Tunnista asiakkaasi vahvasti

Sähköisen tunnistamisen välityspalvelun avulla saat helposti käyttöösi kotimaiset tunnistusvälineet ja tunnistat asiakkaasi verkossa. Voit käyttää sähköistä tunnistamista myös  osana sähköisen allekirjoituksen muodostamista tunnistautuvan asiakkaan ja palveluntarjoajan niin sopiessa. 

Edut yrityksellesi:

  • Vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelun käyttö tuo yritykselle huomattavia säästöjä kehittämis- ja ylläpitokustannuksissa.
  • Yhdellä sopimuksella ja integraatiolla tunnistaminen käyttöön kaikille suomalaisille
  • Tunnistetun asiakkaan kanssa yritys voi mm. tehdä sitovia sopimuksia, ottaa vastaan hakemuksia tai tarjota pääsyn suojattuihin palveluihin.

Välityspalvelun tukemat vahvat tunnistusvälineet:

  • Kaikkien suomalaisten pankkien tunnukset
  • Mobiilivarmenne

Kysy lisää myös muista pohjoismaisista tunnistusvälineistä ja miten ne olisi otettavissa käyttöön palvelussanne.

Vahva tunnistaminen

Vahva tunnistaminen on käytössä sadoissa niin yksityisen sektorin (esim. sähkö- ja vakuutusyhtiöt, rahoitusalan yritykset jne.) sekä julkishallinnon sähköisissä palveluissa ja käyttö kasvaa jatkuvasti. Valtaosa julkisista palveluista hyödyntää vahvaa sähköistä tunnistamista suomi.fi palvelun kautta, mm. verohallinnossa, Kelassa ja työministeriössä. Esimerkkinä onnistuneesta julkisyhteisön verkkopalvelusta voidaan mainita vaikkapa tyoelake.fi, jossa kansalaiset voivat käydä tarkistamassa ansiotyötietonsa omilla pankkitunnuksillaan. Pankkien tarjoamia vahvoja sähköisiä tunnistautumispalveluita käytettiin Suomessa vuonna 2019 yhteensä yli 150 miljoonaa kertaa.

Lukuisissa verkkopalveluissa on useita lomakkeita ja hakemuksia siirretty elektroniseen muotoon. Esimerkiksi eri kaupunkien verkkosivuilla voi päivähoitopaikka-, vuokra-asunto- ja toimeentulotuki -hakemukset allekirjoittaa luotettavasti pankkien tarjoamien vahvojen tunnisteiden avulla. Myös erilaisilla kunnallisilla laitoksilla ja yhtiöillä on mahdollisuus hyödyntää verkkosivuillaan vahvoja tunnistepalvelua.