Laskuluotto

Laskuluotto soveltuu hyvin, jos yrityksesi haluaa parantaa maksuvalmiuttaan tai vaikka tehostaa perintää. Se on myös ratkaisu yrityksen kasvun rahoittamiseen tai voimakkaiden sesonkivaihteluiden aiheuttamaan käyttöpääoman tarpeeseen.

Laskuluoton edut yrityksellesi

Laskuluotto on luottolimiitti, jonka vakuutena toimivat yrityksen myyntisaatavat. Laskuluoton palveluita ovat perintä ja ostajariskin kattaminen luottovakuutuksella.

 • parempi maksuvalmius
 • ostajat maksavat täsmällisemmin rahoittajan hoitaessa perinnän
 • rahoituksen määrä joustaa yrityksen kehityksen mukana
 • maksuehtojen monipuolisella käytöllä parannat yrityksesi kilpailukykyä
 • rutiinien ulkoistamisella tehostat yrityksesi toimintaa

Laskuluoton ominaisuudet

Laskuluotto aikaistaa toteutuneen myynnin kassavirtoja ja rahan kierto nopeutuu. Yrityksesi saa käyttöönsä jopa 80 % laskusta seuraavana pankkipäivänä ja loput kun ostaja maksaa laskun. Laskuluottoa käytetään verkkopalvelun kautta.

Laskuluotto soveltuu

 • yritysten väliseen laskutukseen
 • asiakaskunta pääosin vakiintunutta
 • vuosilaskutuksen määrä vähintään 700 000 euroa (sis. alv)
 • kotimaisten ja vientisaatavien rahoitukseen

Laskuluotto ei sovellu

 • kuluttajalaskutukseen
 • aloittavalle yritykselle
 • maksuposteihin perustuvaan laskutukseen

Vientisaatavat

Laskuluotolla ratkaistaan vientitoiminnan haasteita; pitkien maksuehtojen aiheuttama käyttöpääoman tarve sekä ulkomaisiin ostajiin liittyvä riski maksukyvystä.

Laskuluoton edut vientiyritykselle

 • hyvä maksuvalmius pitkistä maksuajoista huolimatta
 • luottotappioriski poistuu 90 prosenttisesti luottovakuutuksella
 • helpottaa vientikaupan hallinnointia