Ostajan kolme rinnakkaista prosessia

Yleisesti ottaen yrityskaupassa on ostajan näkökulmasta käynnissä kolme rinnakkaista prosessia: 

  • varsinaiset kauppaneuvottelut tähdäten liiketoiminnan omistusoikeuden siirtoon
  • ostajan rahoitusneuvottelut kauppahinnan maksuun
  • valmistautuminen ostettavan yrityksenliiketoiminnan haltuunottoon ja liiketoimintojen yhdistelyyn.

Yrityskauppa on työläs hanke, joka sitoo kaikkien osapuolten aikaa ja resursseja. Yrityskaupat ovat keskenään hyvin erilaisia ja siten prosessien sisältö ja kulku eroavat paljon hankekohtaisesti.

Kauppaneuvottelut myyjän näkökulmasta
Kauppaneuvottelut ostajan näkökulmasta
Ostajan rahoitusneuvottelut

Ostettavan liiketoiminnan haltuunottoon eli integraatioon valmistautuminen

Yrityskaupan onnistuminen on lopulta kiinni kaupan jälkeen tapahtuvasta liiketoiminnasta. Onnistuneessa yrityskaupassa on selkeä liiketoiminnallinen logiikka ja ostettava liiketoiminta on hyvin yhteensopivaa ja ostajan olemassa olevaa liiketoimintaa täydentävää. Liiketoimintojen, johtamisen ja henkilöstön yhteensovittamisen suunnittelu kannattaa siis aloittaa jo kauppaneuvotteluiden aikana. Liiketoiminta on lopulta ihmisistä kiinni ja on tärkeää pystyä pitämään ostettavan yrityksen osaaminen ja avainhenkilöt mukana yrityskaupan jälkeenkin. On hyvä rakentaa luottamuksen ilmapiiri ja viestiä prosessista henkilöstölle, kun sen aika on. Yrityksen johdon on hyvä varautua käyttämään integraatioprosessiin runsaasti aikaa käytännön ja johtamisen tasolla ja panostaa siihen varmistuakseen onnistuminen. Useita yritysostoja tehneillä yrityksillä usein alkaakin muodostua vakiokäytännöt integraatioprosessiin.