Capital Corporate sopii yritykselle, joka haluaa sijoittaa pitkäaikaisesti, aikoo vaihtaa sijoituskohteita aktiivisesti ja hajauttaa säästöt useampaan sijoituskohteeseen. 

Miksi valita Nordea Capital Corporate?

  • Valittavissasi on laaja valikoima sijoituskohteita, kuten rahastot, sijoituskorit ja sijoitusobligaatiot. Sijoituskoreihin pääset sijoittamaan vain sijoitusvakuutuksen kautta.
  • Markkinoiden heilahdellessa tai uutta sijoituskohdetta pohtiessa on varat mahdollista siirtää odottamaan matalariskiselle Vakuutustilille.
  • Lisää ja vaihda sijoituskohteita ilman kuluja ja veroseuraamuksia. Mahdollisesta tuotosta maksetaan verot vasta kun varoja nostetaan.
  • Kirjanpito on helppoa - Sijoitusta koskevia tietoja ei tarvitse erikseen huolehtia kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sopimusaikana.
  • Voit aloittaa kertasijoituksella tai säästää kuukausittain - Minimisumma kertasijoitukselle on 5.000 euroa ja kuukausisäästämisessä 50 euroa kuukaudessa.
  • Sopii pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen - Suositeltava sijoitusaika on vähintään kolme vuotta. Tarkempi aika määräytyy valittujen sijoituskohteiden mukaan. 

Sijoituskohteet

Nordea Capital Corporate -sopimusta avatessa annetaan muille kuin ammattimaisille sijoitusyrityksille henkilökohtainen suositus sopimuksesta sekä siihen sijoitettavista määristä ja sijoituskohteista.

Voit valita sopimukseen rahastoja, obligaatioita ja valmiita sijoituskoreja, joihin pääset sijoittamaan vain  sijoitusvakuutusten kautta. Näet kaikki Nordea Capitaliin valittavissa olevat sijoituskorit Sijoituskorien arvot -palvelusta

Graniittisalkut

Graniittisalkut ovat sijoituskoreja, joiden kivijalkana toimivat Nordea Henkivakuutuksen kiinteistösijoitukset. Ne parantavat sijoituskorin riski-tuottosuhdetta, tuovat tasaista kassavirtaa vuokratuottojen muodossa sekä mahdollistavat salkun lisähajautuksen perinteisten omaisuuslajien lisäksi. Graniittisalkkuihin sijoitetut varat hajautetaan laajasti ja kansainvälisesti useisiin omaisuuslajeihin. 

Voit valita omaan riskitasoosi sopivan vaihtoehdon viidestä riskiprofiililtaan erilaisesta Graniittisalkusta.

Lue lisää Graniittisalkuista.

Maapallokorit

Maapallokorit ovat vaivattomia ja vastuullisia sijoituskoreja, joissa ammattilaiset ottavat huomioon ympäristöasiat, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnointitavan sijoituskohteita valitessaan. Valitsemalla itsellesi sopivan Maapallokorin, voit vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan. Maapallokorit tarjoavat erinomaisen omaisuuslajihajautuksen ja hinta-laatusuhteen. 

Voit valita omaan riskitasoosi sopivan vaihtoehdon viidestä riskiprofiililtaan erilaisesta Maapallokorista. 

Lue lisää Maapallokoreista.

Osakekorit

Osakekorit sopivat sinulle, jos olet kiinnostunut sijoittamaan suomalaisiin yhtiöihin, seuraat kotimaisen osakemarkkinan kehitystä ja tunnet osakemarkkinoiden riskit.

Valittavanasi on 14 NASDAQ OMX Helsingin pörssissä noteerattua yhtiötä, joista voit rakentaa oman osakesalkkusi. Jokainen sopimukseesi liitetty Osakekori koostuu yhden pörssiyhtiön osakkeista, ja niiden arvonkehitys seuraa kyseisen osakkeen kokonaistuottoa. Kokonaistuotto muodostuu osakkeen kurssikehityksestä ja osinkotuotosta.

Lisätietoja Osakekoreista sekä muista sijoituskoreista saat Sijoituskorien arvot -palvelusta.

Nordea-rahastot

Voit valita joko yhden tai useamman osake-, korko- tai yhdistelmärahaston kattavasta Nordea-rahastojen valikoimasta.

Tutustu sijoitusvakuutuksiin valittavissa oleviin rahastoihin.

Vakuutustili

Vakuutustili soveltuu säästäjälle tai sijoittajalle, joka haluaa säästöilleen matalariskisen sijoituskohteen. Erityisen hyvin Vakuutustili sopii väliaikaiseksi kohteeksi etsittäessä uutta sijoituskohdetta tai parkkipaikaksi sijoituksille markkinanheilunnan keskellä.

Lisätietoja Vakuutustilistä saat Sijoituskorien arvot -palvelusta.

Sijoitusobligaatiot

Voit liittää sijoitussopimukseesi myös Nordea Henkivakuutuksen valitsemia sijoitusobligaatioita niiden merkintäaikana. 

Kulloinkin valittavina oleviin sijoitusobligaatioihin voit tutustua Vakuutukset-palvelussa.

Tuotemateriaali
Hinnat