Yrityksen ostaminen

Yrityksen ostoa harkitessasi määritä tarkkaan tavoitteet ja kriteerit kohdeyrityksen liiketoiminnan ja toimialan osalta - oletko laajentamassa nykyistä liiketoimintaa samalla sektorilla vai pyritkö laajentamaan yrityksesi paikkaa arvoketjussa?

Lue vinkit yrityksen ostoon täältä.

Yrityksen myyminen

Onnistunut yrityksen myynti on yrityksen elinkaaren aikana pitkäjänteisen arvonluonnin tulosta, ja varsinaisen myyntiprosessin valmistelu on syytä aloittaa hyvissä ajoin.

Lue vinkit yrityksen myyntiin täältä.

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus voi olla yhdistelmä omaa sekä vierasta pääomaa. Katso, miten löydät parhaan ratkaisun omaan yrityskauppaasi.

Lue vinkit yrityskaupan rahoitukseen täältä.

Yrityskauppaprosessi

Yrityskauppa on usein pitkäjänteinen hanke, jonka esivalmistelut on aloitettu hyvissä ajoin ennen varsinaista kauppaprosessia. Varsinainen hanke koostuu useammasta eri prosessista, jotka osin kulkevat samanaikaisesti.

Lue vinkit yrityskauppaprosessiin täältä.

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvon määritys on olennainen osa yrityskauppaa. Yrityksen arvonmääritykseen on kolme erilaista lähestymistapaa.

Lue vinkit yrityksen arvonmääritykseen täältä.

Yrityskaupat osana yrityksen strategiaa

Kasvun toteuttaminen yrityskaupoilla

Yrityskauppa on oiva tapa kasvaa, sillä investoinnissa saadaan toimivaa liiketoimintaa, osaamista ja sijoitus tuottaa  kassavirtaa heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Kasvustrategian toteuttaminen yrityskaupoilla mahdollistaa markkinaosuuden kasvattamisen kotimarkkinoilla nopeasti tai laajentumien kokonaan uudelle markkina-alueelle. Laajennuttaessa uusille markkinoille markkinoiden ja asiakkaiden tuntemus on ensisijaisen tärkeää ja yrityskaupan kautta tätä tuntemusta saadaan ostettavan yrityksen henkilöstön ja asiakassuhteiden kautta. 

Yrityskaupan kautta on mahdollista hankkia myös uutta teknologiaa, uusia tuotteita tarjoamaan ja tuotantokapasiteettia. Tuotannolliset ja teknologiset hyödyt on jossain tapauksissa mahdollista skaalata myös nykyisen liiketoiminnan puolelle. Usein tuotannollisissa tai hallinnollisissa toiminnassa on integraation yhteydessä mahdollista suoraviivaistaa toimintaa järjestämällä prosesseja uudelleen ja vähentämällä päällekkäisyyksiä. Tällöin yhdistetty kokonaisuus on parempi kuin osiensa summa, jolloin puhutaan synergiaeduista. 

Rahoittajan näkökulma

Pankki katsoo asioita riskienhallinnan näkökulmasta – yrityksellä tulee olla selkeä ja uskottava liiketoimintasuunnitelma. Keskeistä rahoitettavuuden arvioinnissa on ydinliiketoiminnan kannattavuus ja sen tuottama kassavirta. Useimmiten laajennusinvestoinneissa, kuten myös yritysostoissa, velanhoitokyky ja hankkeen rahoitettavuus riippuvat paljon nykyisen liiketoiminnan tilasta ja kannattavuudesta. Mikäli ydinliiketoiminta on kunnossa ja kannattavaa, tuottaa hyvää vakaata kassavirtaa – on yrityksellä kykyä maksaa velkaa ja investoida kasvuun. Kassavirta, kohtuullinen velkaantumisaste ja liiketoimintasuunnitelma ovat ensisijaiset tekijät liiketoimintaa arvioitaessa. 

Yrityskaupoissa rahoittaja arvioi vielä tarkemmin myös ostettavan yrityksen osaamista, liiketoiminnan kilpailukykyä ja kannattavuutta, liiketoimintojen yhteensopivuutta sekä myös itse yrityskauppaprosessin ammattimaisuutta ja riskienhallintaa. Parhaat kasvajat tekevät pieniä ja keskisuuria yrityskauppoja – suhteuttavat panokset omaan kantokykyyn ja kasvattavat osaamista markkinoista ja yrityskauppaprosessista.