Ei sopimusta = Ei liiketoimintaa

Tärkein oppituntisi

Juttelimme asianajotoimisto Advokat & Co.:n lakimiehen Frederik Asboen kanssa siitä, mitä haasteita lakiasioissa monet ensikertalaiset yrittäjät kohtaavat – haasteita, jotka olisivat helposti vältettävissä. Lue ja opi, niin olet hyvin valmistautunut, kun unelmiesi yritys on valmiina lentoon.

Luonnollisesti haasteet lakiasioissa ovat erilaisia riippuen siitä, minkä tyyppinen yritys sinulla on. Esimerkiksi rakennusalan yritysten tulee huolehtia urakkasopimuksien ehdoista ja paikkaansapitävyydestä, jotta yritys itse pystyy vastaamaan sopimuksessa sovituista vaatimuksista ja laatustandardeista. Jos yritys käyttää tavarantoimittajia, tulee sopimukset laatia huolellisesti ilman porsaanreikiä, joista voi koitua ongelmia. Kahvilan - tai kaupanpitäjän taas täytyy huolehtia vuokrasopimuksestaan vuokranantajan kanssa. On tärkeää tiedostaa, että liiketilan vuokraaminen on ihan eri asia kuin asunnon vuokraaminen.

“Näemme usein 50-50-sopimusten aiheuttavan ongelmia, koska kukaan ei käyttänyt aikaa omistajuuteen liittyvien sääntöjen määrittelyyn.”

Asiat tärkeysjärjestykseen

Frederikin kokemuksien mukaan ensimmäiset uusien yritysten lakiasioihin liittyvät haasteet ovat useimmiten juuri omistajuuteen liittyviä. Varsin yleinen uusien yrittäjien tekemä virhe on rekisteröidä yrityksensä ennen kuin sen omistajuudesta on sovittu esimerkiksi yhtiö- tai osakassopimuksen avulla. Tämä tulisi tehdä ennen yrityksen perustamista tai viimeistään perustamisen alkuvaiheessa. 

Frederik selittää: - “Näemme usein 50-50-yhtiö tai -osakassopimusten aiheuttavan ongelmia, koska kukaan ei käyttänyt aikaa omistajuuteen liittyvien sääntöjen määrittelyyn. Mitä esimerkiksi tapahtuu, jos toinen yhtiökumppaneista päättää myydä osuutensa kolmannelle osapuolelle tai on pakotettu siihen esimerkiksi avioeron myötä? Entäpä jos toinen kumppaneista lopettaa työskentelyn yrityksessä, mutta haluaa silti omistaa yrityksestä puolet? 

Sopimuksissa voidaan esimerkiksi määritellä, että toisella osapuolella on etuoikeus ostaa toisen osakkaan myyntiin laittama osuus. Näin kukaan ei päätyisi jakamaan yritystään tuntemattoman kanssa. Toisekseen sopimuksessa voitaisiin sopia ehdoista, jonka mukaisesti yhtiökumppanin tulee myydä osuutensa toiselle osakkaalle, mikäli hän on jättämässä yrityksen tai ei pysty vastaamaan omista velvollisuuksistaan, joista on sovittu osakassopimuksissa.”

Frederik haluaa nostaa esille myös toisen varsin yleisen ongelman yhtiö- tai osakassopimuksiin pohjautuvissa yrityksissä, jolloin yhdestä tai useammasta omistajasta halutaan päästä eroon. Tällainen tilanne syntyy, kun yritys on esimerkiksi kolmen ihmisen omistama, ja näistä omistajista kaksi haluaa päästä eroon kolmannesta. Fredrikin mukaan tätä tapahtuu usein silloin, kun osapuolet eivät ole allekirjoittaneet yhtiö- tai osakassopimusta, jolla tämä voitaisiin estää. Jos tällaiseen ahdinkoon päädytään, jopa lakimiehille on haasteellista tilannetta ratkaista. Hyvä neuvo on siis se, että ennen muita suunnitelmia tai toimenpiteitä on tärkeää määritellä yrityksen omistajuusrakenne ja laatia säännöt omistajuudesta. Näin voidaan välttyä tilanteilta, jotka voivat vaikuttaa erittäin negatiivisesti yritykseen. 

“…yrityksen omistajuuden säännöistä sopiminen on elinehto yrityksen jatkuvuuden kannalta.”

Vakiosopimusten haasteet

Netistä löytyy sopimuspohjia tilanteeseen kuin tilanteeseen. Ei tarvitse kuin kirjoittaa "sopimukset" hakukenttään, ja hakutuloksia löytyy useita. Fredrikin mukaan tämä ei kuitenkaan ole aina se paras ratkaisu. Ei ole varmuutte siitä, että internetistä löytyvien sopimuspohjien tekijät ovat olleet tietoisia siitä, kuinka tällaisia sopimuksia oikeasti laaditaan. Vaikka internet-haulla voikin löytää huolella valmistellun sopimuspohjan, se ei välttämättä vastaa juuri sinun yrityksesi erityistarpeisiin. Mitä tällaisessa tilanteessa tulisi siis tehdä?

“Sopimuksen arvo ei koskaan ole itse sopimuspohjassa; todellinen arvo määrittyy neuvojen ja opastuksen perusteella, joita on mahdollista saada asianmukaisen neuvonantajan kautta. Neuvonantajan kanssa pystyy ohjeistamaan sopimuksen laatimisessa ja muokkaamisessa, jotta sopimus oikeasti vastaa yrityksen tarpeita. On luonnollista, että esimerkiksi startup-yritys ei voi käyttää kaikkia varojaan lakineuvontaan, mutta tärkeimpien sopimuksien teossa lakineuvonta voi pelastaa yrityksen tulevaisuudessa tukalilta tilanteilta. Jos yrityksessä on enemmän kuin yksi omistaja, yrityksen omistajuuden säännöistä sopiminen on elinehto yrityksen jatkuvuuden kannalta”, Fredrik opastaa.

Tavaramerkit ja patentin rekisteröiminen

Onko ideasi niin ainutlaatuinen, että näet tarpeelliseksi hakea sille patenttia, etteivät muut pääse kopioimaan sitä? Huomaa silloin tämä: On olemassa eri tapoja suojella yrityksen arvoa riippuen yrityksesi tuotteesta tai palvelusta. Voi olla esimerkiksi tärkeää suojella tuotettasi joko patentilla sen toimintojen vuoksi tai designia mallisuojalla. On myös mahdollista, että oma tavaramerkki voi tulla tarpeeseen suojellaksesi yrityksesi logoa tai nimeä.

Summa summarum: Kun olet perustamassa yritystä, Frederik Asboen viesti on selvä. Varmista, että linjaatte odotukset yhtiökumppaneiden kesken – mieluiten laatimalla omistajuussopimuksen. Varmista myös, että yrityksen tärkeimmät arvot ovat huolellisesti suojattuna. Sen jälkeen voit keskittyä yrityksesi ydintoimintaan. Voit aina kysyä juristilta, mitä lakiasioita sinun tulisi priorisoida yrityksessäsi budjettiisi pohjautuen.

Tule yritysasiakkaaksi verkossa

Aloita tästä ja ota palvelut käyttöösi