Lomakkeet ja pöytäkirjat

Pöytäkirjamallit

Nordea Bank Oyj ei yleensä vaadi osakeyhtiöltä hallituksen pöytäkirjaa, kun yhtiö ottaa lainaa tai antaa pantin oman lainan vakuudeksi. Tilanteissa, joissa pöytäkirja vaaditaan, voit käyttää oheisia pöytäkirjamalleja. 

Osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjamallit
PöytäkirjamallitLiite
Päätös lainan ottamisestaPäätös lainan ottamisesta pdfAvautuu uuteen ikkunaan
Erityispantti vieraasta vastuustaErityispantti vieraasta vastuusta pdfAvautuu uuteen ikkunaan
Yleispantti vieraasta vastuustaYleispantti vieraasta vastuusta pdfAvautuu uuteen ikkunaan
Erityispantti omasta vastuustaErityispantti omasta vastuusta pdfAvautuu uuteen ikkunaan
Yleispantti omasta vastuustaYleispantti omasta vastuusta pdfAvautuu uuteen ikkunaan

Pankin hyväksymät pöytäkirjalauseet asunto-osakeyhtiöille

Toimi näin
Isännöitsijän valinta
Tilin avaaminen
Muutokset pankkipalveluihin
Luottolimiitin ottaminen
Taloyhtiölainan ottaminen
Eurolainan ottaminen
Korkosuojauksen ottaminen
Vakuuden antaminen
Kiinnitysten hakeminen

Ohessa on avuksesi pankin hyväksymiä pöytäkirjalauseita, joista voit valita sopivan kulloiseenkin tarpeeseen. Voit kirjata lauseet sellaisenaan taloyhtiösi pöytäkirjaan. Joka kohdassa on kerrottu, vaatiiko toimenpide hallituksen vai yhtiökokouksen päätöksen.

Pyydämme sinua ottamaan huomioon, että pankille toimitettavassa pöytäkirjassa ja sen otteessa tulee olla kirjaukset kokouksen avaamisesta, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisesta ja kokouksen päättämisestä sekä allekirjoitukset. Mikäli pankille ei luovuteta alkuperäistä pöytäkirjaa tai alkuperäistä allekirjoitettua pöytäkirjanotetta, niin jäljennös on todistettava oikeaksi. Mikäli yhtiökokous valtuuttaa hallituksen tekemään rahoitukseen liittyviä päätöksiä, niin pankki tarvitsee myös hallituksen kokouspöytäkirjan.

Päätettiin valita uudeksi isännöitsijätoimistoksi (nimi ja y-tunnus) pp.kk.vvvv alkaen ja päävastuulliseksi isännöitsijäksi (nimi ja henkilötunnus). Hallinnollisena isännöitsijänä toimii (nimi ja henkilötunnus) tai valtuutetaan (nimi ja henkilötunnus) antamaan taloyhtiön tuntemistiedot. Isännöintisopimus XXX:n (toimiston nimi ja y-tunnus) kanssa päättyy pp.kk.vvvv.

Vaatii hallituksen päätöksen.

Valtuutettiin isännöitsijä (nimi ja henkilötunnus) sopimaan maksuliiketilin ja pankkipalveluiden avaamisesta yhtiölle Nordea Bank Oyj:ssa sekä antamaan pankille taloyhtiön tuntemistiedot.

Vaatii hallituksen päätöksen.

Myönnettiin isännöinti/tilitoimistolle (nimi ja y-tunnus) ja isännöitsijälle (nimi ja henkilötunnus) muutosvaltuudet yhtiön tiliin/tileihin nro/nrot (IBAN-tilinumero) sekä antamaan pankille  taloyhtiön tuntemistiedot. Valtuutettiin tämän pöytäkirjan päiväyksestä alkaen isännöitsijä (nimi ja henkilötunnus) sopimaan Nordea Bank Oyj:n kanssa tarvittavista maksuliikepalveluista sekä allekirjoittamaan niihin liittyvät valtakirjat ja/tai sopimukset ennen yllä mainitun  isännöintisopimuksen voimaantuloa. Valtuutettiin isännöitsijä (nimi ja henkilötunnus) poistamaan aikaisemmat käyttöoikeudet edellä mainittuihin tileihin sekä sopimaan pankin kanssa maksuliikesopimusten lopettamisesta. 

Nordea Business -verkkopankkisopimukseen sisältyy Pääkäyttäjän nimeämistä koskeva valtakirja, jonka mukaan Pääkäyttäjällä on muun muassa laaja oikeus valtuuttaa myös muita henkilöitä verkkopankin käyttäjiksi ja antamaan heille oikeuksia tileihin ja muihin verkkopankin palveluihin. Pääkäyttäjäksi valtuutettiin (nimi ja henkilötunnus).  

Vaatii hallituksen päätöksen.

Päätettiin ottaa luottolimiitti XXX euroa Nordea Bank Oyj:sta tiliin nro XXX pankin yleisillä luottolimiitti- ja tiliehdoilla.  Valtuutettiin hallitus ja/tai isännöitsijä sopimaan luoton ehdoista ja allekirjoittamaan tili- ja luottosopimukset sekä antamaan pankille taloyhtiötä koskevat tuntemistiedot. 

Vaatii yhtiökokouksen päätöksen.

Päätettiin ottaa käyttötarkoitukseen XXX Taloyhtiölaina XXX euroa Nordea Bank Oyj:sta pankin yleisillä luottoehdoilla. Taloyhtiölaina koostuu luottolimiitistä (remonttitili), joka sovittuna aikana muutetaan sovitulla määrällä lainaksi (remonttilaina). Valtuutettiin hallitus ja/tai isännöitsijä sopimaan luoton ehdoista ja allekirjoittamaan tili- ja luottosopimukset sekä antamaan pankille taloyhtiötä koskevat tuntemistiedot.

Vaatii yhtiökokouksen päätöksen.

Päätettiin ottaa käyttötarkoitukseen XXX eurolaina XXX euroa Nordea Bank Oyj:sta pankin yleisillä luottoehdoilla. Valtuutettiin hallitus ja/tai isännöitsijä sopimaan luoton ehdoista ja allekirjoittamaan luottosopimus sekä antamaan pankille taloyhtiötä koskevat tuntemistiedot.  

Vaatii yhtiökokouksen päätöksen.

Valtuutettiin hallitus harkintansa mukaan päättämään korkosuojauksen ottamisesta otettavaan lainaan pääomaltaan enintään XXX euroa.

Vaatii yhtiökokouksen päätöksen.

Erityisvakuus 

Päätettiin pantata Nordea Bank Oyj:lle ja Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj:lle otettavan luoton erityisvakuudeksi riittävä määrä panttikirjoja yhtiön omistamaan/vuokraamaan kiinteistöön ja hakea tarvittaessa uusia panttikirjoja sekä hyväksyä panttausehdot. 

Valtuutettiin hallitus ja/tai isännöitsijä sopimaan vakuuden ehdoista sekä allekirjoittamaan panttausasiakirjat sekä kiinnityshakemus ja sen toimeksianto.

Yleisvakuus 

Päätettiin pantata Nordea Bank Oyj:lle ja Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj:lle yhtiön kaikkien nykyisten ja tulevien sitoumusten ja muiden velvoitteiden yleisvakuudeksi riittävä määrä panttikirjoja yhtiön omistamaan/vuokraamaan kiinteistöön ja hakea tarvittaessa uusia panttikirjoja sekä hyväksyä panttausehdot. 

Valtuutettiin hallitus ja/tai isännöitsijä sopimaan vakuuden ehdoista sekä allekirjoittamaan panttausasiakirjat sekä kiinnityshakemus ja sen toimeksianto.

 

Molemmat vaativat yhtiökokouksen päätöksen.

Päätettiin hakea kiinteistökiinnitys/vuokraoikeuskiinnitys kiinteistöön (kiinteistötunnus), yhteensä XXX euroa, XXX kappaletta panttikirjoja kukin määrältään XXX euroa. 

Valtuutettiin isännöitsijä ja/tai hallitus allekirjoittamaan kiinnityshakemus ja sen toimeksianto yhtiön nimissä. 

Huom. Mikäli taloyhtiö itse hakee kiinnityksiä, tulee kiinnityshakemukseen merkitä sähköisten panttikirjojen saajaksi Nordea Bank Oyj, y-tunnus 2858394-9. 

Vaatii yhtiökokouksen päätöksen.

Lomakkeet

Yrityksen liiketoiminnan ja rahoituksen suunnitteluun on olemassa valmiita lomakkeita. Kun tulet keskustelemaan suunnitelmistasi Nordeaan, täytä lomakkeet ja ota ne mukaan neuvotteluun. 

Yritystutkimusneuvottelukunnan lomakkeet

Suunnittelun apuvälineinä voit käyttää Yritystutkimusneuvottelukunnan T- ja S-lomakkeita.

  • Investointisuunnitelma (T1), investointien pääomatarpeen ja rahoituksen laskemiseksi.
  • Tulossuunnitelma (T2), yrityksen toiminnallisen tuloksen suunnittelua varten.
  • Rahoitussuunnitelma (T4), rahoituksen riittävyyden suunnittelua varten keskipitkällä aikavälillä.
  • Kassabudjetti (T5), lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelun apuvälineeksi.
  • Lainat (T7), lainaerittely rahoitussuunnittelun tueksi.
  • Tilinpäätöksen lisätiedot (S1), tilinpäätöksen täydentämistä varten.

Yritystutkimusneuvottelukunnan T- ja S-lomakkeet.Avautuu uuteen ikkunaan