Hallinnoi tavaravirtaa remburssiehdoilla

Tuontiremburssi tarkoittaa, että Nordea sitoutuu maksamaan myyjälle, mikäli myyjä esittää remburssiehtojen mukaiset asiakirjat ja muut remburssin ehdot täyttyvät. 

Remburssi on erinomainen maksutapa, kun ulkomainen myyjä edellyttää vakuutta ennen tavaran valmistuksen aloittamista.

Vetoa vientikauppaan

Käytä vientiremburssia, jos asiakkaasi maassa on taloudellisesti ja poliittisesti epävakaat olosuhteet tai maan lainsäädäntö tai muut säädökset sitä edellyttävät. Remburssi tarjoaa myös mahdollisuuden maksuajan rahoitukseen. 

Tuontiremburssi
Vientiremburssi
Standby-remburssi

Vientiremburssi

Myyntisaatavien kotiuttamiseen liittyy riskejä. Vaikka ostaja selviytyisikin yleensä hyvin maksuvelvoitteistaan, saattavat epävakaat poliittiset ja taloudelliset olosuhteet vaikuttaa heikentävästi ostajan maksuvalmiuteen ja -kykyyn. Remburssin käytöllä voit pienentää ulkomaisiin ostajiin liittyviä riskejä ja se tarjoaa myös mahdollisuuden maksuajan rahoitukseen.

Suosittelemme remburssia myös, kun kauppasuhde on uusi tai kaupan arvo on ostajalle tai yrityksellesi huomattavan suuri. Remburssia käytetään usein myös silloin, kun kyseessä on tilaustyönä tehtävän erikoistavaran valmistus tai projektiluonteinen toimitus, jossa maksu tapahtuu toimitusten tai työn edistymisen myötä.

Trade Finance Global -palvelun kautta saat mm. ilmoituksen yrityksesi hyväksi saapuneesta remburssista sähköisesti.

Hyödyt yrityksellesi

  • Saat varmuuden toimituksen jälkeisestä maksusta.
  • Hanki rahoitus maksuajallisille saatavillesi tietyin edellytyksin.
  • Vahvistamattomassa vientiremburssissa ostajan pankki sitoutuu maksuun remburssiehtojen mukaisia asiakirjoja vastaan, joten ostajariski poistuu.
  • Poista ostajan pankkiin sekä maahan liittyvä riski Nordean vahvistamalla vientiremburssilla.
  • Kaikki remburssit avataan kansainvälisten remburssisääntöjen, UCP600 alla.

Lue lisää ja tutustu esitteisiin Nordea.com -sivustolla (vain englanniksi)Avautuu uuteen ikkunaan