Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Rekisteröidyt yhdistykset (Ry) ja paikallisesti toimivat säätiöt

Tarjoamme joustavasti pienemmille rekisteröityneille yhdistyksille kattavat pankkipalvelut niin maksuliike-, sijoitus- kuin rahoitustarpeisiinkin. Asioita voit hoitaa kätevästi Nordea Business Centressä.

Muutokset käyttöoikeuksiin ja palveluihin

Kun yhdistyksen hallituksessa tapahtuu muutoksia, on syytä tarkistaa myös tilinkäyttövälineet ja tilinkäyttöoikeudet kuntoon. Tilinkäyttöoikeuden ja palveluiden muutoksista tarvitsemme aina yksilöidyn pöytäkirjan. Yksilöidyssä pöytäkirjassa tulee ilmetä selkeästi ja yksityiskohtaisesti mitä palveluita avataan, kenelle käyttöoikeudet palveluihin ja tileihin annetaan ja kuka saa tehdä muutokset.

Kun pöytäkirja ja muut tarvittavat dokumentit ovat kasassa, voit soittaa Nordea Business Centreen numeroon 0200 2121 (ark. klo 9-16) asian hoitamiseksi.

Lataa hallituksen pöytäkirjan mallipohja tästä. (docx, 33 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

CHECKLIST Rekisteröidyn yhdistyksen dokumentit

  • Ajantasainen yhdistysrekisteriote
  • Yhdistyksen säännöt
  • Vuosikokouksen pöytäkirja
  • Lista hallituksen jäsenistä
    (Katso kysymykset ja vastaukset kohta 5.)
  • Yksilöity hallituksen pöytäkirja
Yhdistyksen asiakastietojen päivitys

Yhdistyksen asiakastietojen päivitys

Kaikkien pankkien tapaan Nordea on velvollinen tuntemaan asiakkaansa ja tämän vuoksi pyydämme varmistamaan ennen soittoa, että teillä on saatavilla sivun oikeasta laidasta löytyvät asiakirjat yhdistyksen osalta. Asiakastietojen päivityksen yhteydessä kysymme myös tietoja mm. yhdistyksen toiminnasta, toimintamaista ja maksuliikenteestä.

Nordean Yrityspaketit
Rekisteröimättömän yhdistyksen asiointi

Kysymykset ja vastaukset

1. Mitä pitää tehdä, kun yhdistyksen hallituksessa tapahtuu muutoksia?

Pankkina meillä on lakisääteinen velvollisuus tuntea asiakkaamme. Rekisteröityjen yhdistysten osalta pankilla tulee olla ajantasaiset tiedot hallituksen jäsenistä. Yhdistyksen nimenkirjoittaja voi päivittää hallituksen tiedot helposti itsepalvelukanavassa johon saa sisäänkirjautumiskoodit soittamalla Nordea Business Centreen p. 0200 2121.

2. Miten saan avattua yhdistykselleni tilin?

Toimitathan rekisteröidyn yhdistyksen dokumentit etukäteen Nordea OmaPostin kautta. Huomioithan, että uuden asiakkuuden avaus edellyttää myös yksilöityä hallituksen pöytäkirjaa josta käy selkeästi ilmi mitä palveluita avataan, keille tulee käyttöoikeudet & kuka on valtuutettu palvelut avaamaan. Dokumenttien toimituksen jälkeen tilin ja palveluiden avaus onnistuu helposti soittamalla Nordea Business Centreen p.0200 2121. Mikäli kyseessä on täysin uusi yhdistys, tarvitsemme yhdistyksen perustamisdokumentit.

3. Mitä pitää tehdä, kun rahastonhoitaja vaihtuu?

Rahastonhoitajan vaihdoksesta tulee ilmoittaa pankille. Yhdistyksen nimenkirjoittaja voi päivittää uusien vastuuhenkilöiden tiedot kätevästi Nordean itsepalvelukanavassa johon saa sisäänkirjautumiskoodit soittamalla Nordea Business Centreen p.0200 2121. Tämän jälkeen käyttöoikeudet voidaan päivittää puhelimitse Nordea Business Centressä. Toimitathan pyydetyt dokumentit etukäteen Nordea OmaPostin kautta.

4. Olen saanut pyynnön päivittää yhdistyksen asiakastiedot?

Pankkina meillä on lakisääteinen velvollisuus tuntea asiakkaamme ja tämä edellyttää tuntemistietojen päivittämistä säännöllisin väliajoin. Yhdistyksen nimenkirjoittaja voi päivittää tuntemistiedot kätevästi itsepalvelukanavassa johon saa kirjautumiskoodit Nordea Business Centrestä p. 0200 2121. Tarvittaessa tuntemistiedot voidaan päivittää myös puhelimitse, tällöin dokumentit tulee toimittaa etukäteen OmaPostin kautta. Valmistauduthan tietojen päivitykseen keräämällä tarvittavat tiedot etukäteen.

5. Mitä dokumentteja pankki tarvitsee yhdistykseltä?

Jos yhdistyksen hallituksessa tai toiminnassa tapahtuu muutoksia, tulee asiakastiedot päivittää aina pankille. Asiakastietojen päivitykseen tarvitaan ajantasainen yhdistysrekisteriote, säännöt, pöytäkirja hallituksen valinnasta sekä tiedot hallituksen jäsenistä (nimi, henkilöturvatunnus, asuinmaa, kansalaisuus & tieto poliittisesta vaikutusvallasta). Uusien palveluiden tai käyttöoikeuden muutosten yhteydessä tarvitsemme myös allekirjoitetun yksilöidyn pöytäkirjan toteutettavista muutoksista. Pöytäkirjassa tulee olla yksilöity palvelut joita avataan, käyttöoikeudet kyseisiin palveluihin sekä henkilö, joka on valtuutettu palvelut avaamaan.

6. Mitä palvelumaksuja yhdistyksen asiointiin liittyy?

Olemme yksinkertaistaneet hinnoitteluamme siirtymällä pakettiratkaisuihin jotka kattavat myös rekisteröityjen yhdistysten tyypillisimmät pankkitarpeet. Tarvittaessa voitte räätälöidä paketteja yhdistyksellenne sopivammaksi ottamalla käyttöönne tarvittavia lisäpalveluita. Lisäpalveluista veloitetaan listahinnaston mukaisesti.

7. Miten rekisteröimättömän yhdistyksen pankkiasiointi hoidetaan?

Rekisteröimättömän yhdistyksen palvelut avataan vastuulliseksi valitun henkilön nimiin. Tilin ja palvelut voit avata olemalla yhteydessä Nordean Asiakaspalveluun numeroon 0200 3000

Huomioithan: Yhdistys, jota ei ole merkitty yhdistysrekisteriin, ei voi saada nimiinsä oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia. Se ei ole oikeushenkilö eikä siis voi toimia omissa nimissään. Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdystä toimesta aiheutuneesta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet tai siitä päättäneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti. Yhdistyksen muut jäsenet eivät vastaa tällaisesta velvoitteesta. Rekisteröimätön yhdistys ei voi saada nimiinsä omaisuutta.

8. Millaisia lauseita yksilöidyssä pöytäkirjassa tulee käyttää?

Yksilöidyssä pöytäkirjassa tulee kertoa selkeästi mitä muutoksia palveluihin tehdään, kenelle kyseisiin palveluihin annetaan käyttöoikeudet ja kuka kyseiset muutokset saa tehdä.

Esimerkiksi: Päätettiin antaa yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet tileihin xxx-xxx ja xxx-xxx, sekä siirtää käyttöön yhdistyksen pankkitunnukset xxxxxxxx Matti Meikäläiselle (henkilötunnus). Samalla poistetaan vanha tilinkäyttöoikeus ja verkkopankin käyttöoikeus henkilöltä Maija Meikäläinen. Valtuutettiin Matti Meikäläinen (henkilötunnus)  hoitamaan asia Nordean kanssa.