Leasingin edut yrityksellesi

Leasing on irtaimen käyttöomaisuuden, kuten ICT- ja toimistolaitteiden, kalusteiden, tuotanto- ja työkoneiden sekä ajoneuvojen pitkäaikaista vuokraamista.

 • Rahoitettava kohde toimii vakuutena
 • Ei sido pääomia omistamiseen - yrityksesi maksaa vain laitteen käytöstä
 • Mahdollistaa ajantasaisen laitekannan ylläpidon
 • Helpottaa budjetointia ja rahoituksen suunnittelua
 • Taseen ulkopuolinen vastuu (Huom! IFRS:n mukaista kirjanpitoa tekevät konsernit noudattavat sen mukaisia periaatteita yritysleasingin osalta.

Yritysleasingin ominaisuudet

Leasingillä säästät yrityksesi vakuuksia muuhun käyttöön, sillä rahoitettava kohde toimii pääasiallisena vakuutena. Vuokrakauden jälkeen tarjoamme mahdollisuuden edullisiin jatkovuokriin, ICT-laitteissa myös osto-option.

 • Rahoitettava määrä on veroton hankintahinta
 • Kuukausivuokran määrään vaikuttavat mahdollinen ensimmäinen suurempi vuokraerä sekä laiteryhmittäin vaihtelevat jäännösarvot.
 • Vuokra-aika on enintään 5 vuotta.
 • Vuokrat veloitetaan yhden tai kolmen kuukauden välein etukäteen annuiteettiperiaatteella.
 • Kohteen tulee olla hyväksytysti toimitettu ennen maksua myyjälle.
 • Kohteen tulee olla vakuutettu.

Sopiiko yrityksellesi huolto- vai rahoitusleasing?

Huolto- ja rahoitusleasing eroavat toisistaan oleellisimmin leasingin kohteena olevan ajoneuvon tai laitteen jäännösarvon ja huoltovastuun osalta. Rahoitusleasingissa kumpikin on yrityksen vastuulla, kun taas huoltoleasingin kohdalla sopimus kattaa sekä huollon että jäännösarvon sopimusehtojen puitteissa.

Oheisten leasingtuotteiden joukosta voit kartoittaa yrityksellesi parhaiten soveltuvia ratkaisuja.

Huoltoleasing - yrityksen autorahoitukseen

Huoltoleasing on ajoneuvojen ja raskaskaluston pitkäaikaista vuokrausta, jossa asiakas maksaa vain auton käytöstä.

Huoltoleasingjärjestelyssä huollot sisältyvät ajoneuvon vuokraan, toisin kuin rahoitusleasingin tapauksessa.

Huoltoleasingissa sovitaan sopimusajan lisäksi ajokilometrit, esim. 36 kk/60 000 km. Huoltoleasing soveltuu yksittäisistä henkilö- tai pakettiautoista suurten autokantojen rahoitukseen. Ajoneuvojen tulee lisäksi olla uusia.

AssetMaster - leasinglimiitti

AssetMaster on leasinglimiitti, jonka puitteissa voit hankkia ja rahoittaa irtainta käyttöomaisuutta.

Leasinglimiitin ehdot sovitaan puitesopimuksella, jolloin ei ole tarvetta laatia yksittäisiä leasingsopimuksia. Käytännössä myyjä lähettää laskun hankinnasta suoraan Nordea Rahoitukselle ja hyväksyt kohteen rahoitukseen verkkopalvelussa. Vuokranmaksu vapauttaa limiittiä käyttöön uusia hankintoja varten.