Yrityskaupan rahoitusrakenne

Oma pääoma

Oman pääoman ehtoinen rahoitus tulee lähtökohtaisesti ostajan omistajilta tai mikäli ostava yritys on taseeltaan vahva ja kerryttänyt edellisiltä vuosilta voittovaroja kassaan, voi oman pääoman osuus olla myös tulorahoitusta. Joskus myyjäosapuolen avainhenkilöt halutaan sitouttaa yhteiseen jatkoon ja myyjän puolelta avainhenkilöt tekevät oman pääoman ehtoisia takaisinsijoituksia. Myös oman pääoman ehtoista rahoitusta tarjoavia sijoittajatahoja löytyy enenevissä määrin. Olennaista on riittävä oman pääoman osuus sekä omistajien itsensä vahva sitoutuminen.

Vieras pääoma

Yrityskaupan rahoituksen vieraan pääoman osuuteen voi olla mahdollista saada pankkilainaa osana rahoituspakettia. Yrityskaupassa lainanottajana on useimmiten ostava yritys kauppahinnan osalta ja lisäksi ostettava yritys liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen tarvittavan rahoituksen osalta. 

Yrityskauppaa voidaan rahoittaa perinteisellä pankkilainalla, mikäli ostava ja ostettava yritys ovat kannattavia ja omistajilla on hyvä liiketoimintasuunnitelma sekä tarvittava osaaminen. Tutustu Nordean yrityslainaan sekä muihin rahoitustuotteisiimme.

Julkiset erityisluottolaitokset

Tietyt julkiset erityisluottolaitokset toimivat myös yrityskauppojen rahoittamisen kentällä ja saattavat tarjota tiettyjen kriteerien täyttyessä lainamuotoista rahoitusta itse ostavalle yritykselle, mahdollisesti yrittäjälle henkilökohtaisesti tai takausten muodossa pankkilainan riskin jakamiseksi ja vakuuksien puutteen kattamiseksi.   

Sopiva rahoitusrakenne

 Sopiva yrityskaupan rahoitusrakenne ja velan määrä ovat hyvin tapauskohtaisia jokaisessa yrityskaupassa. Rahoituspaketti voi koostua monista osista ja sisältää erilaisia ratkaisuita, kuten viivästetty kauppahinnan maksu tai taseen keventäminen ja käyttöomaisuuserien vuokraus. Kannattaakin olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä pankkiisi ja avata keskustelu rahoitusrakenteesta ja rahoituspaketista – saat varmasti tähän liittyen asiantuntevaa neuvontaa meiltä Nordeasta.

Pankkilainaa yrityskauppaan

Yrityskaupoissa hyvien hankkeiden rahoittamiseen on saatavissa pankkilainaa ja sitä käytetäänkin osana rahoituspakettia. Pankkirahoituspaketin osana voidaan käyttää myös erilaisia leasing-ratkaisuja. Velat on aina tarkoitus maksaa pois kohtuullisen ajan kuluessa ja takaisinmaksu tapahtuu liiketoiminnasta saatavalla kassavirralla, jolloin liiketoiminnan kassavirran arviointi on keskeinen tekijä arvioitaessa rahoitettavuutta ja sopivaa lainamäärää. Kun ostaja on yritys on ostajayrityksen velanhoitokyky keskeinen tekijä. Velan suhteellinen osuus voi kasvaa, kun kannattavuus ja kassavirta on vakaa ja ennustettavissa. Vastaavasti velan määrä jää alhaiseksi tai ei sitä ole saatavissa lainkaan, mikäli kannattavuuden ja käyttöpääoman vaihtelut ovat suuret, on merkittäviä lisäinvestointitarpeita tai esim. toimiala on haasteellinen. 

Pankki katsoo asioita riskienhallinnan näkökulmasta. Keskeistä on selkeä liiketoimintasuunnitelma ja tarvittava osaaminen sen toteuttamiseen, liiketoiminnan kannattavuus ja sen tuottama kassavirta. Yrityskaupoissa arvioimme erityisesti sen lisäksi yrityksen liiketoiminnan kilpailukykyä ja osaamista, liiketoimintojen yhteensopivuutta, prosessin ammattimaisuutta. 

 

Nordean yrityskaupparahoitus-tiimi

Nordealla on pienten ja keskisuurten (PK) yritysasiakkaiden liiketoiminta-alueella oma yrityskauppojen rahoittamiseen keskittynyt yksikkö, joka koostuu alan asiantuntijoista. Yksikkö on mukana toteuttamassa ja arvioimassa useita satoja PK-yritysasiakkaidemme yrityskauppahankkeita ja järjestää niihin pankin rahoitusta. Yksikköön on keskittynyt valtava määrä osaamista ja hankkeiden suuren lukumäärän vuoksi yksikössä on ainutlaatuisen hyvä näkymä suomalaiseen yrityskauppa-aktiviteettiin. Tätä osaamista tarjoamme asiakkaidemme käyttöön. Parhaiten meidät tavoitat oman asiakasvastuullisen yhteyshenkilösi kautta. Ole siis rohkeasti yhteydessä omaan yhteyshenkilöösi aikaisessa vaiheessa, mielellään jo siinä vaiheessa kun olet vasta harkitsemassa yrityskauppaa. Tuemme ja sparraamme asiakkaitamme Business Partner -hengessä yrityskauppojen toteuttamisessa ja rahoittamisessa.