Vastuu- ja vakuuserittely

Tilinpäätökseen ja yrityksen talouden suunnitteluun ja seurantaan

Kun tarvitset apua yrityksesi talouden suunnitteluun ja seurantaan, saat selkeät yhteenvetotiedot yrityksesi Nordea Bank Oyj, Nordea Rahoitus Suomi Oy:ssä ja Tukirahoitus Oy:ssä olevista vastuista ja vakuuksista.

Vastuuerittelyllä on lainasta seuraavat tiedot: vastuun määrä ja mahdollinen nostamaton määrä, korkoprosentti, korkoprosentin alkamispäivä, viitekorko, marginaaliprosentti, seuraava koronmaksupäivä ja maksuväli, seuraava lyhennyspäivä ja maksuväli, siirtyvä korkovelka/-saaminen, seuraavan 12 kuukauden lyhennykset sekä lainan päättymispäivä.

Vastuut on ryhmitelty laina-ajan mukaisesti: alle 1v., 1-5v. ja yli 5v. Vastuuerittelyn lopussa on hyvä yhteenveto tilinpäätöksen liitetietoja varten.

Saat vastuu- ja vakuuserittelyt eräsiirrosta tai verkkopankista joka kuukausi

  • Erittelyt auttavat yrityksen talouden ja tilinpäätöksen suunnittelussa ja ne sopivat tilinpäätöksen liitetietojen laadintaan.
  • Yrityksesi voi myös valtuuttaa esimerkiksi kirjanpitotoimiston, isännöitsijätoimiston tai konsernin toisen yhtiön noutamaan aineiston eräsiirrosta.

  • Saat erittelyt suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.