Yrityksen perustaminen

Oletko valmis ottamaan ensimmäisen askeleen?

Matka kohti oman yrityksen perustamista on täynnä jännitystä ja epäröintiä, ja siihen kannattaa valmistautua hyvin. Täältä löydät tietoa siitä, kuinka paljon työtä oman yrityksen perustaminen vaatii, miten se voi vaikuttaa henkilökohtaiseen talouteesi ja millä tavoin oikeille raiteille alusta pitäen. Lisäksi löydät ohjeet miksi, kuinka ja missä voit rekisteröidä yrityksesi. Opit lisäksi, kuinka tärkeää on tietää jo alusta asti, minkä tyyppisen yrityksen haluat perustaa.Seuraavat artikkelit ja videot auttavat sinua perustamaan oman yrityksesi. Lähde matkaan lukemalla, mikä sai kourallisen pohjoismaalaisia yrittäjiä seuraamaan unelmiaan.

Jos olet valmis, nyt on korkea aika tehdä unelmista totta.

Tärkein oppituntini

Sonni, Erik, Christian, Jankeh ja Pekka jakavat tärkeimmät opetuksensa oman yrityksen perustamisesta ja kaikista niistä velvollisuuksista, joita pomona oleminen tarkoittaa. Mikä on yrittäjälle tärkeintä: tiimityö, oma aika perheelle ja ystäville vai se, että asiakkaat maksaisivat laskunsa ajoissa?

Elämän ja talouden tasapainoilua

Tässä on Mikko Vihersalo, joka jätti hyväpalkkaisen Hornet-lentäjän työn tullakseen trampoliinipuiston yrittäjäksi. Varsin mielenkiintoinen tarina!

Jos haluat tietää, kuinka oman yrityksen perustaminen vaikuttaa henkilökohtaiseen talouteesi ja mitä sinun tulee ottaa huomioon, Nordean yritysneuvojan Perin haastattelu on sinulle suositeltavaa luettavaa.

Kuinka rekisteröit unelmayrityksesi?

Y-tunnus yksilöi yrityksesi.

Yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus on Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tai Verohallinnon yritykselle ja yhteisölle antama tunnus. Uusi yritys saa Y-tunnuksen heti, kun yrityksen jättämä perustamisilmoitus kirjataan PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ).

Ennen kuin jätät ilmoituksen, mieti mikä yritystyyppi on sinulle ja yrityksellesi paras. Eri yritysmuotoja koskevat erilaiset vastuut ja velvoitteet.

Jos liiketoimintasi syystä tai toisesta muuttuu, voit vaihtaa yritystyyppiä vastaamaan paremmin senhetkistä tilannetta. Jotkut aloittavat osa-aikaisena yrittäjänä, toiset perustavat yrityksen oman harrastustoiminnan tueksi ja käyvät samalla ansiotyössä. Näin he voivat kokeilla, onko tuotteella tai palvelulla kysyntää markkinoilla. Tässä tapauksessa riittää toiminimen rekisteröinti. Kun yrityksen tulot kasvavat ja liiketoiminta kehittyy, voit vaihtaa yritysmuotosi toiseksi.

Tutustu eri yritysmuotoihin ennen yrityksen rekisteröimistä. Huomaa, että yrityksen rekisteröinti PRH:n kaupparekisteriin on maksullista.

Eri yritysmuodot

Toiminimi (Yksityinen elinkeinonharjoittaja)

 • Yrittäjä harjoittaa elinkeinotoimintaa luonnollisena henkilönä toiminimen muodossa.
 • Yrittäjä vastaa henkilökohtaisella omaisuudellaan toiminimen sitoumuksista.
 • Oma työpanos on ratkaisevaa ja päätöksenteko joustavaa.

Edut:
Toiminimi on yksinkertaisin yritysmuoto. Yksityisenä elinkeinonharjoittajana teet kaikki yritystäsi koskevat päätökset itse.

Haasteet:
Toiminimen omistajana olet henkilökohtaisesti vastuussa toiminimen veloista ja sitoumuksista. Vastuu veloista tarkoittaa toiminimen kohdalla sitä, että velkoja, joka haluaa periä saatavaansa ulosoton kautta, voi pyytää ulosmittaamaan myös yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta (kuten talo tai auto) toiminimen veloista.

Neuvo:
Jos et halua olla henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista, osakeyhtiö voi olla sinulle sopiva yhtiömuoto. Kirjanpitäjä, asianajaja tai uusyrityskeskukset neuvovat lisää yritysmuodon valinnassa.

Avoin yhtiö

 • Vähintään kaksi vastuunalaista yhtiömiestä.
 • Yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisella omaisuudellaan yhtiön velvoitteista.

Edut:
Ei vähimmäispääomaa. Avoimen yhtiön oma pääoma muodostuu yhtiömiesten yhtiöön sijoittamista panoksista, jotka voivat olla erisuuruisia ja -laatuisia. Yhtiömies voi sijoittaa yhtiöön rahaa tai tavaraa tai pelkän työpanoksensa.

Haasteet:
Yhtiömiesten vastuu yhtiön velvoitteista on rajoittamatonta ja henkilökohtaista.

Neuvo:
Yhtiösopimus voi olla vapaamuotoinen, mutta käytännössä se on aina tarpeen tehdä kirjallisesti. Yhtiösopimuksessa sovitaan yleisimmin yhtiön toiminnasta ja yhtiömiesten keskinäisistä suhteista, esim. velvollisuuksista ja vastuista.

Kommandiittiyhtiö

 • Vähintään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies.
 • Vastuunalainen yhtiömies vastaa yhtiön velvoitteista henkilökohtaisella omaisuudellaan.
 • Äänettömän yhtiömiehen vastuu ei ole henkilökohtaista vaan se rajoittuu sijoitetun yhtiöpanoksen määrään.

Edut:
Ei vähimmäispääomaa. Kommandiittiyhtiön yhtiömiehet sijoittavat yhtiöön pääomapanoksen. Vastuunalainen yhtiömies voi sijoittaa rahaa, tavaraa tai esimerkiksi työpanoksen. Äänetön yhtiömies sijoittaa yhtiöön rahanarvoista omaisuutta.

Haasteet:
Kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet ovat vastuussa yhtiön veloista myös yksityisellä omaisuudellaan.

Neuvo:
Kuten avoimessa yhtiössä, yhtiömiesten välinen luottamus ja yhteistyökyky ovat tärkeitä. Yhtiösopimus on käytännössä aina tarpeen tehdä kirjallisesti. Käytä apunasi lakimiestä tai asianajajaa. Jos et halua olla henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista, osakeyhtiö voi olla sinulle sopiva yhtiömuoto.

Osakeyhtiö

 • Suomessa käytetyistä yritysmuodoista yleisin.
 • Vähintään yksi perustaja.
 • Vähimmäisosakepääoma yksityisenä osakeyhtiönä on 2 500 euroa, julkisena osakeyhtiönä 80 000 euroa.
 • Osakkeenomistajat ovat vastuussa yhtiön velvoitteista sijoittamansa osakepääoman määrällä.

Edut:
Omistajat ovat vastuussa sijoittamansa osakepääoman määrällä. Osakkeenomistajat eivät siis ole vastuussa osakeyhtiön velvoitteista henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Haasteet:
Osakeyhtiö on hallinnollisesti raskaampi kuin muut yhtiömuodot. Perustajan tai perustajien tulee tallettaa vähintään 2500 euron suuruinen osakepääoma sekä tilinpäätöksentekovelvoitteet ovat laajemmat kuin esimerkiksi toiminimellä.

Neuvo:
Osakeyhtiön perustamisessa tehdään kirjallinen perustamissopimus ja laaditaan yhtiöjärjestys (perustamissopimuksen osana tai liitteenä) ja merkitään osakkeet (osakkeenomistaja merkitsee osakkeensa perustamissopimuksen allekirjoittamisella). Dokumenttien laadinnassa käänny tarvittaessa lakimiehen tai asianajajan puoleen.

Osuuskunta

Osuuskunta vähintään yksi perustaja.

 • Jäsentensä omistama yritysmuoto.
 • Jäsenet ovat vastuussa osuuskunnan velvoitteista osuuspääoman määrällä.

Edut:
Osuuskunnan jäsenet ovat vastuussa osuuskunnan velvoitteista osuuspääoman määrällä eivätkä henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Haasteet:
Yhteisten päätösten tekeminen voi olla hitaampaa, jos jäseniä on useita.

Neuvo:
Osuuskunnan jäsenmäärää ja pääomaa ei ole ennalta määritetty. Osuuskunta voi siis ottaa ja erottaa jäsenensä, ja jäsen voi erota osuuskunnasta periaatteessa koska tahansa. Tässä suhteessa yritysmuoto on joustava.

Kun olet päättänyt itsellesi ja yrityksellesi sopivimman yritysmuodon, voit edetä yrityksen rekisteröintiin. Osakeyhtiön sekä yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimen voi perustaa joko sähköisesti tai PRH:n (Patentti- ja rekisterihallitus) paperilomakkeella. Muiden yritysten ja yhteisöjen on tehtävä perustamisilmoitus paperilomakkeella.

Lisätietoja sekä tarvittavat lomakkeet löytyvät Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä:

https://www.ytj.fiAvautuu uuteen ikkunaan

Minun yritys, minun juttu

Kuinka saat muutettua idean omaksi yritykseksi? Mitä muut ensikertalaiset yrittäjät ja startupit tekivät? 

Tapaa pari kunnianhimoista pohjoismaalaista yrittäjää, jotka kertovat sinulle, mihin sinun tulee keskittyä tehdäksesi unelmistasi totta.

Onko sinulla kysymyksiä oman yrityksen perustamisesta?

Varaa tapaaminen Nordean yritysneuvojan kanssa.

Ota rohkeasti yhteyttä

Kilpailu ei ole paha asia

Ota selvää, miksi kilpailu ei välttämättä ole paha asia ja mikä saa rahoittajan sijoittamaan uuteen yritykseen alalla, jossa kilpailu on ankaraa.

Lue miten tehdä markkinatutkimusta