Valuuttariskit hallintaan

Valuuttakurssimuutokset vaikuttavat suoraan ulkomaankauppaa käyvän yrityksen kannattavuuteen.

Valuuttariski syntyy, jos tulevan valuuttakaupan valuuttakurssia ei voida varmasti tietää. Tilannetta hankaloittaa entisestään se, että valuuttakurssien vaihtelu saattaa olla markkinoilla suurta ja vaikeasti ennustettavaa. Kun yritys tekee sopimuksen ulkomaisen osapuolen kanssa, ehtii tapahtua paljon, ennen kuin maksu saapuu tilille. Tarjolla on kuitenkin monia suojaustuotteita, joilla liiketoiminnan valuuttariskiä voidaan pienentää.

Riskienhallinnan tavoite on parantaa ennustettavuutta ja vähentää vaihtelua kassavirroissa ja tuloksessa. Valuuttariskien hallinta edesauttaa yrityksen budjetin laatimista ja katteiden toteutumista ennustetun suuruisina.

Voimme yhdessä räätälöidä yrityksesi tarpeisiin sopivan tavan hallita valuuttavirtoja. Pääset alkuun sopivan vaihtoehdon löytämisessä tutustumalla yleiskatsaukseen eri valuuttastrategioista ja niiden vaikutuksista.

On syytä muistaa, että myös strategian puute voi olla tietoinen päätös. Jos valuuttariskejä ei suojata, jäävät riskit avoimiksi ja yritys ottaa näkemyksen valuuttakurssimuutoksista. Täten yritys hyväksyy riskin siitä, että tulos saattaa kääntyä negatiiviseksi jopa yhdessä yössä.

Valuuttakurssien suunta voi tietysti olla yrityksen kannalta myös suotuisa. Ongelmana on kuitenkin se, että kurssien suunta selviää usein vasta liian myöhään. Valikoimassamme on suojaustuotteita, joissa yhdistyvät molempien skenaarioiden parhaat puolet: esimerkiksi optioiden käytöllä saadaan suoja epäsuotuisalta kurssimuutokselta ja voidaan hyötyä suotuisasta kurssimuutoksesta.

Valuuttakauppa

Sovitaan valuutanvaihdosta tiettyyn kurssiin. Valuuttakauppa voidaan toteuttaa arvolla tänään, huomenna tai spot eli kahden pankkipäivän kuluttua. 

Valuuttatermiini

Yrityksen ja pankin välinen sitova sopimus tietyn valuuttamäärän ostamisesta tai myymisestä tiettynä eräpäivänä ennalta sovittuun kurssiin. 

Tämä vähentää yrityksen valuuttariskiä ja helpottaa budjetointia, kassavirran hallintaa sekä hinnoittelua. Yritys tietää tarkalleen tulevaisuuden valuuttakurssin ja näin ollen myös ostetuista tuotteista aiheutuvat kulut (tai myydyistä tuotteista syntyvät tulot) ovat tiedossa etukäteen. 

Valuuttatermiiniä voidaan jatkaa tai aikaistaa valuuttaswapilla.

Joustava valuuttasuoja

Yrityksen ja pankin välinen sitova sopimus tietyn valuuttamäärän ostamisesta tai myymisestä tiettynä eräpäivänä ennalta sovittuun kurssiin.

Erona perinteiseen valuuttatermiiniin on, että joustava valuuttasuoja voidaan toteuttaa myös osissa ja milloin vain ennen eräpäivää, mutta viimeistään eräpäivänä.

Joustava valuuttasuoja vähentää yrityksen valuuttariskiä, sillä tulevaisuuden valuuttakurssi on tiedossa. Joustava valuuttasuoja tekee suojaamisesta helppoa, sillä tarkkojen maksuaikataulujen ei tarvitse olla tiedossa. 

Optiosuojaukset

Valuuttaoptiolla yritys saa oikeuden (ilman velvollisuutta) ostaa tai myydä ulkomaanvaluuttaa tulevana ajankohtana sopimuksessa sovittuun kurssiin. Optiosuojauksesta asiakas maksaa preemion.  

Suojauksia voidaan tehdä myös ns. nollakustanteisina optiostrategioina, jolloin suojauksesta ei makseta erillistä preemiota. 

Optiosuojaukset voivat olla hyvin erilaisia ja ne räätälöidään joka kerta asiakkaan tarpeen mukaan. Optiostrategia saattaa esim. antaa mahdollisuuden hyötyä positiivisesta kurssiliikkeestä, oikeuttaa markkinatasoa parempaan kurssiin tai vain rajalliseen suojaan valuuttariskiä vastaan.