Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Rekisteröidyt yhdistykset (Ry) ja paikallisesti toimivat säätiöt

Tarjoamme joustavasti pienemmille rekisteröityneille yhdistyksille kattavat pankkipalvelut niin maksuliike-, sijoitus- kuin rahoitustarpeisiinkin.

Rekisteröityneiden yhdistysasiakkaiden pankkiasioiden hoitaminen

Voit varata ajan puhelin- tai verkkotapaamiseen soittamalla Nordea Business Centreen. Pankkien tulee lakiin perustuen tuntea ja tunnistaa asiakkaansa. Tämän vuoksi vähintään päivää ennen tapaamista asiakkaan tulee toimittaa seuraavat asiakirjat Nordea Omapostin kautta (kirjautuminen henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla):

 • Yhdistysrekisteriote. Yhdistysrekisteriotteen tulee olla ajan tasalla ennen tapaamista.
 • Yhdistyksen säännöt siinä tapauksessa, että sääntöjä ei ole toimitettu jo entuudestaan tai niihin on tullut muutoksia
 • Lista hallituksen jäsenistä sekä seuraavat tiedot
  • Täydellinen nimi
  • Henkilötunnus 
   • Yhdistysrekisteriin merkityiltä nimenkirjoittajilta. Yhdistyksen tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhdistysrekisteriin merkittyjä henkilöitä.
  • Syntymäaika
   • Kaikilta hallituksen jäseniltä
  • Kansalaisuus, asuinmaa ja syntymämaa
  • Tieto, onko hallituksen jäsen/nimenkirjoittaja poliittisesti vaikutusvaltainen, poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen ja/tai ja henkilö, joiden tiedetään olevan poliittisesti vaikutusvaltaisten läheisiä yhtiökumppaneita.
 • Vuosikokouksen pöytäkirja (allekirjoitettu), josta käy ilmi hallituksen valinta.
 • Yksilöityja allekirjoitettu hallituksen pöytäkirja (tarvittaessa, kun palveluihin/tilinkäyttöoikeuksiin tulee muutoksia)
  • Pöytäkirjan tai pöytäkirjan otteen tulee olla yksilöity, eli siitä tulee ilmetä esimerkiksi kenelle (nimi ja henkilötunnus) tilinkäyttöoikeus (tilinumero mainittava) ja verkkopankin käyttöoikeus myönnetään ja mitä pankkipalveluita avataan/otetaan käyttöön.
  • Huom. Jos tapaamisen käy henkilö, jolla ei ole oikeutta edustaa yhdistystä, pöytäkirjassa tulee mainita, että kyseinen henkilö on valtuutettu tekemään muutokset yksin ja päivittämään tuntemisen tiedot. 

Mikäli olet perustamassa asiakkuutta uudelle yhdistykselle, tulee edustajalla olla jonkin suomalaisen pankin pankkitunnukset, jotta voimme tunnistaa edustajan.

Nordea Business Centrestä palvelua missä ja milloin tahansa

Tarjoamme joustavasti pienemmille rekisteröityneille yhdistyksille palvelua puhelimitse ja verkkotapaamisina. Yhdistysten asioita hoidetaan aina ajanvarauksella lukuun ottamatta yhdistysten tilin ja palveluiden lopetuksia, jotka voit hoitaa helposti soittamalla Nordea Business Centreen toimitettuasi pöytäkirjan palveluiden lopetuksesta Nordea Omapostin kautta. Soita numeroon 0200 2121, kun tarvitset apua paikallisen järjestön, yhdistyksen tai säätiön asioiden hoidossa. 

Olemme suunnitelleet yhdessä asiakkaidemme kanssa kaksi erilaisiin pankkitarpeisiin sopivaa pakettia helpottamaan yhdistyksien arkea. Valitse yhdistyksesi toimintaan parhaiten sopiva paketti, jotta voit keskittyä huoletta varsinaisen toimintasi pyörittämiseen. Yhdistyksesi tilanteen muuttuessa voit vaihtaa pakettia vaivatta. Nordean Business Start- ja Plus -yrityspaketista voit lukea tarkemmin täältä.

Palvelupaketin voit valita yhdistyksen tarpeiden mukaan. Tärkeimpiä ovat toimivat maksuliikepalvelut, kuten

 • Yhteys pankkiin, esim. verkkopankki
 • Tili ja sen seuranta sekä laskutus ja maksaminen
 • Kortit (Business Visa Debit kortti vaatii käyttöoikeuden tiliin)
 • Käteisen rahan ja korttimaksujen käsittely

Myös rahoitus-, sijoitus- ja riskienhallintapalvelut ovat yhdistyksen käytettävissä.

Tilin avaus rekisteröimättömälle yhdistykselle

 • Palvelut avataan vastuulliseksi valitun henkilön nimiin
 • Tilin ja palvelut voit avata olemalla yhteydessä Nordean Asiakaspalveluun numeroon 0200 3000

Huomioithan: Yhdistys, jota ei ole merkitty yhdistysrekisteriin, ei voi saada nimiinsä oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia. Se ei ole oikeushenkilö eikä siis voi toimia omissa nimissään. Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdystä toimesta aiheutuneesta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet tai siitä päättäneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti. Yhdistyksen muut jäsenet eivät vastaa tällaisesta velvoitteesta. Rekisteröimätön yhdistys ei voi saada nimiinsä omaisuutta.