Yrityksen myynti

Yrityksen myynnissä on kyse sekä yrityksen onnistuneesta arvonmäärityksestä että sopivan ostajan löytämisestä. Kokosimme vinkit aina ostajan löytämisestä onnistuneiden yrityskauppojen toteuttamiseen saakka.

Huolehdi yrityksen arvosta

Onnistunut yrityksen myynti on yrityksen elinkaaren aikana pitkäjänteisen arvonluonnin tulosta. Paras neuvo yrityksen omistajalle on pitää yritys koko ajan myyntikunnossa – siten maksimoit sen arvon vaikka et olisi juuri nyt yritystäsi myymässä. Yrityksen arvo perustuu liiketoiminnan kannattavuuteen, osaamiseen ja liiketoiminnan näkymiin. Arvoa luova yritys kasvattaa kannattavasti liiketoimintaansa ja on siten myös vakaa kumppani asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen, hyvä työnantaja ja ehkäpä myös veronmaksaja – samalla kun sen arvo myös omistajilleen kehittyy suotuisasti.

Valmistautuminen yrityksen myyntiin

Valmistautuminen yrityksen myyntiin

Varsinaisen myyntiprosessin valmistelu on syytä aloittaa hyvissä ajoin. Olennaisinta on varmistua liiketoiminnan kannattavuudesta siten että se on todettavissa myös tilinpäätöstiedoista. Tasetta voi keventää ydinliiketoiminnasta erillisistä omaisuuseristä, kuten sijoituksista ja mahdollisesti merkittävistä kiinteistöomistuksista, jolloin yrityksen ostajalle kauppahinta on alhaisempi ja paremmin saavutettavissa. Liiketoiminnan kannattavuutta arvioidaan käyttökatteen kautta, joka on liiketulos ennen poistoja ja rahoituskuluja. Käyttökatteen tärkein ajuri on myynti ja liikevaihto, mutta liiketoiminnan kustannuksia kannattaa myös tarkastella ja pitää yllä tervettä kustannuskulttuuria välttäen tarpeettomia menoeriä. 

Taloudellisten tekijöiden lisäksi liiketoiminnan operatiivisella puolella on tärkeää luoda selkeät prosessit ja dokumentoida ne. Samoin on tärkeää dokumentoida kaikki sopimukset, asiakassuhteet, tuotteet ja varmistaa toimiva taloushallinto. Ostajalle on helpompi arvioida liiketoimintaa, kun asiat ovat järjestyksessä ja samalla riippuvuus yrityksen sisällä olevasta työntekijöiden ”hiljaisesta tiedosta” vähentyy. Yrityksessä omistaja-yrittäjän rooli on usein hyvin keskeinen ja liiketoiminnot onkin valmisteltava tilanteeseen, missä omistussuhteet ja johtaminen muuttuu. Ostajan kannalta liiketoiminta on helpompi ostaa, mikäli yritys kykenee toimimaan itsenäisesti ja ei ole riippuvainen myyjän omasta työpanoksesta. Tähän muutokseen on myyjän myös henkilönä itse hyvä varautua ja olla valmis luopumaan yrityksestä. 

Osakekauppa vai liiketoimintakauppa?
Ostajan löytyminen ja ostajatyypit

Onnistuminen yrityksen myynnissä

Onnistunut yrityksen myynti on paljon kiinni hyvän valmistautumisen lisäksi oikean ostajatahon löytämisestä ja prosessissa kannattaa olla pitkäjänteinen – se ensimmäinen ostajaehdokas ei välttämättä ole se oikea. Hyvä kauppa syntyy, kun kaupalla on selkeä liiketoiminnallinen logiikka. Kun kumpikin osapuoli, ostaja ja myyjä näkevät yhdistettyjen yritystoimintojen luovan pitkällä aikavälillä arvoa yritykselle ja sen sidosryhmille, tällöin myös myyjälle maksettava kauppahinta heijastaa tätä hyvää tuotto-odotusta ja myytävän yrityksen asiakkaat ja henkilöstö hyötyvät. Kauppahinnan pohjana on taloudellisten tekijöiden pohjalta laadittu arvonmääritys. Kauppahinta muotoutuu neuvotteluiden pohjalta, joissa maksettavaan hintaan vaikuttavat monet laadulliset tekijät, joiden arvotus riippuu paljon ostajan näkökulmasta – ”oikea” kauppahinta on siis ostajakohtainen.