Miksi pankki kysyy?

Ajan tasalla olevat tiedot turvaavat asiakasta; pyrimme turvaamaan yhteisöjen taloudellisia etuja ja suojella sitä laittomalta toiminnalta kuten identiteettivarkauksilta, huijauksilta ja tietojen kalastelulta.

Muutamia asioita kysymme kuitenkin muista syistä. Nordea on yksi Euroopan suurimmista pankeista ja haluaa kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa. Pankkeja velvoittavat monet lait, joilla pyritään ehkäisemään esimerkiksi rahanpesua, terrorismia ja talousrikollisuutta.

Pankki voi myös käyttää antamiasi tietoja soveltuvin osin niiden pankkipalvelujen yhteydessä, joissa meillä pankkina on velvollisuus selvittää sinusta tietyt asiat, kuten arvioidaksemme sijoitustuotteen tai – palvelun soveltuvuutta sinulle. Tällöin meidän ei tarvitse kysyä samoja asioita useampaan kertaan.

Esitämme kysymyksiä aina uutta asiakassuhdetta avatessamme ja sen jälkeen päivitämme tietoja säännöllisesti, kun edustaja tai yrittäjä asioi Nordeassa. On myös mahdollista, että soitamme tai lähetämme perustietolomakkeen täytettäväksi. Kysymykset ovat samoja, joita käymme läpi tapaamisissa.

Valppaana verkossa

Varmista, että käyttämäsi laite on suojattu, virustorjuntaohjelma päivitetty ja palomuuri toiminnassa. Ole valppaana, kun asioit verkossa ja avaat tuntemattomista lähteistä tulevia sähköposteja ja linkkejä. 

Haluamme vielä muistuttaa, että emme kysy koskaan henkilökohtaisia/ yrityksen pankkitunnuksia tai kortin tietoja sähköpostitse tai puhelimitse. 

Miksi pankki kysyy?
Kysymyksiä ja vastauksia

Nordeassa hyväksyttävät henkilöllisyysasiakirjat

Pankin täytyy aina asiakkaan kanssa asioidessaan todentaa hänen henkilöllisyytensä pankin hyväksymästä ja ehjästä henkilöllisyystodistuksesta.

Nordeassa henkilöllisyyden todentamiseen soveltuvana henkilöllisyystodistuksena hyväksytään seuraavat voimassaolevat asiakirjat:

Suomen viranomaisen myöntämät
Ulkomaisen viranomaisen myöntämät
E-tunniste

Suomen viranomaisen myöntämät henkilöllisyysasiakirjat

 • passi (ei muukalaispassi)
 • henkilökortti (1.3.1999 jälkeen myönnetty)
 • merimiespassi

Ulkomaisen viranomaisen myöntämä ja Suomen hyväksymä matkustusasiakirja

 • passi (ei muukalaispassi)
 • ETA-alueella (Euroopan Talousalue) myönnetty henkilökortti (myös San Marino ja Sveitsi), mikäli se on
  • kuvallinen
  • määräajan voimassa oleva
  • sirullinen, sisältää hologrammin tai muita turvatekijöitä

Seuraavilla Euroopan mailla ei ole virallista henkilökorttia, joten henkilöllisyysasiakirjaksi käy vain passi: Iso-Britannia, Irlanti, Norja ja Tanska.

E-tunniste

E-tunniste edellyttää suomalaista henkilötunnusta, sillä e-tunnisteteknologia on pankkien kehittämä alusta, jolla asiakas voidaan tunnistaan vahvasti sähköistä tunnistamista koskevan lain perusteella ja toimii ainoastaan suomalaisella henkilötunnuksilla. Muiden kuin ETA-alueen, San Marinon tai Sveitsin viranomaisten myöntämillä henkilöllisyysasiakirjoilla ei voi toistaiseksi myöntää e-tunnistetta.

Maksujen seuranta

Nordea tarkastaa maksut pakotelistoja vasten. Pankki varmistaa näin noudattavansa pakotemääräyksiä. Pankin on noudatettava EU:n finanssipakotteita ja kansallisia jäädyttämispäätöksiä sekä seurattava maksuliikennettä sen varmistamiseksi, ettei pakotteiden kohteena oleville tahoille välitetä maksuja.

Maksuliikenteen yleisten ehtojen mukaan pankki voi verrata maksutietoja Euroopan unionin tai Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston asettamiin taloudellisiin ja muihin pakotteisiin sekä koti- ja ulkomaisten viranomaisten julkaisemiin pakotteisiin, tiedotteisiin ja määräyksiin. Pankki voi tarvittaessa vaatia maksupalvelun käyttäjältä maksua koskevia lisätietoja ja ryhtyä kansainvälisten pakotteiden edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Pakotetarkastus saattaa johtaa joidenkin yksittäisten maksujen viivästymiseen. Nordea tekee parhaansa, jotta maksujen viivästymiseltä vältytään.