Miksi yrityslaina kannattaa suojata korkokatolla?

Korkojen nousulla voi olla merkittävä vaikutus lainan korkokustannuksiin. Korkokattolaina antaa turvan (asettaa maksimitason) viitekorkojen nousulle sovitun korkokattoprosentin mukaan.

Lainasta maksettava korko on korkokaton voimassaoloaikana enintään viitekorolle sovitun korkokaton taso, johon on lisätty lainamarginaali.

Hyödyt yrityksellesi

  • Tehokas suoja korkojen nousua vastaan turvatasolta
  • Täysi hyöty korkojen laskiessa
  • Kertamaksuinen ”vakuutus” yrityksen turvaksi
  • Korkokatolla yritys varmistaa maksimitason rahoituskustannuksillensa säilyttäen samalla mahdollisuuden hyötyä täysimääräisesti mikäli korot eivät nousekaan odotetunlaisesti/pelätysti
  • Voimassa valitun ajan, esimerkiksi 3-10 vuotta