Yrityksen ostaminen

Aina ei tarvitse aloittaa alusta — jo toimivan yrityksen ostaminen voi olla juuri sinun tiesi yrittäjyyteen. Mikäli tiedossasi on yritys jolla on menestyksekäs liiketoiminta, voi myös liiketoiminnan ostaminen yrityksellesi olla oikea valinta.

Miksi ostaa yritys?

Miksi ostaa yritys?

Yrityksen ostaminen on kasvuinvestointi liiketoiminnan laajentamiseksi tai aloittamiseksi. Kasvuhakuiselle yritykselle toisen toimivan yrityksen ostaminen onkin uuden yrityksen perustamista helpompi reitti kasvuun, kun ostettavalla yrityksellä on jo toimivaa liiketoimintaa, asiakkaita ja osaavaa henkilöstöä. Hyvin toteutetun yrityskaupan ja ostetun yrityksen haltuunoton jälkeen sijoitus tuottaa kassavirtaa saman tien. Uuden omistajan fokus on silloin olemassa olevan toiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä edelleen. Rahoittajan kannalta tämä myös helpottaa liiketoiminnan kasvun rahoittamista ja laskee laajentumisen riskitasoja. 

Toimivan yrityksen ostaminen on hyvä vaihtoehto myös yrittäjyyden aloittamiseen. Kymmeniä tuhansia suomalaisia yrityksiä on tulossa vaiheeseen, jossa uuden omistajan etsiminen on ajankohtaista ja omistajan löytyminen edellytys liiketoiminnan jatkumiselle. 

Yrityskaupat ovat kuitenkin monimutkaisia ja onnistuminen vaatii kärsivällisyyttä ja asiantuntijoiden käyttöä kaupan tekemisen tukena. Onnistuessaan yrityskauppa on hyvä sijoitus ja tuottaa hyvää niin ostajalle, myyjälle kuin yritysten henkilöstöille ja asiakkaille.

Miten ostaa yritys?
Miten löydän hyvän kohdeyrityksen?

Milloin otan yhteyttä pankkiin yrityskaupasta?

Pankki on yritysostoissa tärkeä kumppanisi, jonka intressit ovat kanssasi yhteneväiset kauppatilanteessa – ymmärtää liiketoimintasuunnitelmasi, kohdeyrityksen liiketoiminta ja sen yhteensopivuus, tunnistaa yrityskauppaan liittyvät riskit ja mahdollistaa hyvän yrityskaupan toteuttaminen myös rahoituksella. Nordea on mukana joka vuosi sadoissa yrityskaupoissa rahoittajana ja omaa siten paljon kokemusta ja osaamista yrityskauppojen toteuttamisesta. Olemme mielellämme mukana jo varhaisessa vaiheessa arvioimassa yhdessä hankkeita asiakkaidemme kanssa ja antaaksemme tukea prosessissa myös asiantuntemuksellamme. Kannattaa siis olla yhteydessä meihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Pankki rahoittaa terveellä pohjalla olevaa kannattavaa liiketoimintaa, joka tuottaa kassavirtaa ja johon liittyvät riskit ovat hallittuja – tämä on yhteinen intressi yrityksen omistajan kanssa ja arvoa luovien yritysten tunnusmerkkejä. Saatamme joskus myös kieltäytyä yrityskaupan rahoittamisesta tai ehdotamme alhaisempaa lainamäärää, mikäli koemme että riskit ovat liian suuria – arviot perustuvat satoihin rahoitettuihin yrityskauppoihin ja niistä saatuiin kokemuksiin, joten tällä arviolla on arvoa myös ostajalle.  

Yritysostojen riskit

Money bag icon - 640x360

Yritysosto on sijoitus, joka sisältää odotuksen tulevista tuotoista mutta myös paljon epävarmuutta ja riskejä. Olennaista on kaupan hyvä suunnittelu ja valmistelu ennakkoon, sekä huolellinen prosessi neuvotteluvaiheessa. Yrityksen ostajan tärkeä tehtävä on laatia hyvä liiketoimintasuunnitelma ja varmistua ostettavan yrityksen olevan juuri oikea sen toteuttamiseen. Hyödynnä valmista liiketoimintasuunnitelman malliamme, jonka löydät täältä. Ostettavan yrityksen yhteensopivuus ja sovitettavuus olemassa olevaan liiketoimintaan on toinen keskeinen aihealue, joka on paljon ostajan vastuulla.

House with stack of coins - 640X360

Yrityskauppaan liittyvät riskit keskittyvät paljon kohdeyrityksen tuntemiseen. Ostettavan liiketoiminnan täytyy lähtökohtaisesti olla kannattavaa ja siten liiketoiminnan kannattavuuskehitys ja tulevaisuuden näkymät ovat tärkeitä ymmärtää. Samoin on tärkeää ymmärtää laajemmin yrityksen asiakas-, henkilöstö- ja toimittajasuhteet sekä mahdollisen kaupan vaikutus niihin, kuten myös mahdollisesti liiketoiminnassa tarvittaviin lupiin ja lisensseihin. Olennaista on ymmärtää myös myyjien rooli päivittäisessä liiketoiminnassa ja miten yritys toimisi ilman heidän mukana oloaan, esim. onko tietyt asiakassuhteet vahvasti henkilöityneet. 

Accounts Stack of Coins icon

Rahoituksellisesti liiketoimintaan sitoutuvan käyttöpääoman määrä vaikuttaa tuleviin rahoitustarpeisiin ja tarvittavaan pääoman määrään. Kaikki nämä tekijät yhdessä muodostavat tuotto-odotuksen ja siten arvonmäärityksen kauppahinnan pohjaksi. Perimiltään yritysostoon liittyvät riskit tarkoittavat tuotto-odotusten pettämistä ja siten jälkikäteen katsottuna liian korkean kauppahinnan maksamista.  

Box with books icon - 640x360

Kohdeyritykseen liittyvien riskien tunnistamisessa ja riskien hallinnan apuna kannattaa käyttää eri alojen asiantuntijoita, erityisesti kun kyse on taloudellisista ja kirjanpidollisista, veroasioista, ympäristöasioista ja juridiikasta. Asiantuntijoiden käyttö auttaa tunnistamaan kauppaan liittyviä riskejä ja hallitsemaan niitä kauppasopimuksen ja kauppahinnan neuvottelun kautta tai mahdollisesti auttaa jopa välttämään huonon yrityskaupan toteuttamisen ja neuvoa ostajaa vetäytymään hankkeesta. Yrityskauppa prosessina vaatii erityisosaamista, jota vain harvoilla yrityksillä ja yrittäjillä on omasta takaa riittävästi.