Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

E-tunniste

E-tunnisteen avulla tunnistat henkilöasiakkaasi vahvasti ja luotettavasti Nordean tunnistamismenetelmiä hyväksikäyttäen. Nordea on Viestintäviraston Vahvan sähköisen tunnistamisen rekisterissä, eli e-tunnistepalvelumme on lain tarkoittama vahvan sähköisen tunnistamisen palvelu.

E-tunniste-palvelussa Nordea tunnistaa asiakkaan puolestasi

E-tunniste-palvelussa välitettäviä tunnistamistietoja voidaan käyttää myös osana sähköisen allekirjoituksen muodostamista tunnistautuvan asiakkaan ja palveluntarjoajan niin sopiessa. Nordean e-tunniste perustuu Finanssialan keskusliitossa laadittuun Tupas-standardiin. Yhdessä muiden pankkien vastaavien palvelujen kanssa, yrityksesi voi tavoittaa useita miljoonia suomalaisia yksityishenkilöitä verkkopalvelunsa asiakkaiksi.

Edut yrityksellesi:

  • E-tunnisteen käyttö tuo yritykselle huomattavia säästöjä kehittämis- ja ylläpitokustannuksissa.
  • Tunnistetun asiakkaan kanssa yritys voi mm. tehdä sitovia sopimuksia, ottaa vastaan hakemuksia tai tarjota pääsyn suojattuihin palveluihin.
E-tunniste palvelu uudistuu

Jatkossa voit hankkia kaikkien pankkien tunnistusvälineet Nordean tunnistuspalvelusta yhdellä sopimuksella ja yhdellä integraatiolla! Pitkään vahvassa sähköisessä tunnistamisessa käytetty TUPAS-protokolla jää myös historiaan syyskuussa 2019 ja tämä tarkoittaa muutoksia kaikkiin e-tunnistetta hyödyntäviin palveluihin. 

Lisätietoja uudesta tunnistuspalvelusta ja muista muutoksista löytyy osoitteesta nordea.fi/uusietunniste .

Vahva tunnistaminen

Vahvaa tunnistamista vaativissa asiointipalveluissa Valtiovarainministeriö suosittelee pankkien Tupas-tunnistamismenetelmää.

E-tunniste on käytössä julkishallinnon sähköisissä palveluissa, mm. verohallinnossa, Kelassa ja työministeriössä. Esimerkkinä onnistuneesta julkisyhteisön verkkopalvelusta voidaan mainita vaikkapa tyoelake.fi, jossa kansalaiset voivat käydä tarkistamassa ansiotyötietonsa omilla pankkitunnuksillaan.

Kuntasektorilla on useita lomakkeita ja hakemuksia siirretty elektroniseen muotoon. Esimerkiksi eri kaupunkien verkkosivuilla voi päivähoitopaikka-, vuokra-asunto- ja toimeentulotuki -hakemukset allekirjoittaa luotettavasti e-tunnisteen avulla. Myös erilaisilla kunnallisilla laitoksilla ja yhtiöillä on mahdollisuus hyödyntää verkkosivuillaan Nordean tunnistepalvelua.  E-tunnisteella voi tavoitella uusia asiakkaita tarjoamalla heille vaikkapa sähkösopimuksen tekoa verkossa.

Valtio

Kuntasektorin lisäksi myös valtio pyrkii edistämään erilaisten verkkopalveluiden yleistymistä. Kansalaisten verkkolomakepalvelu (suomi.fi) on hyvä esimerkki tällaisesta yhteistyöstä, minkä ansiosta eri viranomaisten lomakkeet ovat kustannustehokkaammin ja vaivattomammin kansalaisten saatavilla.

Vakuuta kotitaloustyö Varman Pesti-palvelussa

Jos työllistät kotonasi tilapäisesti esimerkiksi remonttimiehen tai lastenhoitajan, voit hoitaa työntekijäsi työeläkevakuuttamisen vaivattomasti Varman Pesti-palvelussa. Pestin avulla järjestät työntekijöillesi eläketurvan ilmoittamalla työntekijöidesi henkilö- ja palkkatiedot. Myös työeläkevakuutusmaksun maksaminen hoituu samalla. Lisätietoa palvelusta saat osoitteesta varma.fiAvautuu uuteen ikkunaan.