Korkosuojaus yrityksen riskienhallintaan

Mitä enemmän yritykselläsi on vaihtuvakorkoista velkaa, sitä suurempia ovat korkojen muutoksista aiheutuvat riskit. Tarkastelemme lainasalkkua kokonaisuutena ja yrityksesi tilanteen muuttuessa autamme löytämään ratkaisut uuteen tilanteeseen.

Voit hallita yrityksesi korkoriskiä erilaisin ratkaisuin, joista tyypillisimpiä ovat koronvaihtosopimus, korkokatto tai korkoputki. Korkosuojaukset muokataan vastaamaan yrityksesi profiilia vastaavaksi huomioiden vallitseva markkinatilanne. 

Korkosuojauksen hyödyt yrityksellesi

  • Korkokustannuksiin liittyvän epävarmuuden ja epätoivottujen korkoliikkeiden vaikutus liiketoimintaan ja sen kannattavuuteen vähenee 
  • Autamme yritystäsi löytämään tarpeeseen sopivan korkosuojausratkaisun, jonka avulla yrityksesi voi hallita riskejä ja kuluja
  • Yrityksesi kassavirran ennakoitavuus paranee 
Koronvaihtosopimus
Korkokatto
Korkoputki

Koronvaihtosopimus

Yrityksesi vaihtuvakorkoinen laina voidaan muuttaa kiinteäkorkoiseksi tai toisinpäin koronvaihtosopimuksen avulla. Se on lainasta erillinen sopimus, jolla voit suojautua koronnousulta. Koronvaihtosopimus voidaan toteuttaa yrityksesi koko lainasalkulle tai tehdä lainakohtaisesti riippumatta lainanantajasta.

Korkokatto

Yrityksesi voi varmistaa, että lainan viitekorko ei nouse yli tietyn tason korkotason noustessa, mutta alenee viitekoron laskiessa korkokaton avulla. Korkokatosta maksetaan erillinen suojausmaksu, joka määräytyy perustuen korkokaton voimassaoloaikaan, tasoon ja lainan määrään. 

Korkoputki

Yrityksesi voi varmistaa, että lainan viitekorko pysyy ennalta sovittujen korkotasojen sisällä sovitun ajan korkoputken avulla. Korkoputken alaraja varmistaa viitekoron minimitason, eli jonka alle viitekorko ei laske. Korkoputken yläraja toimii kuten korkokatto varmistaen viitekoron maksimitason, eli jonka yli viitekorko ei nouse. Korkoputkessa ei ole erillistä suojausmaksua.

Autamme yritystäsi korkoriskien hallinnassa

Soita meille puh. 09 369 50700 (ma-pe 9-17) Avautuu uuteen ikkunaan