Vastuullisuustyöhön kannattaa panostaa

Vastuullisuutta peräänkuuluttavat sekä kuluttajat että sääntelyviranomaiset, mutta se on ennen kaikkea sijoitus yrityksesi tulevaisuuteen. Haluamme auttaa sinut alkuun!

Minimoi riskit

Vastuullisuuteen liittyvien ongelmakohtien kehittäminen auttaa sinua saamaan paremman käsityksen yrityksesi riskeistä ja niiden hallinnasta. Vastuullisuustyö auttaa

  • välttämään maineriskejä
  • vähentämään seuraamusten, rangaistusten ja sakkojen riskiä
  • kartoittamaan toimitusketjun eri osia koskevat ilmastoriskit.

Tartu uusiin mahdollisuuksiin

Kestävään tulevaisuuteen siirtyminen tarjoaa yrityksellesi myös mahdollisuuden

  • vahvistaa sen omaa brändiä ja saada kilpailuetua
  • parantaa sen houkuttelevuutta sidosryhmien silmissä esimerkiksi työnantajana ja sijoituskohteena
  • perehtyä voimassa oleviin lakeihin ja ohjeisiin sekä varautua tulevaisuuden mukanaan tuomiin muutoksiin. Varautuminen kannattaa, sillä tilanteet muuttuvat nopeasti.

Vastuullisuus on tullut jäädäkseen

”Yritysten on valmistauduttava vihreään siirtymään monestakin syystä. Niiden on varauduttava uusiin lakeihin, vaatimuksiin ja säännöksiin, pystyttävä tunnistamaan uudet mahdollisuudet ja riskit sekä pysyttävä askeleen edellä kilpailijoitaan. Yritysten on myös oltava houkuttelevia sijoituskohteita osakkeenomistajilleen. Vastuullisuuden sisällyttäminen liiketoimintamalliin on erittäin tärkeää yritysten tulevaisuutta silmällä pitäen, sillä vastuullisuus ja kannattavuus liittyvät erottamattomasti toisiinsa.” 

Kristina Løvenskiold, Nordean Business Bankingin vastuullisuusasiantuntija

Tärkeimmät syyt siihen, miksi pohjoismaiset yritykset panostavat vastuullisuuteen

44% asiakkaiden odotukset

39% haluaa parantaa yrityksen mainetta

17% lait ja säännökset

21% sisältyy yrityksen tarkoitukseen

Nordea Business Banking Sustainability Survey 2021

Ymmärrys vastuullisuuteen vaikuttavista tekijöistä

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin ilmastosopimus
Suomen lainsäädäntö ja Nordean kestävän kehityksen tavoitteet
Vastuullisuusriskit

Kysymyksiä ja vastauksia – miksi yritykseni kannattaa kiinnittää huomiota vastuullisuuteen?