Pankkitakaus yritykselle

Pankkitakaus tarkoittaa vakuutta, jolla voit osoittaa sopimuskumppanillesi yrityksesi kyvyn suoriutua sopimusvelvoitteestaan. Tällöin Nordea takaajana ottaa rahamääräisen vastuun yrityksesi puolesta. Pankkitakaus voidaan antaa kotimaisen tai ulkomaisen sopimuskumppanin hyväksi.

Pankkitakaus varmistaa sujuvan kumppanuuden

Pankkitakaus toimii vakuutena monenlaisissa sopimuksissa. Pankkitakaus voidaan antaa esimerkiksi toimituksen, takuuajan, kauppahinnan maksamisen, liiketilan vuokranmaksun tai muun sopimusvelvoitteen suorittamisen vakuudeksi. Yrityksesi voi käyttää pankkitakausta myös lainsäädännön mukaisten vakuusvelvoitteiden täyttämiseksi. 

Pankkitakaus auttaa rahoituksen riskienhallinnassa erityisesti tärkeiden hankkeiden sekä uusien sopimuskumppanien kanssa. Pankkitakauksen etuna on se, ettei sinun tarvitse selvittää kumppanillesi yrityksesi luottokelpoisuutta tai kykyä suoriutua sopimuksenne velvoitteista.

Tarjoamalla Nordean pankkitakausta varmistat sopimuskumppanillesi, että hän toimii luotettavan yhteistyötahon kanssa. Voit myös itse pyytää sopimuskumppaniltasi pankkitakausta, kun haluat varmistua kumppanisi kyvystä toimia sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Millaisiin tarpeisiin pankkitakaus soveltuu?

  • Erilaisten toimitusten, urakoiden, kauppahinnan tai muiden maksuvelvoitteiden vakuutena.
  • Erilaisten viranomaismääräysten ja lainsäädännön asettamien vakuusvelvoitteiden täyttämiseen.
  • Turvaamaan ja auttamaan riskien hallinnassa erityisesti silloin, kun sinulla on uusi sopimuskumppani tai kyseessä on merkittävä kauppa.

Esimerkkejä yleisimmistä takauksista

Työaikainen takaus

Työaikainen takaus

Työaikainen takaus eli urakkatakaus osaltaan varmistaa, että urakoitsijan ja rakennuttajan sopima työ tai hankinta hoidetaan sovitun mukaisesti. Työaikaista takausta kutsutaan myös rakennusajan urakkatakaukseksi. Takaus on voimassa rakennusajan loppuun ja takuusumma on usein noin 10 prosenttia urakkasummasta tai hankintahinnasta.

Vuokravakuus
Ennakkomaksun vakuus

Työaikainen takaus

Työaikainen takaus eli urakkatakaus osaltaan varmistaa, että urakoitsijan ja rakennuttajan sopima työ tai hankinta hoidetaan sovitun mukaisesti. Työaikaista takausta kutsutaan myös rakennusajan urakkatakaukseksi. Takaus on voimassa rakennusajan loppuun ja takuusumma on usein noin 10 prosenttia urakkasummasta tai hankintahinnasta.

Vuokravakuus

Vuokravakuus annetaan vuokranantajalle vuokran maksamisen, sekä muiden vuokrasopimuksesta johtuvien velvoitteiden vakuudeksi. Vuokravakuuden sopivana määränä pidetään enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaavaa summaa.

Ennakkomaksun vakuus

Ennakkomaksun vakuus voidaan antaa tilanteessa, jossa kauppahinta tai osa siitä maksetaan etupainotteisesti. Ennakkomaksun takauksen tarkoituksena on turvata asiakkaan saaman ennakkomaksun tai sen osan palauttaminen rakennuttajalle tai tilaajalle, mikäli työ tai toimitus ei tapahdu sopimuksen mukaisesti. Ennakkomaksun takauksen avulla voit siis neuvotella sopimukselle suotuisammat maksuehdot. 

Hae pankkitakausta kotimaan kauppaan

Kotimaan kaupassa käytetään yleensä omavelkaista takausta. Omavelkainen takaus tarkoittaa sitä, että takaajapankilla on oikeus kieltäytyä maksamasta korvausta edunsaajalle ennen takauksenottajan maksuvelvollisuuden selvittämistä. 

Tarvitsetko pankkitakausta ulkomaankauppaan?

Kansainvälisessä kaupassa käytetään yleisesti On demand -takuuta. On demand -takuu tarkoittaa, että pankki maksaa edunsaajalle On demand -takuun ehtojen mukaista maksuvaatimusta vastaan, ilman oikeutta tai velvollisuutta selvittää takuunottajan korvausvelvollisuutta edunsaajaa kohtaan.

Edunsaajalle

Voit myös pyytää itse yrityksesi hyväksi sopimuskumppanilta pankkitakausta, jos haluat varmistua kumppanisi kyvystä noudattaa sopimustanne. Takaus tarjoaa liiketoiminnallesi turvaa erityisesti silloin, kun sopimuskumppania ei vielä tunneta kovin hyvin. Takaus on luotettava ja turvallinen vakuus kumppanuuden molempien osapuolten kannalta.

Usein kysyttyä pankkitakauksista