Uuden yrityksen rahoitus liiketoiminnan käynnistämistä varten

Yrityksen perustaminen ja uuden liiketoiminnan käynnistäminen edellyttää lähes poikkeuksetta pääomaa. Pääomatarpeesi riippuu pitkälti siitä, millaista yritystä olet perustamassa. Aloittavan yrityksen rahoitus on siis hyvä hoitaa kuntoon sopivimmalla rahoitusmallilla.

Muista myös, että mikäli oman yritystoimintasi on määrä olla ainoa tulonlähteesi, sinulla tulee olla riittävästi pääomaa sekä yritystoimintaa että henkilökohtaisia menojasi varten. On tärkeää pitää mielessä, että perustettuasi uuden yrityksen saattaa kestää jonkun aikaa, ennen kuin firmasi tulot riittävät maksamaan oman palkkasi.  

Laadi yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma

Huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma antaa sinulle parhaat edellytykset ulkopuolisen rahoituksen järjestämiseksi yrityksellesi. Yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma toimii osoituksena rahoituslaitoksille sekä sijoittajille siitä, että olet perehtynyt toimialasi, liiketoimesi sekä markkinasi erityispiirteisiin. Aloittavan yrityksen rahoitusta suunnitellessa voit seurata alla olevia ohjeita. 

Liiketoimintasuunnitelma on kasvun perusta

Washingtonin yliopiston vuonna 2014 toteuttaman tutkimuksen mukaan 64% niistä yritysomistajista, joilla oli liiketoimintasuunnitelma, onnistui kasvattamaan yritystään. Ilman liiketoimintasuunnitelmaa osuus oli 43%.

1. vaihe – Laadi liiketoimintasuunnitelma

Millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma? 

Liiketoimintasuunnitelman on oltava selkeä, harkittu ja toteutuskelpoinen.

Budjetin laatiminen osana liiketoimintasuunnitelmaa.
Budjetin on oltava realistinen ja sen on annettava selkeä kuva kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista. Laadi kolme mahdollista lopputulemaa, eli skenaariota: Huono skenaario, paras mahdollinen skenaario sekä lopputulema näiden kahden ääripään väliltä.

Löydät mallit liiketoimintasuunnitelmaa ja budjettia varten täältä.

Kuinka yrityksen perustaminen vaikuttaa henkilökohtaiseen talouteesi?
Keskustele pankkineuvojan kanssa mahdollisista yrityslainavakuuksista sekä siitä, mitä mahdollisuuksia ja riskejä yrittäjyys voi aiheuttaa henkilökohtaiselle taloudellesi.

Pidä kiinteät kustannukset kurissa.
Kiinteiden kustannusten (esim. palkat, vuokra- ja muut sopimukset) pitäminen matalina antaa alkutaipaleellaan olevalle yritykselle paremmat lähtökohdat liiketoimintaa varten.

2. vaihe - Selvitä henkilökohtaiset velvoitteesi

Käytä meitä sparrauskumppanina.

Yritystä perustaessa on tärkeää ottaa huomioon, miten yritystoiminta vaikuttaa talouteesi ja millä aikavälillä on mahdollista odottaa säännöllisiä tuloja. Meidän on myös pankkina ymmärrettävä yrityksesi tilanne, liiketoiminta sekä kokonaistilanne ennen lainan myöntämistä. Yrittäjänä altistut riskeille luonnollisesti myös itse, sillä päätöksesi vaikuttavat väistämättä myös henkilökohtaiseen talouteesi. Yritystä perustettaessa suosittelemme kääntymään pankkineuvojiemme puoleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Miten pitkälle haluat mennä?

Mieti, kuinka paljon aikaa ja rahaa olet valmis sijoittamaan saadaksesi liiketoimintasi kukoistamaan. Kannattaa myös miettiä, kuinka lähipiirisi suhtautuu uuteen hankkeeseesi.

Mitkä ovat sinun menestyskriteerisi? Mieti, mitä haluat saavuttaa liiketoiminnalla, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Onko sinulla erityisiä taloudellisia tavoitteita? Miltä menestys näyttää juuri sinulle? 

Kuinka paljon rahaa olet valmis sijoittamaan yritykseen?

Kun olet hakemassa lainaa, sijoituspääomaa tai muuta rahoitusta, arvioimme sitä, miten paljon olet itse panostamassa omaan yritykseesi. Toisin sanoen; uskotko itse liikeideaasi niin paljon, että olet valmis sijoittamaan merkittävän summan hankkeeseen?

3. vaihe - Valitse aloittavalle yrityksellesi sopivin rahoitus

Voit järjestää uuden yrityksen rahoituksen liiketoiminnalle monin eri tavoin. Kaikilla rahoitusmalleilla on omat hyvät ja huonot puolensa. 

Sopivin vaihtoehto aloittavan yrityksen rahoitukseen riippuu toimialastasi, yrityksen kehitykselle asettamistasi odotuksista sekä taloudellisista mahdollisuuksistasi, kuten henkilökohtaisesta taloustilanteestasi.

Rahoitusmallit aloittavan yrityksen rahoitukseen

Tässä voit tutustua kuuteen erilaiseen vaihtoehtoon järjestää aloittavan yrityksen rahoitus. Yleisesti voidaan sanoa, että sopivin rahoitusmalli vaihtelee yrityksen elinkaarivaiheen mukaan. Yrityksen alkuvaiheessa voi olla esimerkiksi suhteellisen edullista saada perhe, ystävät ja kollegat sijoittamaan yritykseesi.

Lähipiirin sijoitusavulla voi päästä mukavasti alkuun, mutta usein lähipiirin rahoituskapasiteetti ei ole riittävää kunnianhimoisempien kasvusuunnitelmien toteuttamiseen. Asteikon toisessa päässä joudut luopumaan sekä omistusosuudesta että päätösvallasta. Kuitenkin, jos saat ammattimaisen sijoittajan kiinnostumaan yrityksestäsi, saat vastapainona paremmat edellytykset vauhdittaa yrityksen pitkäjänteistä kasvua. 

Pankkilainat ja luotot
Julkinen rahoitus
Perhe, ystävät ja kollegat
Joukkorahoitus
Ammattimaisesti toimivat sijoittajat
Pikavipit

Pankkilainat ja muut luotot

Nordean ohella muut pankit ja rahoituslaitokset tarjoavat uuden yrityksen rahoitukseen erilaisia rahoitustuotteita, kuten luottokortit, tililuotto, yrityslaina ja leasing. 

Pankkilainat ja muut luotot
EdutHuomioitavaa
 • Yrityksen omistus ja päätösvalta säilyvät sinulla
 • Voit itse pitää voiton, kun alat ansaita rahaa

Vihje: Pankit tarjoavat erilaisia rahoitusmuotoja Autamme sinua löytämään tarkoituksenmukaisimman ratkaisun tilanteeseesi.

 • Yrityslainojen ja muiden luottojen hinta ovat korot ja palkkiot
 • Laina on maksettava takaisin
 • Lainalle on asetettava vakuus. Yrittäjänä joudut luultavasti asettamaan henkilökohtaisen vakuuden, esim. kiinnittämään omistusasuntosi

Julkinen rahoitus

On olemassa monia toimijoita, joilta uudet yrittäjät ja startupyritykset voivat hakea tukea, stipendiä, lainaa ja takauksia. 

Julkinen rahoitus
EdutHuomioitavaa
 • Tämä on turvallinen rahoitusmuoto, johon ei yleensä liity raskaita taloudellisia velvoitteita
 • Se osoittaa luottamusta ja uskottavuutta muille potentiaalisille sijoittajille ja kumppaneille

Vihje: Tietyt organisaatiot, kuten FinnveraAvautuu uuteen ikkunaan, voivat tukea sinua muilla tavoin kuin pääomalla, esim. takaamalla pankkilainan.

 • Tuen saaminen edellyttää usein, että sinun on täytettävä ja dokumentoitava useita vaatimuksia
 • Hakuprosessi voi olla monimutkainen
 • Tuki on joissain tapauksissa toimialakohtainen
 • Julkisen rahoituksen kulut ja ehdot voivat olla hyvin erilaiset kuin pankkilainassa.

Perhe, ystävät ja kollegat

Voit lainata rahaa henkilökohtaiselta verkostoltasi. Voit esimerkiksi pyytää heitä sijoittamaan yritykseesi ja ryhtymään liikekumppaneiksesi. 

Perhe, ystävät ja kollegat
EdutHuomioitavaa
 • Nämä ovat ihmisiä, jotka tuntevat sinut hyvin ja haluavat auttaa sinua menestymään
 • Eivät välttämättä odota suurta korkotuottoa. Myös takaisinmaksuaika on usein virallisia rahoituslaitoksia joustavampi.
 • Se, että läheisesi haluavat sijoittaa yritykseesi, parantaa uskottavuuttasi jatkorahoitusta hakiessasi
 • Ystäville ja perheelle ei ole helppoa olla velkaa ja se voi rasittaa henkilökohtaisia ihmissuhteitasi 

 

Vihje: Laadi selkeäehtoinen kirjallinen sopimus, jotta kaikki tietävät mistä on kyse. Se on sinun paras turvasi epätoivottuja riitoja vastaan.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että monet yksityishenkilöt osallistuvat pienellä summalla yrityksesi rahoittamiseen. Ne voivat olla lahjoituksia, mikrolainoja tai vastapalveluksia. Vastapalveluksia voivat olla esimerkiksi tietyn tuotteen ennakkotilaukset tai omistusosuus yrityksestäsi.

Joukkorahoitus
EdutHuomioitavaa
 • Saat suuren määrän potentiaalisia sijoittajia yhdellä kertaa
 • Joukkorahoitus-kampanjoilla voit testata liikeideasi markkinoilla, saat arvokasta palautetta ja luot asiakaskunnan aikaisessa vaiheessa
 • Saat tehokasta mainostusta ja huomiota yrityksellesi
 • Joukkorahoituksen suosio kasvaa jatkuvasti, minkä vuoksi sinun on luotava sijoittajiin vetoava kampanja ideasi erottumiseksi joukosta
 • Monien pienten sijoittajien käsittely vaatii paljon hallintoa
 • Jos liiketoimintasi ei etene sujuvasti, sijoittajat eivät välttämättä halua rahoittaa yritystäsi. Liiketoiminnan on oltava kunnossa ja tuottavaa myös näkyvyyden vuoksi.
 • Joukkorahoituskampanjat toimivat yleensä kaikki tai ei mitään -periaatteen mukaan: mikäli rahoitustavoite jää täyttymättä, koko projekti on vaarassa
 • Maineesi on pelissä: liiketoiminnan toimimattomuus saattaa vaikeuttaa tulevaisuuden joukkorahoituskampanjoitasi

Ammattimaisesti toimivat sijoittajat

Markkinoilla on paljon ammattimaisesti toimivia sijoittajia ja rahoituslaitoksia, kuten enkelisijoittajia ja venture capital -rahastoja, jotka voivat sijoittaa yritykseesi vastineeksi omistusosuudesta.

Ammattimaisesti toimivat sijoittajat
EdutHuomioitavaa
 • Voit hyödyntää ammattimaisen sijoittajan mittavan kokemuksen, suuren verkoston ja muut resurssit
 • Saat paremmat edellytykset kehittää ja kasvattaa yritystäsi
 • Sijoitus ei ole laina (sijoittaja ottaa itse riskin), joten sitä ei tarvitse maksaa takaisin
 • Sijoittajat odottavat suuria tuottoja ja vaativat sinua myös toimittamaan niitä
 • Vastassasi on kovia ja kokeneita neuvottelijoita, kun esim. omistusosuuksista neuvotellaan
 • Luovut osasta yritystä ja voittoa
 • Saatat menettää yrityksesi suvereenin päätösvallan ja sinun on otettava huomioon muiden näkemykset

Vihje: Uudella ja kokemattomalla yrityksellä voi olla vaikea saada rahoitusta ammattisijoittajilta. Ammattimainen sijoittaja haluaa ensin nähdä menestyksen merkkejä ja positiivisia ennusteita.

Pikavipit

Pikalainat, eli kansankielellä pikavipit, kuuluvat niin ikään rahoitusmarkkinoiden tarjonnasta löytyviin vaihtoehtoihin. Pikavippien korot sekä lainaehdot ovat kuitenkin useimmissa tapauksissa erittäin epäedullisia lainanottajalle, joten pikavippeihin turvautumista yritysrahoitusvaihtoehtona kannattaa harkita erittäin tarkasti sekä käydä huolellisesti läpi rahoituksen ehdot ennen rahoituksen ottamista. 

Pikavipit
EdutHuomioitavaa
 • Nopeaa ja helpon tuntuista
 • Erittäin korkeat korot
 • Joustamattomat ehdot

Tarvitsetko rahoitusta yrityksellesi?

Hae rahoitusta nyt ja olemme yhteydessä sinuun.

Täytä hakemuslomake