Tarjoamme paljon rahoitusvaihtoehtoja

Saat meiltä tietoa oman toimialasi siirtymästä kohti nettonollapäästöjä

Olemme sitoutuneet lisäämään vastuullista rahoitusta

Miten voimme auttaa sinua aurinkosähköratkaisun rahoituksessa

 • Pohjoismaiden suurimpana pankkina olemme auttaneet eri toimialoilla toimivia asiakkaitamme rahoittamaan siirtymää kohti nettonollapäästöjä.
 • Erikoistuneet neuvojamme ymmärtävät yrityksesi rahoitustarpeet ja voivat auttaa valitsemaan sopivimman vaihtoehdon.
 • Meillä on kokemusta aurinkosähköjärjestelmien rahoituksesta ja kaikissa Pohjoismaissa erikoistuneita neuvojia, jotka ymmärtävät yrityksesi rahoitustarpeet ja voivat auttaa valitsemaan sopivimman vaihtoehdon.
 • Tarjolla olevat rahoitusratkaisumme pitävät sisällään mm. alemman rahoituskustannuksen mahdollistavan Verde lainan sekä vakuuksien tarvetta vähentävän EIR:n kestävän kehityksen takausohjelman. 
 • Olemme sitoutuneet tukemaan kestävää siirtymää ja meillä on kunnianhimoiset vihreää rahoitusta koskevat tavoitteet, kuten järjestää yli 200 miljardia euroa vastuullista rahoitusta vuoden 2025 loppuun mennessä).

Aurinkosähköjärjestelmät: keskeinen osa siirtymää kohti nettonollapäästöjä

 • Soveltuvat monenlaiseen käyttöön aina pienistä asuintalojen katoille asennettavista yksiköistä voimalaitosmittakaavan aurinkopuistoihin.
 • Vähentävät riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja voivat olla tärkeä osa yrityksesi siirtymää.
 • Voivat vähentää riippuvuutta sähkömarkkinoista, ja yrityksesi saattaa jopa pystyä myymään ylimääräistä sähköä markkinoille.
 • Voivat auttaa hallitsemaan yrityksesi energiakustannuksia tasoittamalla hintapiikkejä ja auttamalla kulutuksen optimoinnissa.

Asiakkaamme positiivisia kokemuksia

Kestävän kehityksen edistäminen yhteisenä arvona

Kiilholma Invest Oy on yhdessä kiinteistöjään käyttävien toimijoiden kanssa arvioinut aurinkovoimaloihin investoimalla saavutettavia hyötyjä. Samalla, kun investoinnit edistävät kestävää kehitystä, ovat investoinnit taloudellisesti kannattavia:

 • Aurinkovoimaloilla vähennetään riippuvuutta verkosta ostettavasta sähköstä ja saavutetaan merkittävää kustannussäästöä sähkön ostossa. 
 • Investoinnilla edistetään ympäristöystävällisyyttä, tavoitellaan kilpailukykyä ja vähennetään riippuvuutta verkosta ostettavasta sähköstä. 

Tavoitteena kestävän kehityksen edelläkävijyys

Yksi uusiutuvan energian investoinneista on erään tuotantotilan yhteyteen toteutettava 300 kWp:n aurinkovoimala. Noin 600 aurinkopaneelista muodostuva voimala valjastaa valtaosan konepajan kattopinta-alasta sähkön tuotantoon. 

 • Sähkön tuotto menee pääasiassa tuotantotilan omaan käyttöön. Mahdollinen ylituotanto myydään sähköverkkoon. 
 • Hiilidioksidipäästöjen vähenemä Suomen sähköntuotannon energiamenetelmällä jaetun yhteistuotannon keskiarvolla laskettuna on 19,8 tonnia vuodessa. Investoinnin takaisinmaksuaika on noin kahdeksan vuotta.

Aurinkosähköjärjestelmien rahoitusvaihtoehdot

Aurinkosähkölaina
Kestävän kehityksen takaus
Verde-laina

Nordean ESG-sitoumus ja vastuulliset hankinnat

Vastuullisena rahoitusalan toimijana meillä tärkeä rooli, sillä ohjaamme pääomavirtoja kestäviin investointeihin ja edistämme siirtymää vähähiiliseen ja ilmastokestävään kiertotalouteen. Olemme sitoutuneet tukemaan asiakkaitamme oikeudenmukaisessa siirtymässä, suojelemaan ihmisoikeuksia ja vähentämään haitallisia yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia siirryttäessä vähähiiliseen talouteen. Odotamme samaa asiakkailtamme, joten haluamme, että ne tekevät vastuullisia hankintoja.