Varaa yrityskaupan toteuttamiseen aikaa

Ostajan etsiminen yritykselle saattaa kestää useita kuukausia. Neuvotteluja voidaan joutua käymään usean eri ostajaehdokkaan kanssa ennen lopullisen kaupan syntymistä.

Yrityskaupan toteutumista voidaan edesauttaa yhtiöittämällä kiinteistö tai jokin osa liiketoiminnasta omaksi yhtiökseen tai tekemällä yhtiömuodon muutos. Näihin liittyvä verosuunnittelu saattaa edellyttää, että toimenpiteisiin ryhdytään vähintään vuosi ennen yrityskaupan toteuttamista.


Asiantuntemusta Nordeasta

Nordea avustaa rahoituksen ja eläkeasioiden suunnittelussa. Yhteistyöverkostomme kautta löydämme käyttöösi kaikki muutkin tarvittavat asiantuntijat.

Löytyykö yritykselle jatkaja lähipiiristä?

Kun sukulaisesi jatkaa yritystoimintaasi, sukupolvenvaihdoksen käytännön toteutusta voidaan suunnitella ja valmistella hyvässä yhteistyössä. Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa osakekannan tai yhtiöosuuden kauppana tai lahjana taikka liiketoiminnan luovutuksena.

Muista myös muita perillisiä

Mikäli vain osa lapsista jatkaa yritystoimintaa, sukupolvenvaihdoksen yhteydessä voi tuntua kohtuulliselta hyvittää muita lapsia lahjakirjalla tai huomioimalla heidät testamentissa.

Selvitä verokysymykset etukäteen

Verottaja tarjoaa sukupolvenvaihdoksiin erityishelpotuksia, joiden hyödyntämiseksi kannattaa hyvissä ajoin etukäteen kääntyä asiantuntijan puoleen.

Yrityskaupan rahoittamiseen on monia vaihtoehtoja

Pankkilaina on yleisin tapa rahoittaa yrityskauppa. Isoissa yritysjärjestelyissä Nordea voi järjestää rahoituksen yhteistyössä useamman rahoittajan kanssa.

Perinteisen pankkilainan ohella käytettävissä on myös pankin tai vakuutusyhtiön erityisehtoista rahoitusta. Lisäksi pääomasijoittajat voivat sijoittaa oman pääoman ehtoista rahoitusta yrityksiin, joissa on liiketoiminnan kasvun tai kehittämisen kautta edellytyksiä arvonnousuun.

Yrityskaupan rahoituksen tarjoamat edut yritykselle

  • Yritys saa asiantuntevaa tukea rahoituksen suunnitteluun Nordeasta.
  • Kokoamme rahoituspaketin yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa.

Yrityskaupasta saatujen varojen sijoittaminen

Myyjä saa yrityskaupasta usein huomattavan summan rahaa, jonka sijoittamisesta kannattaa aina keskustella Nordean asiantuntijoiden kanssa. Kannattaa tutustua myös Nordean Private Bankingin varainhoitopalveluihin.

Yksityishenkilö myyjänä

Saadusta luovutusvoitosta pitää maksaa veroa lukuun ottamatta tiettyjä sukupolvenvaihdostilanteita. Muilta osin voit vapaasti ratkaista, millaisia sijoituksia haluat tehdä.

Vaihtoehtoisiin sijoitusratkaisuihin voit tutustua seuraavilla sivuilla: Rahastot, ja Sijoittaminen henkilöasiakkaille.

Yritys myyjänä

Mikäli kauppahinnan saanut  yritys ei tarvitse kaikkia varoja muun liiketoiminnan kehittämiseen, ylimääräiseen osingonmaksuun tai maksuvalmiuden parantamiseen, myös yritys voi sijoittaa kauppahinnan tai osan siitä tuottavasti.

Yritysten sijoitusratkaisuja esitellään seuraavilla sivuilla: Rahastot yritysasiakkaille, Lisäeläkesäästäminen, Sijoitustuotteet ja palvelut yritysasiakkaille.