Asiakkaan tunteminen - Miksi pankki kysyy?

Pankkitoiminta perustuu luottamukseen, joka muodostuu hyvästä palvelusta, asiakkaan tuntemisesta ja oikeista ratkaisuista. Kysymme monenlaisia asioita, koska haluamme tuntea asiakkaan ja sen toiminnan. Näin pystymme antamaan hyviä neuvoja ja tarjoamaan juuri asiakkaan tarpeisiin sopivia tuote- ja palveluratkaisuja.

Ajan tasalla olevat tiedot turvaavat asiakasta; pyrimme turvaamaan yhteisöjen taloudellisia etuja ja suojella sitä laittomalta toiminnalta kuten identiteettivarkauksilta, huijauksilta ja tietojen kalastelulta.

Muutamia asioita kysymme kuitenkin muista syistä. Nordea on yksi Euroopan suurimmista pankeista ja haluaa kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa. Pankkeja velvoittavat monet lait, joilla pyritään ehkäisemään esimerkiksi rahanpesua, terrorismia ja talousrikollisuutta.

Pankki voi myös käyttää antamiasi tietoja soveltuvin osin niiden pankkipalvelujen yhteydessä, joissa meillä pankkina on velvollisuus selvittää sinusta tietyt asiat, kuten arvioidaksemme sijoitustuotteen tai – palvelun soveltuvuutta sinulle. Tällöin meidän ei tarvitse kysyä samoja asioita useampaan kertaan.

Esitämme kysymyksiä aina uutta asiakassuhdetta avatessamme ja sen jälkeen päivitämme tietoja säännöllisesti, kun edustaja tai yrittäjä asioi Nordeassa. On myös mahdollista, että soitamme tai lähetämme perustietolomakkeen täytettäväksi. Kysymykset ovat samoja, joita käymme läpi tapaamisissa.

Valppaana verkossa

Varmista, että käyttämäsi laite on suojattu, virustorjuntaohjelma päivitetty ja palomuuri toiminnassa. Ole valppaana, kun asioit verkossa ja avaat tuntemattomista lähteistä tulevia sähköposteja ja linkkejä. 

Haluamme vielä muistuttaa, että emme kysy koskaan henkilökohtaisia/ yrityksen pankkitunnuksia tai kortin tietoja sähköpostitse tai puhelimitse. 

Miksi pankki kysyy?

Millaisia kysymyksiä esitämme?

Pankilla tulee olla riittävät tiedot mm. yhteisöasiakkaan omistajista, liiketoiminnan luonteesta ja laajuudesta, maksuliikenteestä, liikekumppaneista, taloudellisesta asemasta, pankkiasiakkuuden tarpeesta ja palveluiden käyttötarkoituksesta. Pankki voi kysyä asiakkaalta tietoja esimerkiksi tilille tulevien varojen määrästä, alkuperästä ja käyttötarkoituksesta. Saatamme tarvita kirjallisen selvityksen lisäksi esimerkiksi kauppakirjoja tai muita asiakirjoja.

Pankin tulee lain mukaan saada tiedot yritysasiakkaiden omistajista ja tosiasiallisista edunsaajista. Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan omistajuuden lisäksi henkilöitä joilla on määräysvalta osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai jolla on muutoin määräysvalta yrityksessä. Pankin tulee myös tietää, onko asiakkaan edustaja tai todellinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani.

Kysymyksiä ja vastauksia