Asiakkaan tunteminen - miksi pankki kysyy?

Pankkitoiminta perustuu luottamukseen, joka muodostuu hyvästä palvelusta, asiakkaan tuntemisesta ja oikeista ratkaisuista. Haluamme tuntea asiakkaamme hyvin, jotta voimme paremmin vastata heidän tarpeisiinsa. Myös lainsäädäntö asettaa pankille velvoitteita asiakkaan tunnistamisesta ja tuntemisesta.

Yritysasiakas tunnistetaan luotettavasta lähteestä olevasta asiakirjasta, kuten kaupparekisteriotteesta. Kaupparekisteriote saa olla enintään 3 kk vanha. Lisäksi yrityksen edustajan henkilöllisyys todennetaan  pankin hyväksymistä asiakirjoista.

Henkilöllisyystietojen lisäksi pankilla tulee  olla riittävät tiedot mm. yrityksen omistajista, liiketoiminnan luonteesta ja laajuudesta, liikekumppaneista, taloudellisesta asemasta, pankkiasiakkuuden tarpeesta ja palveluiden käyttötarkoituksesta. Tämän vuoksi pankki voi kysyä asiakkaalta tietoja mm. paitsi pankkipalveluiden käytöstä, myös tilille tulevien varojen määrästä, alkuperästä ja käyttötarkoituksesta.

Lainsäädäntö edellyttää, että pankin tulee selvittää, onko asiakas verovelvollinen USA:han (FATCA), poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani. Yritysasiakkaidemme osalta tämä tarkoittaa sen selvittämistä, onko yrityksen omistajissa tai edustajissa poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä sellaisessa asemassa, että se tulee huomioida yrityksen pankkiasioinnissa. Lisäksi pankin tulee tunnistaa yritysasiakkaiden tosiasialliset edunsaajat, eli ne yksityishenkilöt, jotka omistavat yrityksestä vähintään 25 % tai muutoin käyttävät yrityksessä määräysvaltaa. Pankin pitää saada näistä henkilöistä perustiedot ja tarvittaessa todentaa henkilöllisyys henkilöllisyystodistuksesta.

Mikäli pankki ei saa kaikkia tarvittavia tai riittäviä tietoja asiakkuuden avaamisen tai liiketapahtuman suorittamisen tueksi, tulee sen lain mukaan kieltäytyä asiakassuhteen avaamisesta tai tapahtumasta. Kaikkia asiakkaan pankille antamia tietoja asiakirjoja käsitellään luottamuksellisesti suomalaisen pankkisalaisuussäännöstön mukaisesti.

Mikäli sinulla on FATCA-lakiin liittyviä kysymyksiä katso usein kysytyt kysymykset ja vastaukset tai ota yhteyttä Nordea Yritysalveluun (0200 2121) 24h/vrk (pvm/mpm).

Huomaathan, että Nordea ei voi antaa FATCA-lakiin liittyvää veroneuvontaa. Mikäli sinulla on verotukseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä veroasiantuntijaan tai hae tietoa IRS:n verkkosivuiltaAvautuu uuteen ikkunaan.