Kysy heti chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Osamaksu

Osamaksu eli Hankintarahoitus soveltuu yrityksesi investointien rahoitusmuodoksi silloin, kun hankittavan kohteen taloudellinen käyttöikä on pitkä. Yritys saa omistusoikeuden kohteeseen sopimuskauden jälkeen.

Mihin osamaksu soveltuu?

Kuten nimikin jo vihjaa, osamaksu tarkoittaa hankinnan kauppahinnan maksamista osissa sen jälkeen, kun hankittu kohde on vaihtanut omistajaa. Useimmissa tapauksissa osamaksu toteutuu siten, että ostaja suorittaa kuukausittain ennalta sovitun maksuerän osamaksua varten lainan myöntäneen pankin tilille.

Rahoitus osamaksulla on järkevä ratkaisu, kun investoinnin rahoittaminen on tarpeen yrityksesi taloustilanteeseen sopivilla kuukausierillä kertamaksun sijaan.

Osamaksurahoitukseen soveltuvia kohteita voivat olla esimerkiksi tuotanto- ja työkoneet, kuljetuskalusto tai muut yrityksen toiminnan kannalta tarpeelliset koneet ja laitteet. Hankittava kohde voi olla uusi tai käytetty. Osamaksuun ei vaadita erillistä vakuutta, sillä hankittava kohde toimii rahoituksen vakuutena.

Myös esimerkiksi valmistavan teollisuuden yrityksille osamaksu mahdollistaa tuotantokaluston pitämisen nykyaikaisena. Tämä on ensiarvoisen tärkeää nykypäivän kilpailluilla markkinoilla, etenkin silloin kun yrityksen liiketoiminta on vientipainotteista: alan viimeisintä tekniikkaa edustava konekanta parantaa osaltaan yrityksen kilpailukykyä ja edesauttaa menestyksekkään liiketoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä.

Osamaksun ominaisuuksia

Rahoituksen käyttöä säätelee osamaksukauppalaki. Rahoittajalla on kohteeseen omistuksenpidätysoikeus koko rahoituskauden ajan, mutta yrityksesi saa tehdä kirjanpidossa poistot normaaliin tapaan. Osamaksuerän korko on verotuksessa vähennyskelpoinen kulu ja ALV-vähennyksen voit tehdä heti koko kauppasummasta. Omistusoikeus kohteeseen siirtyy yrityksellesi automaattisesti sen jälkeen, kun viimeinen maksuerä on suoritettu.

  • Osamaksurahoitukseen vaadittava omarahoitusosuus voi koostua sekä käsirahasta että vaihtokoneesta.
  • Osamaksun rahoitusaika on enintään 5 vuotta.
  • Takaisinmaksu voi tapahtua joko annuiteettina tai tasalyhenteisenä.
  • Osamaksulla hankittavan kohteen tulee olla hyväksytysti toimitettu ennen kuin maksu voidaan suorittaa myyjälle.
  • Kohteen tulee olla vakuutettu.
  • Koko osamaksurahoitus voidaan maksaa takaisin kesken sopimuskauden ilman että siitä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia.
  • Hankintarahoitus ei vaikuta ELY-keskusten investointitukiin, eli tuet ovat hyödynnettävissä myös silloin, kun investointi rahoitetaan osamaksulla. ELY-keskusten investointituet ovat hyödynnettävissä myös silloin kun hankinta on tehty Hankintarahoituksella.

Osamaksun etuja yrityksellesi

Osamaksurahoitus on hyödyllinen vaihtoehto erityisesti silloin, kun liiketoiminnan kannalta tärkeä hankinta ei muuten olisi mahdollinen.

Kun investoinnin kustannukset jaetaan osamaksulla pidemmälle aikavälille, hankintaan liittyvät riskit pienenevät, vaikka korot ja muut osamaksurahoitukseen liittyvät kustannukset hieman korottavatkin investoinnin lopullisia kokonaiskustannuksia.

Samalla osamaksu voi helpottaa yrityksen budjetointia ja rahoituksen suunnittelua.