Miksi vastuullisuus on tärkeää yrityksellesi?

Kaikkien yritysten tulisi sisällyttää vastuullisuus liiketoimintamalliinsa vähentääkseen riskejä ja tunnistaakseen uusia mahdollisuuksia. ESG-näkökulmia pidetään nyky-yhteiskunnassa erittäin tärkeinä, ja monet sidosryhmät edellyttävät yrityksiltä vastuullista toimintaa.

Vastuullisuustyöhön kannattaa panostaa

Vastuullisuutta peräänkuuluttavat sekä kuluttajat että sääntelyviranomaiset, mutta se on ennen kaikkea sijoitus yrityksesi tulevaisuuteen. Haluamme auttaa sinut alkuun!

Minimoi riskit

Vastuullisuuteen liittyvien ongelmakohtien kehittäminen auttaa sinua saamaan paremman käsityksen yrityksesi riskeistä ja niiden hallinnasta. Vastuullisuustyö auttaa

  • välttämään maineriskejä
  • vähentämään seuraamusten, rangaistusten ja sakkojen riskiä
  • kartoittamaan toimitusketjun eri osia koskevat ilmastoriskit.

Tartu uusiin mahdollisuuksiin

Kestävään tulevaisuuteen siirtyminen tarjoaa yrityksellesi myös mahdollisuuden

  • vahvistaa sen omaa brändiä ja saada kilpailuetua
  • parantaa sen houkuttelevuutta sidosryhmien silmissä esimerkiksi työnantajana ja sijoituskohteena
  • perehtyä voimassa oleviin lakeihin ja ohjeisiin sekä varautua tulevaisuuden mukanaan tuomiin muutoksiin. Varautuminen kannattaa, sillä tilanteet muuttuvat nopeasti.

Vastuullisuus on tullut jäädäkseen

”Yritysten on valmistauduttava vihreään siirtymään monestakin syystä. Niiden on varauduttava uusiin lakeihin, vaatimuksiin ja säännöksiin, pystyttävä tunnistamaan uudet mahdollisuudet ja riskit sekä pysyttävä askeleen edellä kilpailijoitaan. Yritysten on myös oltava houkuttelevia sijoituskohteita osakkeenomistajilleen. Vastuullisuuden sisällyttäminen liiketoimintamalliin on erittäin tärkeää yritysten tulevaisuutta silmällä pitäen, sillä vastuullisuus ja kannattavuus liittyvät erottamattomasti toisiinsa.” 

Kristina Løvenskiold, Nordean Business Bankingin vastuullisuusasiantuntija

Tärkeimmät syyt siihen, miksi pohjoismaiset yritykset panostavat vastuullisuuteen

44% asiakkaiden odotukset

39% haluaa parantaa yrityksen mainetta

17% lait ja säännökset

21% sisältyy yrityksen tarkoitukseen

Nordea Business Banking Sustainability Survey 2021

Ymmärrys vastuullisuuteen vaikuttavista tekijöistä

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin ilmastosopimus

Yhteiset vastuullisuustavoitteet:

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030)* – yhteinen toimintaohjelma, jonka pyrkimyksenä on poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta, vähentää eriarvoisuutta ja pysäyttää ilmastonmuutos vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää YK:n kestävän kehityksen tavoitteistaAvautuu uuteen ikkunaan.

Pariisin ilmastosopimus* – kansainvälinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kaikki maailman maat rajoittavat yhteistoimin ilmastonmuutosta. Tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen korkeintaan 2 celsiusasteeseen ja mieluiten alle 1,5 asteeseen ennen vuosisadan loppua. Lue lisää Pariisin ilmastosopimuksestaAvautuu uuteen ikkunaan.

Suomen lainsäädäntö ja Nordean kestävän kehityksen tavoitteet
Vastuullisuusriskit

Kysymyksiä ja vastauksia – miksi yritykseni kannattaa kiinnittää huomiota vastuullisuuteen?