Ota budjeteista kaikki hyöty irti

Budjetti on osa liiketoimintasuunnitelmaasi ja hyvä työkalu, jolla pidät toiminnan oikeilla raiteilla. Hyvä budjetti osoittaa, miten muuttuvat tilanteet vaikuttavat yritykseesi, ja auttavat sinua tekemään toimenpidepäätöksiä. Käytettävissäsi on monia erilaisia budjetteja ja skenaarioita. 

Käytä budjetteja päivittäisessä työssäsi, jotta pysyt tilanteen tasalla niin talouden, muuttuvien tilanteiden kuin uusien riskien osalta. Tällä voi olla ratkaiseva merkitys yrityksesi menestykseen tai tappioon. Menestyvät yritykset tarkistavat budjetit joka kuukausi tai jopa kerran viikossa. Tee tarkistuksesta itsellesi sopiva rutiini ja tarkista budjetit mieluummin liian usein kuin harvoin. 

Tee kassavirtabudjetti

On tärkeätä tehdä myös kassavirtabudjetti. Uudet yritykset epäonnistuvat useammin kassavirtaongelmien kuin kannattavuusongelmien vuoksi.


Kassavirtabudjettiin tulee sisältyä:

  • Myyntiarvio niin pitkälle kuin mahdollista.
  • Arvio, kuinka paljon kassaan virtaa rahaa.
  • Arvio, kuinka paljon kassasta virtaa rahaa ulos.
  • Yleiskatsaus kaikista kolmesta arviosta, jotta näet kassavirran kokonaisuudessaan.

Tee liiketoimintabudjetti

Liiketoimintabudjetti on yrityksesi taloussuunnitelma. Laske budjetti kolmen erilaisen skenaarion mukaan: paras mahdollinen, pahin mahdollinen ja jotain siltä väliltä. Näin voit arvioida, miten budjetti kestää mahdolliset yllätykset. 

Tee myös vaihtoehtoinen suunnitelma, joka auttaa sinua tekemään oikeita päätöksiä, jos asiat eivät suju odotusten mukaisesti. 

Näin lasket oikean kassareservin

On tärkeätä, että löydät kassareserville sopivan tason, jotta voit käyttää yrityksesi varoja parhaalla mahdollisella tavalla. Kassareservi antaa yrityksellesi hengähdystauon suhdanteiden huonontuessa. Varmista, että turvallisen kassareservin ja tarpeellisten yritysinvestointien välillä säilyy tasapaino. 

Aiemmat nettomenot
Menoarvio ja odottamattomat kustannukset
Kuinka kauan kestää, että kassaan tulee rahaa?
Suhdannevaihtelut

Aiemmat nettomenot

Aiempien vuosien menot ovat hyvä indikaattori tulevien vuosien tarpeista. Nettomenot on ulos menevä raha miinus myynnistä sisään tuleva raha.

Menoarvio ja odottamattomat kustannukset

Ota huomioon suunnitellut, ylimääräiset kulut ja varmista, että kassassa on rahaa myös odottamattomien menojen kuten rikkoutuneiden laitteiden tai ison asiakkaan menettämisen varalta.

Kuinka kauan kestää, että kassaan tulee rahaa?

Kassareservin tulee olla riittävän suuri, jotta yrityksesi selviytyy maksuista yhtä pitkän ajan kuin rahan kestää tulla sisään. Jos yrityksesi on riippuvainen rahoittajista tai lainoittajista, tarvitset suuren reservin.

Suhdannevaihtelut

Tutki nykyistä liiketoimintaasi ja tee arvio lähiaikojen muutoksista. Aiheuttavatko muutokset investointeja, uusia tiloja tai lisää työntekijöitä?