Hyödyt yrityksellesi

  • Matalariskinen sijoitus
  • Sopii kassavarojen hallintaan lyhytaikaisena sijoituksena
  • Sijoituksen voi myydä ennen sen erääntymistä

Tuotto ja sijoitettava määrä

Sijoituksen tekohetkellä sovitaan, milloin tililtä veloitetaan sijoitustodistuksen diskonttoarvo eli sijoitettava pääoma. Sijoitustodistuksen eräpäivänä sijoittajan tilille maksetaan nimellisarvo, joka sisältää sijoitetun pääoman ja koron. Sijoittaja voi myydä sijoitustodistuksen pankille myös ennen eräpäivää.

Minimisijoitus on 150 000 euroa ja sijoitettavaa määrää voi nostaa 10 000 euron erissä. Sijoitustodistus on arvo-osuusmuotoinen, joten sijoittava yritys tai yhteisö tarvitsee arvo-osuustilin.

Esimerkki tuotosta

Tuotto eräpäivänä on hinnan ja nimellisarvon erotus

Sijoitustodistusten tuotto lasketaan eräpäivään asti pidettävälle sijoitukselle hankintahinnan ja nimellisarvon erotuksena. Mikäli sijoitus myydään ennen eräpäivää, tuotto on takaisinmyyntihinnan ja hankintahinnan erotus. Takaisinmyyntihinta saadaan diskonttaamalla nimellisarvo kaupantekopäivästä nimelliseen eräpäivään ko. periodille noteerattavalla korkoprosentilla.

Esimerkki tuoton muodostumisesta

Yritys ostaa nimellisarvoltaan 200 000 euron yritys-, kunta tai sijoitustodistuksen. Todistus on 3 kk pituinen ja tuotto on 4 %*. Sijoittaja maksaa sijoituksesta 198 019,80 = 200 000 / (1+ (0,0400 x 90/360)).

 

Esimerkki
Sijoitettava määrä, diskonttoarvo198 019,80
Tuotto-%*4 %
Sijoitusaika3 kk
Nimellisarvo200 000
Tuotto euroina1 980,20

*Esimerkki tuottotasosta. Tuotto muuttuu mm. korkotason muuttuessa.


Mikäli sijoittaja pitää todistuksen 3 kuukautta, hän saa sijoituksen erääntyessä 200 000 euroa. Tuotto on 1 980,20 euroa, eli sijoitetulle 198 019,80 eurolle yritys saa 4 % korkoa 90 päivälle.

Mikäli sijoittaja haluaa myydä sijoituksen takaisin ennen eräpäivää, vaikuttaa myyntihetkenä sijoituksen loppuajalle noteerattava korko hallussapitoajan tuottoon. Korkotason nousu pienentää tuottoa ja vastaavasti korkotason lasku parantaa tuottoa.