Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Yrityksen eläkevakuutuksen hoito

Täydennä eläkeajan toimeentuloa. Yksilöllinen vapaaehtoinen eläkevakuutus on verotuettu pitkäaikaisen säästämisen ratkaisu, jonka avulla yrittäjä voi täydentää omaa ja työntekijöidensä lakisääteistä eläketurvaa. Nordea Henkivakuutus ei myönnä uusia vapaaehtoisia eläkevakuutuksia, mutta olemassa olevan vakuutuksen edut kannattaa hyödyntää ja jatkaa sen avulla säästämistä tuleviin eläkepäiviin.

Käytännön tietoa yritykselle

Osaavat ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara. Hyödynnä tehokkaasti olemassa olevaa eläkeratkaisua henkilöstön palkitsemiseen ja motivointiin. Panostus hyviin työntekijöihin kannattaa.

Maksujen joustavuus

Vapaaehtoinen eläkevakuutus on kustannustehokas tapa kannustaa työntekijöitä ja palkita heidät hyvistä tuloksista. Se on ratkaisu, joka joustaa yrityksesi tilanteen mukaan - voit muuttaa maksujen määrää ja ajankohtaa yrityksesi tarpeisiin sopivaksi.

Verkkopankista näet helposti maksetut ja voimassa olevan maksusuunnitelman. Muutokset maksusuunnitelmaan onnistuvat kätevästi verkkopankin asiakaspostin kautta tai muutoslomakkeella (pdf, 969 KB)Avautuu uuteen ikkunaan. Voit halutessasi tehdä myös kertalisäsijoituksia.

Sijoituskohteiden valinta

Kannattaa pitää huolta, että eläkevakuutus on ajan tasalla myös sijoituskohteiden valinnan osalta. Voit joko itse tehdä muutoksia kertyneiden eläkesäästöjen jakaumaan ja tulevien maksujen sijoitussuunnitelmaan tai voit antaa työntekijällesi valtuudet tehdä muutoksia. 

Sijoituskohteiden muutokset onnistuvat kätevästi verkkopankissa, jossa rahastoja ja muita sijoituskohteita voi vaihtaa ilman kuluja niin usein kun haluaa.

Vakuutetun työsuhde päättyy

Eläkevakuutuksen omistusoikeus on mahdollista siirtää työntekijän uudelle työnantajalle tai vakuutetulle itselleen työsuhteen päättyessä. Eläkevakuutuksen ottanut yritys voi hakea siirtoa omistusoikeuden siirto -lomakkeella (pdf, 1 MB)Avautuu uuteen ikkunaan.

Omistusoikeuden siirrolla voi olla vaikutusta vakuutusmaksujen verokäsittelyyn. Lisätietoa verotuksesta saat vero-oppaasta (pdf, 332 KB)Avautuu uuteen ikkunaan.

Käytännön tietoa yrittäjälle

Haaveiletko aktiivisesta elämästä myös eläkkeellä – matkustelusta ja uusista harrastuksista? Varmista, että tulotasosi on riittävä myös eläkeaikana. Yrittäjänä huolehdit itse varautumisesta eläkepäiviisi.

Tiedätkö tulevan eläkkeesi tason

Lakisääteinen YEL-eläke jää usein matalaksi ja eläkeaikainen elintaso ei välttämättä vastaa odotuksiasi. Jos sinulla on vapaaehtoinen eläkevakuutus, kannattaa se hyödyntää tehokkaasti, jotta voit nauttia taloudellisesti huolettomammista eläkepäivistä.

Voit tilata eläkearvion omalta työeläkelaitokseltasi. Nordean vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tiedot voit tarkistaa Nordean verkkopankista. 

Eläketurvan täydentäminen

Vastaako eläkeaikainen tulotaso odotuksiasi? Omaa eläketavoitetta kannattaa miettiä, ja mitoittaa vakuutukseen maksettava summa sen mukaan. Voit itse valita, kuinka usein ja minkä verran säästät eläkevakuutukseesi.

Verkkopankista näet helposti maksetut maksut ja voimassa olevan maksusuunnitelman. Muutokset maksusuunnitelmaan ja lisäsijoitukset onnistuvat kätevästi verkkopankin asiakaspostilla tai muutoslomakkeella (pdf, 969 KB)Avautuu uuteen ikkunaan.

Sijoituskohteiden valinta

Kannattaa ajoittain tarkastaa, että eläkesäästösi ovat ajan tasalla myös sijoituskohteiden valinnan osalta. Eläkevakuutuksesi säästöjen kehitystä seuraat helposti Nordean verkkopankissa, jossa voit vaihtaa valitsemiasi sijoituskohteita ilman kuluja niin usein kuin haluat. Apua ja neuvoja sijoituskohteiden valintaan saat varaamalla ajan Nordea Business Centrestä. 

Edunsaajamääräys

Jos eläkevakuutukseen on liitetty kuolemanvaraturvan sisältämä henkivakuutus, maksetaan sen perusteella vakuutetun kuollessa kuolemantapaussumman vakuutuksen edunsaajille. Kannattaa varmistaa tasaisin väliajoin, että vakuutuksesi edunsaajamääräys on ajan tasalla. Edunsaajamääräyksen päivittämiseen saat ohjeita Nordea Business Centrestä.

Eläkkeelle siirtyminen lähestyy

Jos olet jäämässä eläkkeelle lähitulevaisuudessa, tutustu myös ohjeisiin eläkkeen aloittamisesta.

Verotus ja lomakkeet

Verotus

Verotus

Maksujen vähennysoikeus yrityksen verotuksessa

Työntekijöille maksetut vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ovat yritykselle lähtökohtaisesti  vähennyskelpoisia kuluja samoin kuin yrityksessä työskentelevien henkilöiden palkat ja muut henkilöstökulut.

Vakuutusmaksut työntekijän verotuksessa

Työnantaja voi pääsääntöisesti maksaa työntekijälle tai omistajayrittäjälle ottamaansa vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen 8.500 euroa vuodessa ilman, että maksut katsotaan työntekijän tai omistajayrittäjän palkaksi.

Jos työnantaja maksaa työntekijälle ottamaansa yksilölliseen eläkevakuutukseen maksuja, alenee työntekijän omien eläkesäästösopimusten maksujen vähennysoikeus kyseisenä vuonna 2.500 euroon. Muutoin vähennyskelpoisten maksujen määrä olisi 5.000 euroa vuodessa.

Eläkkeen verotus

Työnantajan ottaman yksilöllisen eläkevakuutuksen perusteella maksettava eläke on vakuutetulle aikanaan ansiotuloa ja se verotetaan eläkeaikaisen veroprosentin mukaan.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan työntekijälleen ottaman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut ovat verovähennyskelpoisia vastaavalla tavalla kuin yhtiömuotoiselle työnantajalle. Itselleen, puolisolleen tai alle 14-vuotiaalle lapselle otetun eläkevakuutuksen maksuja ei voi vähentää elinkeinotoiminnan menoina.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat voi ottaa vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vain yksityishenkilönä.

Lisätietoa

Yksityiskohtaisempaa tietoa verotuksesta löydät yrityksen vero-oppaasta (pdf, 332 KB)Avautuu uuteen ikkunaan. Verotus voi muuttua sopimusaikana.

 

Eläkevakuutukseen liittyvissä asioissa sinua auttaa Nordea Business Centre 0200 2121 (pvm/mpm) ma–su 24h/vrk.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, jonka asiamiehenä toimii Nordea Bank Oyj.

Lomakkeet
Tulorekisteri