Annamme apua likviditeetin ja kassavirran hallintaan

Yrityksen kassavarannot kokevat usein heilahteluja sekä yrityksen sisäisistä (esim. investoinnit, strategiset muutokset) että ulkoisista (esim. suhdanteet, asiakkaiden maksuvaikeudet) syistä johtuen. Näihin heilahteluihin varautumiseen ja niistä selviytymiseen liittyy oleellisesti kaksi termiä: likviditeetti ja kassavirta. Mitä likviditeetti ja kassavirta sitten tarkalleen ottaen ovat ja kuinka niitä voi hallita? 

Mikä on likviditeetti?

Likviditeetti (englanniksi liquidity) tarkoittaa lyhykäisyydessään maksukykyä sekä maksuvalmiutta, jolla viitataan yrityksen kykyyn maksaa lyhytaikaisia velkojaan. Likviditeetillä viitataan usein myös yrityksen kykyyn muuttaa kiinteä omaisuus rahaksi. Terveellä pohjalla oleva likviditeetti on yksi tärkeimmistä yrityksen kasvun edellytyksistä. Tästä artikkelista löydät konkreettisia esimerkkejä siitä, miten voit parantaa yrityksesi likviditeettiä.

Entä mikä on kassavirta?

Kassavirralla viitataan nimensä mukaisesti yritykseen tulevien ja sieltä lähtevien käteisvarojen liikennettä, eli ”virtaa”. Toisin kuin likviditeetti, kassavirta itsessään ei kuitenkaan anna luotettavaa kuvaa yrityksen maksuvalmiudesta.  

Neljä neuvoa likviditeetin ja kassavirran parantamiseen

1. Hyvät liiketoiminnan rutiinit parantavat likviditeettiä 

Tarkasta yrityksesi päivittäiset rutiinit, esim. laskutus ja laskujen maksu. Hyödynnätkö maksuehtoja riittävän hyvin? Onko sinulla hyvä yleiskuva?

Seuraa budjettia ja tarkista säännöllisesti tosiasiallinen kulutuksesi. Tyhjentääkö kassaa jokin, jota et ole ottanut huomioon? Voitko hankkiutua eroon joistakin ylimääräisistä menoista?

Kun yrityksesi päivittäisen liiketoiminnan rutiinit ovat hyvissä kantimissa, pidä huoli, että jatkat samaan malliin.

2. Laskuta niin pian kuin mahdollista

Lähetä laskut nopeasti, niin saat maksut nopeammin. Laskutuskausi voi tarvittaessa olla useamminkin kuin kerran kuussa. 

3. Keskustele toimittajiesi kanssa

Käy läpi toimittajasopimuksesi. Onko sinulla tarvetta saada pidempiä maksuaikoja? 

4. Luo automatisoituja toimintatapoja

Kun käytät vähemmän aikaa hallintoon, voit käyttää enemmän aikaa toimintoihin, jotka tuottavat arvoa yrityksellesi. Esimerkkejä automatisoiduista toimintatavoista on esimerkiksi säännöllinen, toistuva laskutus.

Digitalisoimalla laskutuksesi varmistat, että laskut ja muistutukset lähetetään nopeasti. Saat myös paremman yleiskuvan maksuista.

Näin vähennät herkkyyttä kausivaihteluille

Kausivaihteluissa on yleensä kysymys paljon muustakin kuin puhtaiden sesonkituotteiden (esim. joulukuuset, aurinkolasit) menekistä. Kausivaihteluita on suurimmalla osalla toimialoista ja ne ovat joka toimialalla yksilöllisiä – sekä kierroltaan että suuruudeltaan. 

Joillakin yrityksillä voi esiintyä suuriakin kuukausittaisia vaihteluita, mutta yleisemmin kyse on vuodenaika- tai sesonkivaihteluista. Sää, lomakaudet ja eri huippusesongit vaikuttavat usein yrityksesi toimintaan joko suoraan tai epäsuorasti, vaikka et olisi välttämättä miettinytkään niiden vaikutusta yritykseesi. Vaihteluiden vaikutus yritykseesi voi olla hyvinkin suuri, erityisesti mikäli et ole varautunut niihin. Oletko perillä omaa yritystäsi kohtaavista kausivaihteluista? Jos olet, niin oletko varautunut niihin?

Muodosta selkeä yleiskuva budjetistasi

 • Jos et ole vielä laatinut budjettia, suosittelemme tekemään sen ensi tilassa.
 • Budjetin on annettava mahdollisimman todenmukainen kuva: mikäli odotat tietyn prosenttiosuuden vuotuisista tuloistasi muodostuvan tiettyinä kuukausina, älä jaa odotettua vuotuista liikevaihtoa kahdellatoista saadaksesi kuukausikeskiarvon. 
 • Kirjaa tulot niille kuukausille, jolloin odotat niiden syntyvän voidaksesi ennakoida vaihteluiden vaikutusta mahdollisimman hyvin.

Valmiin pohjan budjettilaskelmalle voit ladata tästäAvautuu uuteen ikkunaan

Lue lisää kuinka teet yritykselle liiketoiminta- ja kassavirtabudjetin.

Seuraa likviditeettiäsi

 • Selvitä yritystäsi kohtaavat kausivaihtelut ja niiden vaikutus.
 • Mikäli menot (esim. laskut, palkat, vuokrat) ovat isommat kuin tulot, selvitä kuinka suuri euromääräinen ero on - ylittääkö summa heikommalla kaudella käytettävissä olevan pääoman?
 • Mikäli kausittainen ero yrityksesi likviditeetissä ja kassavirrassa on suuri, voit yrittää sovittaa yrityksesi kapasiteettia kausittaisen kysynnän mukaan (esim. vähentämällä tuotantoa kesäkuukausina). 

Huolehdi hyvistä suhteista toimittajiisi

 • Yritä neuvotella pidemmät maksuajat tai osamaksu suurempien summien yhteydessä.
 • Muista, että sinä olet toimittajiesi asiakas – toimittajasuhteiden vaaliminen ja hyvien suhteiden ylläpitäminen voi joissain tapauksissa auttaa sinua saamaan maksuehtoihin pelivaraa tiukassa tilanteessa. 
 • On kuitenkin tärkeää muistaa, että mistä tahansa maksuliikenteeseen liittyvistä poikkeusjärjestelyistä on aina keskusteltava etukäteen.

Lue lisää yhteistyöstä tavarantoimittajien kanssa.

Hanki taloudellinen puskuri pankkilainalla tai luotolla

 • Kausi- ja suhdannevaihtelut ovat luonnollinen osa liiketoimintaa, kuten on niistä johtuvan ajoittaisen lisärahoituksen tarvekin.
 • Yritysluottokortilla saat helposti lisälikviditeettiä silloin, kun tarvitset. Lue lisää yritysluottokortista.
 • Myös tililuotto antaa lisälikviditeettiä kausille, jolloin tulot vaihtelevat. Lue lisää limiittilainasta.
 • Jos tarvitset suurempia summia, suosittelemme että haet yrityslainaa, joka voi toimia vahvana taloudellisena puskurina.

Eivätkö asiakkaat maksa ajoissa?

Maksavatko asiakkaasi myöhässä ja onko heitä muistutettava useita kertoja ennen kuin he maksavat? Myöhästyneet maksut heikentävät likviditeettiä, useimmiten kuitenkin vain lyhyiksi ajoiksi. Jos asiakkaasi maksavat jatkuvasti liian myöhään, rajoittaa se yrityksesi mahdollisuuksia ja toimintaa, sekä tekee yrityksestäsi taloudellisesti haavoittuvaisemman. Onneksi on paljon, mitä on tehtävissä tilanteen parantamiseksi.

Käy keskustelua asiakkaittesi kanssa

Jos sinulla on hyvät suhteet asiakkaisiisi, voit tarvittaessa käydä keskustelua maksuajoista ja -ehdoista.

Asettamasi eräpäivät saattavat esimerkiksi sopia erityisen huonosti asiakkaallesi, jolloin keskustelun avaaminen voi johtaa molempia osapuolia paremmin tyydyttävään loppuratkaisuun.

Käytä automaattista laskutusta ja seuraa summia ja eräpäiviä

Automaattista laskutusta käyttäessäsi voit olla varma, että lasku ja muistutus lähetetään asianmukaisesti ja ajallaan. Saat myös ilmoituksen, jos laskua ei ole maksettu. Maksamaton lasku saattaa olla merkki asiakkaan taloudellisista vaikeuksista, mutta voi yhtä lailla kieliä esimerkiksi inhimillisestä erehdyksestä tai unohduksesta.

Kirjoita ylös luottopolitiikkasi

Onko yritykselläsi kirjallinen luottopolitiikka? Laadi selkeät puitteet ja säännöt uusien asiakkaiden maksuehdoille. Kirjallisen luottopolitiikan laatiminen etukäteen helpottaa aina mahdollisten tulevaisuuden kiistatilanteiden selvittämistä.

Anna alennusta ajoissa maksaville asiakkaille

Ole proaktiivinen ja palkitse asiakas, joka maksaa ajallaan.

Palkitsemien voi tarkoittaa esimerkiksi käteisalennusta, mutta voi myös olla esimerkiksi symbolinen lahja.

Laskuta viivästyskorkoa myöhästyneistä maksuista

Myöhästyneeseen maksuun on yleistä lisätä 1-2 % kuukausittainen viivästyskorko. Löydä viivästyskorkotaso, joka sopii toimialallesi, yrityksellesi ja asiakasryhmälle. Yritysten välillä viivästyskoron voi sopia (tai määrittää laskussa) mutta kuluttajien kanssa viivästyskorko on enintään korkolain mukainen.

Onko sinulla ulkomaisia asiakkaita?

Jos sinulla on ulkomaisia asiakkaita, voit käyttää rembursseja, tuontiperintää tai pankkitakauksia. Nämä järjestelyt mahdollistavat sen, että asiakas maksaa etukäteen, mutta sinä saat rahat vasta kun ostaja on saanut tavarat. Tällä tavoin sekä ostaja ja myyjä välttävät riskin.

Pankki voi auttaa sinua erilaisilla rahoitusratkaisuilla

Likviditeetti on elintärkeää yrityksen liiketoiminnan kannalta, sillä mikäli yritykseesi tulevat maksut ovat jatkuvasti pienempiä kuin sieltä lähtevät, on yrityksesi ennen pitkää vaikeuksissa.

Tililuotolla tuot lisälikviditeettiä kausiin, jolloin kassan taso on matalalla.

Tunnetko jo factoringrahoituksen? Se on joustava ratkaisu, joka auttaa sinua saamaan yrityksellesi kuuluvat saatavat asiakkaidesi mahdollisista maksuvaikeuksista huolimatta. Voit siten muuttaa luottomyyntisi käteismyynniksi. Huomaa, että suurehkojen hallintokulujen vuoksi factoring sopii lähtökohtaisesti parhaiten yrityksille, joiden liikevaihto on vähintään miljoona euroa.