Two people in a meeting in front of a computer and a pile with paper

Nordean Risk Advisory

Nordea Marketsin Risk Advisory -tiimi tarjoaa yritysasiakkaille yhtiökohtaista tutkimustietoa ja neuvontapalveluja.

Tietoa Nordean Risk Advisory -tiimistä

Nordean Risk Advisory auttaa yritysasiakkaita tunnistamaan, mittaamaan ja hallitsemaan taloudellisia riskejä.

Tarjoamme asiakaslähtöisiä neuvontapalveluja ja tutkimustietoa, jotka muodostavat perustan yrityksen strategisille suojausta ja rahoitusta koskeville päätöksille.

Yrityksen taloudellisen riskin kattavan analyysin avulla voidaan tunnistaa tärkeät riskitekijät. Siitä on hyötyä, olipa tavoitteena sitten hallita tuottojen tai kassavirran vaihtelua, suojata varat tai velat tai varmistaa taloudelliset tunnusluvut ja kovenantit. 

Katso myös

Nordea Marketsin Risk Advisory -tiimi tarjoaa yritysasiakkaille yhtiökohtaista tutkimustietoa ja neuvontapalveluja.