Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Osamaksu

Osamaksu eli Hankintarahoitus soveltuu yrityksesi investointien rahoitusmuodoksi silloin, kun hankittavan kohteen taloudellinen käyttöikä on pitkä. Yritys saa omistusoikeuden kohteeseen sopimuskauden jälkeen.

Osamaksurahoitukseen soveltuvia kohteita voivat olla tuotanto- ja työkoneet, kuljetuskalusto ja muut yritystoiminnassa tarpeelliset laitteet. Kohde voi olla uusi tai käytetty.

Hankintarahoituksen edut yrityksellesi

  • Hankittava kohde toimii rahoituksen vakuutena
  • Mahdollista tuotantokaluston pitämisen nykyaikaisena
  • ELY-keskusten investointituet hyödynnettävissä
  • Helpottaa budjetointia ja rahoituksen suunnittelu

Ominaisuudet

Rahoituksen käyttöä säätelee osamaksukauppalaki. Rahoittajalla on kohteeseen omistuksenpidätysoikeus koko rahoituskauden ajan, mutta yrityksesi saa tehdä kirjanpidossa poistot normaaliin tapaan. Osamaksuerän korko on verotuksessa vähennyskelpoinen kulu ja alv-vähennyksen voit tehdä heti koko kauppasummasta. Omistusoikeus kohteeseen siirtyy yrityksellesi automaattisesti viimeisen maksuerän suorituksen jälkeen.

  • Omarahoitusosuus voi koostua sekä käsirahasta että vaihtokoneesta
  • Rahoitusaika enintään 5 vuotta
  • Takaisinmaksu voi tapahtua joko annuiteettina tai tasalyhenteisenä
  • Kohteen tulee olla hyväksytysti toimitettu ennen maksua myyjälle
  • Kohteen tulee olla vakuutettu
  • Rahoitus voidaan maksaa pois kesken sopimuskauden ilman lisäkustannuksia