkoudet perustuvat aina sisäisiin tekijöihin, kun taas mahdollisuudet ja uhat ovat ulkoisia tekijöitä.

Ota SWOT-analyysin pohja avuksesi liiketoiminnan käynnistämiseen. Sen avulla voit priorisoida toimiasi ja löytää vipuvartta liikeideallesi. Aloita tunnistamalla ja luokittelemalla sisäisiä tekijöitä.

SWOT-analyysin edut

Sijoittajat ja yhteistyökumppanit tulevat varmasti kyselemään sinulta vahvuuksistasi, heikkouksistasi, mahdollisuuksistasi ja uhkistasi, joten SWOT-analyysin tekeminen ennen tapaamista minkäänlaisen yhteistyökumppanin kanssa on varsin järkevä veto. Riippumatta siitä, minkä alan yrittäjä olet ja mitä tavoitteita sinulla on yrityksesi suhteen, sinun tulisi sisällyttää SWOT-analyysi liiketoimintasuunnitelmaasi. Se osoittaa, että olet sisäistänyt kilpailukenttäsi ja markkinasi. Varaa aikaa kaikkien tekijöiden tunnistamiseen ja siihen, mitä aiot niille tehdä: kuinka aiot hyödyntää mahdollisuutesi ja vahvuutesi sekä kuinka aiot varautua uhkiisi ja eliminoida heikkoutesi.

Muista miettiä tarkkaan, missä asioissa avun saaminen hyödyttäisi sinua eniten. Jos yksi heikkouksistasi on, että sinulla ei ole kokemusta alalta, voisi konsultin palkkaaminen tai kokeneen yhtiökumppanin hankkiminen olla hyväksi. Parhaimmillaan voit kääntää heikkouden mahdollisuudeksi, mikäli tämä henkilö tuo tullessaan kontakteja ja uutta osaamista yritykseesi.

Liiketoimintaympäristösi on jatkuvassa muutoksessa, joten myös liiketoimintasuunnitelmasi tulee aina vastata vallitsevaan tilanteeseen – ei siihen, mikä oli tilanne aloittaessasi. Siksi on hyvä päivittää sekä liiketoimintasuunnitelmaa että SWOT-analyysiä tasaisin väliajoin, vähintään vuosittain tai silloin, kun liiketoimintasi kehittyy tai kun markkinat tai kilpailutilanne muuttuvat. Muista, että nämä materiaalit eivät ole vain sitä varten, että niillä voi vakuuttaa mahdolliset yhteistyökumppanit, vaan ne ovat myös arvokkaita työkaluja oman liiketoimintasi suunnitteluun.

Vahvuudet

Tunnista omat sisäiset vahvuutesi kysymällä itseltäsi:

 • Mikä saa yritykseni erottumaan muista?
 • Mikä tekee tuotteestani/palvelustani/ideastani ainutlaatuisen tai arvokkaan?
 • Mikä saa yritykseni houkuttelemaan asiakkaita ja menestymään?
 • Mikä on minun kilpailuetuni?

Heikkoudet

Tunnista omat sisäiset heikkoutesi kysymällä itseltäsi:

 • Miten yritykseni pärjää kilpailussa?
 • Onko minulla kokemusta/työvoimaa yrityksen pyörittämiseen?
 • Pystyykö yritykseni täyttämään lupauksensa asiakkailleen?
 • Pystynkö luomaan riittävästi kassavirtaa pitämään yritykseni pystyssä?

Mahdollisuudet

Tunnista ulkoiset mahdollisuutesi kysymällä itseltäsi:

 • Mitkä tämänhetkiset trendit sopivat yhteen yritysideani kanssa?
 • Onko yritysideassani potentiaalia myös ulkomaille?
 • Kuinka voin jatkokehittää tuotettani/palveluani/ideaani?
 • Millaisesta markkinoiden kehityksestä yritykseni voisi hyötyä?

Uhat

Tunnista ulkoiset uhkasi kysymällä itseltäsi:

 • Mitkä poliittiset/taloudelliset trendit voivat vaikuttaa bisnesideaani?
 • Voivatko jotkut lainsäädännölliset aloitteet vaikuttaa bisnesideaani?
 • Mitä mahdollisia esteitä en ole vielä ajatellut?
 • Onko olemassa joitain kilpailijoita, joista minun tulisi olla huolissani?