Vastuullinen yritystoiminta avaa uusia mahdollisuuksia

Kaikki maat yhdessä ovat laatineet yhteisen ilmastotoimia koskevan ohjelman. Siihen liittyvät tavoitteet, sopimukset ja lainsäädäntö ovat vauhdittaneet vihreää siirtymää. Niinpä jokaisen yrityksen on tärkeää tunnistaa mahdolliset vastuullisuusriskit ja tehdä toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi.

Aktiivinen vastuullisuustyö voi avata yrityksellesi uusia mahdollisuuksia erottautua kilpailijoista. Vastuullisuus tulisi ottaa tänä päivänä huomioon yrityksen kaikissa osissa aina strategiasta liiketoimintaan. Vastuullisuusasiat ovat yhä tärkeämpiä kaikille yrityksesi sidosryhmille, sillä kuluttajien ja sidosryhmien odotukset vastuullisuuden suhteen ovat kasvaneet.

Vastuullisuus ei rajoitu pelkästään ilmastoon ja ympäristöön

Monet yhdistävät vastuullisuuden ympäristö- ja ilmastokysymyksiin, mutta se kattaa myös yhteiskunnalliset asiat ja hyvän hallintotavan. Yritystoiminta on kestävän kehityksen mukaista esimerkiksi silloin, kun siinä huomioidaan kannattavuuden lisäksi myös ympäristönäkökulmat ja yhteiskuntavastuutyö sekä keskitytään nopeiden voittojen sijaan pitkän aikavälin tuottoihin.

Mitä ESG-mittaristo valvoo?

Ympäristö

 • Ilmastonmuutos
 • Hiilijalanjälki
 • Raaka-aineiden, veden ja energian käyttö ja käsittely
 • Maankäyttö
 • Luonnon monimuotoisuus
 • Jätehuolto

 

Sosiaalinen vastuu

 • Ihmisoikeudet
 • Työntekijöiden oikeudet
 • Lapsityövoima
 • Tasa-arvo ja moninaisuus
 • Terveys ja turvallisuus
 • Kuluttajansuoja
 • Tietosuoja ja tietoturva

Hallintotapa

 • Läpinäkyvyys ja avoimuus
 • Raportointi
 • Tarkastuskertomukset ja auditointi
 • Hallituksen kokoonpano ja riippumattomuus
 • Kirjanpitoriski
 • Aggressiivinen verosuunnittelu
 • Lahjonta ja korruptio

Kysymyksiä ja vastauksia – liiketoiminta ja vastuullisuus