SEPA suoraveloitus

SEPA-suoraveloitus mahdollistaa palvelujen tilaamisen ja maksamisen yli rajojen Euroopan alueella.

Maksajan SEPA-suoraveloituspalvelu

SEPA-suoraveloituspalvelua voidaan käyttää euromääräisissä maksuissa koko SEPA-alueella. 

Maksajan SEPA-suoraveloitus koostuu kahdesta palvelusta, jotka ovat SEPA-perussuoraveloituspalvelu ja yritysten välinen SEPA-suoraveloituspalvelu. Palveluja voidaan käyttää euromääräisissä maksuissa koko SEPA-alueella.

Perussuoraveloituspalvelu on tarkoitettu sekä yritys- että henkilöasiakkaille. Yritysten välinen SEPA-suoraveloituspalvelu on puolestaan tarkoitettu vain yrityksille.

Maksaja allekirjoittaa palvelusopimuksen Nordean kanssa. Ota yhteyttä Nordea Business Centreen allekirjoittamista varten.

Hyödyt käyttäjille:

 • Helppo tapa maksaa toistuvat kotimaiset ja ulkomaiset maksut ajallaan ja varmistaa tietojen oikeellisuus.
 • Yksi euromääräinen tili riittää sekä kotimaisilta että ulkomaisilta yrityksiltä tilattujen palvelujen maksamiseen.
 • Sekä maksajan että maksunsaajan on noudatettava samoja sääntöjä kaikissa maksutapahtumissa.
 • Myös maksun palautus on mahdollinen. 

Erot kansalliseen suoraveloitukseen

 • Mahdollistaa rajat ylittävän suoraveloituksen Euroopassa.
 • Myös kertaluontoinen suoraveloitus on mahdollinen.
 • Valtakirja annetaan aina laskuttajalle, ei pankille.
 • Palvelusopimuksen avaamisen jälkeen laskuttaja voi veloittaa tiliä maksajan ja laskuttajan tekemän kauppasopimuksen perusteella.
 • Pankkiin ei tarvitse ilmoittaa laskuttajakohtaisia tietoja, palvelun käyttö ei tarkista laskuttajan tietoja.
 • Nordealla ei ole tietoa siitä, onko valtakirja olemassa tai onko valtakirjan antaneella oikeus tilinkäyttöön.
 • Laskuttajalla on vastuu valtakirjojen ajantasaisuudesta.
 • Laskuttaja ei voi varmistua valtuutuksessa annetun tilinumeron oikeellisuudesta tai valtuutuksen antajan tilinkäyttöoikeudesta.
 • Maksajalla on oikeus suoraveloitetun maksun palautukseen kahdeksan (8) viikkoa veloituksesta rahat-takaisin-takuulla.


Yritykselläsi tulee olla Nordean kanssa voimassaoleva palvelusopimus. Sopimus avataan konttorissa ennen  ensimmäistä veloitusta. Veloitus tehdään vain kerran eräpäivänä, mikäli tilillä ei ole katetta, maksu hylätään ja sinulle toimitetaan katteettomuusilmoitus postitse.

Maksun palautus

Peruutus ja palautus

Peruutus (cancellation) 

Voit peruuttaa SEPA-suoraveloituspyynnön ennen eräpäivää ottamalla yhteyttä omaan Nordean konttoriisi. 

Palautus (refund)

Maksun palautusta voi pyytää kahdeksan (8) viikon kuluessa maksun veloituksesta ottamalla yhteyttä Nordean konttoriin. SEPA-suoraveloituksen palautuspyyntö ei kuitenkaan vapauta maksajaa maksuvelvoitteesta, vaan palautuksen pyytäjän on otettava suoraan yhteyttä laskuttajaan.

Luvattomat veloitukset

Jos epäilet, että on tehty perusteeton SEPA-suoraveloitus (esimerkiksi maksu on veloitettu kahteen kertaan, maksuun ei ole valtuuksia, summa on väärin), sinulla on oikeus pyytää palautusta kolmentoista (13) kuukauden ajan veloituspäivästä. Nordean cash management -neuvojat antavat lisätietoja.

Valtakirja
Ehdot

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä