Konekieliset raportit

Konekielisen tiliotteen avulla voit kirjata useimmat tiliviennit automaattisesti kirjanpidon tileille. Konekielisillä tapahtumaraporteilla päivität nopeasti ja virheettömästi myynti- ja ostolaskut reskontriin. 

Edut:
 • Konekieliset tiliraportit tukevat taloushallinnon automaatiota.
 • Raporttien automaattinen käsittely nopeuttaa kassan ja maksuvalmiuden hallintaa.
 • Voit noutaa konekieliset tiliotteet takautuvasti 18 kuukauden ajalta, mikäli ne muodostuvat Nordea Business -verkkopankkiin. Nouda tiliotteet täältäAvautuu uuteen ikkunaan.

Kirjanpito

Useimmat tiliviennit voidaan viedä kirjanpitoon automaattisesti yhdistämällä yrityksen tilikartta tiliotteella annettavaan selitteeseen tai tapahtumakoodiin ja hyödyntämällä veloitusten ja hyvitysten osapuolitietoja. XML-tiliotteella välitetään suomalaisen kirjausselitteen lisäksi ISO 20022 -standardin mukainen BankTransactionCode. 

Edut:
 • Tilitapahtumien tietosisältö on yhtenäinen maasta riippumatta.
 • Samat käsittelysäännöt eri maiden tiliraporteille.
 • XML-raportit perustuvat kansainväliseen ISO 20022 standardiin ja luovat pohjaa yhtenäiselle toimintatavalla koko maailmassa.
 • Yhtenäinen tietosisältö XML-raporteissa mahdollistaa samat käsittelyprosessit eri maista saaduille raporteille.

Konekielinen tiliote

Konekielisen tiliotteen noutoa varten tarvitset yrityksen verkkopankkisopimuksen Nordeassa tai pankkiyhteysohjelman. Jos käytät tilitoimistoa, voit sopia, että se noutaa tiliotteen puolestasi. Konekielisen tiliotteen saat käyttöösi olemalla yhteydessä Nordea Business Centreen.

Edut:
 • Tiliote on noudettavissa ja tulostettavissa jo kirjauspäivää seuraavana aamuyönä. 
 • Tiliotteen voi sellaisenaan siirtää yrityksesi omiin järjestelmiin. 
 • Käsittely ja arkistointi on helppoa.
 • Se on kirjanpidollisesti yhtä pätevä kuin pankin paperitiliote.
 • Voit noutaa konekieliset tiliotteet takautuvasti 18 kuukauden ajalta, mikäli ne muodostuvat Nordea Business -verkkopankkiin.

XML-tiliote

Taloushallinnon prosesseissa tullaan jatkossa käyttämään uusia kansainvälisiä XML-sanomia. Näin varmistetaan SEPA-maksuissa annettujen tietojen välittyminen maksujärjestelmistä reskontriin ja kirjanpitoon.

Neuvottele järjestelmätoimittajasi kanssa, milloin yrityksesi kannattaa siirtyä XML-tiliotteen käyttöön. Kansalliseen standardiin perustuvan tiliotteen ja XML-tiliotteen käyttö rinnakkain on mahdollista, jotta siirtyminen sujuisi vaivattomasti. 

Edut:
 • Saat täyden hyödyn End to End Straight Through Processingista.
 • Saat samat tiedot takaisin samassa muodossa kuin maksulla.
 • Tapahtumiin tulee lisää tietosisältöä, esimerkiksi alkuperäisen maksajan ja lopullisen saajan tunnisteet.
 • Voit noutaa XML-tiliotteet takautuvasti 18 kuukauden ajalta, mikäli ne muodostuvat Nordea Business -verkkopankkiin.

SWIFT-tiliote

Tilitietoja ulkomailta

Balance Reporting -palvelulla noudat vaivattomasti Nordean yksiköissä tai muissa ulkomaisissa pankeissa olevien yrityksesi tilien tiliotteet, tapahtumaotteet ja saldot SWIFTillä.

Edut: 
 • Saataviesi seuranta helpottuu.
 • Maksuvalmiutesi hallinta tehostuu.
 • Saat tilitiedot nopeasti ulkomailta.
 • Seuraat kätevästi yrityksesi ulkomailla olevan tilin saldoa ja tilitapahtumia myös jo kirjauspäivän aikana.
Tilitietoja ulkomaille

Nordea Suomen tileistä voidaan välittää tilitietoja SWIFTin kautta myös toisiin rahalaitoksiin.

Seuraavat raporttityypit ovat käytettävissä:

 • Tiliote - MT940 Customer Statement Message
 • Saldo-ote - MT941 Balance Report
 • Tapahtumaote - MT942 Interim Transaction Report
Edut:
 • Otteilla välittyvät myös SEPA-tilisiirtojen lisätiedot.

Reskontrat

Tapahtumakohtaisia tietoja voidaan välittää konekielisellä tiliotteella tai erillisessä tiedostossa.

Tiliraporteista on käytössä kansallisen standardin mukaiset aineistomuodot ja xml-muoto perustuen ISO 20022 -standardiin.

Valitse raportointitapa ja tiedoston muoto taloushallinnon ohjelmiesi valmiuksien perusteella.

Saapuvat maksut myyntireskontraan

Tehokkain tapa kohdistaa saapunut suoritus avoimeen laskuun on viite.

Voit sopia viitemaksujen raportoinnista erillisessä tiedostossa tai tiliotteella muiden tapahtumien joukossa. 

Maksetut laskut ostoreskontraan

Yrityksen maksut -palvelun kautta lähetetyt maksut raportoidaan konekielisellä tiliotteella.

Laskut voit kuitata maksetuiksi käyttäen niiden yhteissummaa, tai tapahtumittain jokainen lasku erikseen.
Viitemaksut
XML-tapahtumaraportti
Kansainvälinen viite

Viitemaksut

Laskutuksessa kannattaa aina käyttää viitenumeroa. Viitenumerolla yrityksesi tunnistaa saapuvan maksun ja sen maksajan.

Laske viitenumerot laskuihisi käyttämällä viitelaskinta.

Edut:

 • Viitenumeron avulla voit yksilöidä maksutapahtumat helposti ja kohdistaa ne oikeaan laskuun reskontrassa.
 • Myyntireskontraasi saat viitemaksut kätevimmin tiedostossa, jonka voit noutaa esimerkiksi yrityksen verkkopankilla.
 • Voit seurata ja valvoa viitemaksuja myös tiliotteelta, jos yrityksessäsi ei ole myyntireskontraa.

XML-tapahtumaraportti

XML- raportit perustuvat ISO 20022 -standardiin, jota käytetään SEPA-maksujen välittämiseen asiakkaan ja pankin välillä sekä pankkien välillä.

Saapuvien viitemaksujen XML-raportti sisältää enemmän tietoa kuin kansallinen muoto.

Neuvottele järjestelmätoimittajasi kanssa, milloin yrityksesi kannattaa siirtyä XML-muotoiseen viitemaksujen raportointiin.

Selvitä samassa yhteydessä, kannattaako yrityksesi ottaa kansainvälinen viite käyttöön laskutuksessa.

Edut:

 • Saat kaikki myyntilaskut yhdessä tiedostossa, jolla voit päivittää reskontraasi.
 • Maksajien tunnistusta helpottavat viitteen lisäksi myös osapuolitiedot.
 • Tulevaisuuden valvonta ja täsmäytys toimii samoin periaattein tilin tai maksajan maasta riippumatta.

Kansainvälinen viite

Jos laskutat ulkomaille, tulosta laskuillesi suomalainen viite kansainvälisessä muodossa. Näin myös ulkomaiset kauppakumppanit tottuvat käyttämään standardoitua viitettä ja maksetut laskut on helppo kohdistaa myyntireskontrassa.

Nordean viitelaskimella voit generoida laskuillesi kansainväliset viitteet niin, että ne noudattavat sekä suomalaisen viitteen että kansainvälisen viitteen muodostamissääntöjä.

Edut:

 • Viitteen käyttömahdollisuus laajenee myös rajat ylittävään laskutukseen.
 • Maksajien tunnistus helpottuu erityisesti ulkomaisten kauppakumppaneiden osalta.
 • Suoritusten valvonta ja täsmäytys tehostuu.