Markkinatutkimus antaa tärkeää tietoa

Tutki liiketoimintamahdollisuuksia ja yrityksesi potentiaalia. Hyvä markkinatutkimus antaa sinulle kristallinkirkkaan kuvan siitä, miten liiketoimintaa kannattaa harjoittaa ennestään tuntemattomalla alueella. Tai miksi sitä ei kannata edes harkita.

Tutkimus avaa ovet uusille markkinoille

Kun yritys menee uusille markkinoille, on tärkeää ottaa huomioon kansallinen lainsäädäntö ja paikalliset säännökset. Jos yrityksesi tai tuotteesi ei ole paikallisten lakien ja säännösten mukainen, toiminnan aloittaminen markkinoilla voi tulla todella kalliiksi. Pahimmassa tapauksessa liiketoiminta saatetaan lopettaa ennen kuin olet edes päässyt kunnolla alkuun.

Aloita tarkastelemalla, sovelletaanko omaan liiketoimintaasi tai tuotteeseesi joitakin rajoituksia ja miten paikalliset verotusta ja arvonlisäveroa koskevat säännöt voivat vaikuttaa hinnoitteluusi. Jos perustat tytäryhtiöitä, paikalliset lait ja säännökset vaikuttavat ratkaisevasti siihen, miten liiketoiminta voidaan organisoida.

Ota tutkimuksissasi huomioon markkinatiedot, jotta saat kuvan eri maiden luonteesta ja löydät potentiaalisia yhteistyökumppaneita, tavaroiden ja palvelujen toimittajia ja kuluttajia. Tarkat ja ajan tasalla olevat tiedot taloudellisesta tilanteesta, kulutuksesta, markkinaosuuksista ja ostovoimasta antavat sinulle mahdollisimman tarkan kuvan todellisesta tilanteesta. Markkinatiedot ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta saat kokonaiskuvan volyymeistä ja kyvystäsi tunnistaa eri kohderyhmät. 

Laadullisen tutkimuksen avulla saat selville kaiken kilpailijoista bisnesetikettiin

Väestörakenteen ja markkinatietojen kaltaiset faktat ovat tärkeitä, mutta pelkästään niiden pohjalta saadaan harvoin kyllin kattavaa markkinatutkimusta. On nähtävä faktojen ja lukujen taakse, jotta voidaan tunnistaa markkinoihin todellisuudessa vaikuttavat tekijät. Tuntuman saaminen markkinoihin on vähintään yhtä tärkeää kuin faktatietojen kerääminen. Siihen sisältyy liiketoimintakulttuurin, kuluttajien ja kilpailijoiden ymmärtäminen.

Riippumatta siitä, aiotko ryhtyä harjoittamaan vientiä vai tuontia vai suunnitteletko perustavasi yrityksen uuteen maahan, sinun on varmistettava, että tutkimuksesi kattaa kaikki markkinalaajentumiseen liittyvät näkökohdat. Huomioon on otettava muun muassa asiakkaiden tarpeet, haasteet ja kulutusmallit sekä kilpailijoiden läsnäolo markkinoilla. Lisäksi saat etumatkaa muihin nähden, jos muodostat kokonaiskuvan yrityskulttuurin kaikista osa-alueista, kuten bisnesetiketistä ja neuvottelujen käymisestä.