Selvitä lakiasiat

Virheitä, joihin yritykselläsi ei ole varaa

Kaikkia lakiasioita ei voi ratkaista sillä, että on tehnyt oikeanlaisen sopimuksen. Jo yrityksen rekisteröinnin yhteydessä sinun tulee miettiä oikeudellisia rakenteita, koska jos olet rekisteröinyt väärän tyyppisen yrityksen, se voi käydä kalliiksi. Seuraukset riippuvat virheesi laadusta, mutta sellaisia voivat olla esimerkiksi verojen uudelleenmaksaminen, sakot viranomaisilta tai jopa haaste oikeuteen yhtiökumppaniltasi. Muista uudelleenrekisteröidä yrityksesi viranomaisille, kun yrityksesi rakenne muuttuu esimerkiksi osaomistajan, viennin ja tuonnin tai työntekijän palkkaamisen myötä.

Jälkimmäisestä puheen ollen, kun palkkaat työntekijän, työsopimus ei ole ainoa tärkeä paperi. Työntekijän käsikirja tai HR-manuaali pitäisi olla saatavilla, koska sillä taataan, että jokainen työntekijä vastaanottaa saman informaation. Vaikka nämä eivät ole lakidokumentteja, niiden pitäisi sisältää yrityksesi toimintatavat ja sen, kuinka tietyt asiat yrityksessäsi hoidetaan (esimerkiksi mahdollinen syrjintä tai seksuaalinen ahdistelu).

Vältä muun muassa nämä virheet lakiasioissa

 1. Et ole onnistunut luomaan oikeaa oikeudellista rakennetta yrityksellesi.
 2. Sinulla ei ole toimintaasi tarvittavia juridisia dokumentteja tai sopimuksia, joissa kerrotaan, kuinka asiat hoidetaan osakkaiden kesken.
 3. Et ole ottanut huomioon, mitä tehdä, jos yhtiökumppanisi lähtee yrityksestä, kuolee tai eroaa.
 4. Et maksa työntekijöillesi vähintään minimipalkkaa etkä noudata muita työntekijän oikeuksia.
 5. Et raportoi verojasi tai arvonlisäverojasi oikein.
 6. Et onnistu suojelemaan asiakastietojesi yksityisyyttä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.
 7. Epäonnistut suojelemaan omaisuuttasi, koska et ole hankkinut patenttia, tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai suunnitteluoikeuksia.
 8. Loukkaat julkisesti (vaikka tekisit sen anonyymisti) kilpailijoitasi netissä.

Sopimukset

Yrityksesi toimintaan liittyen on hyvä laatia tarvittavat sopimukset, tietysti riippuen yrityksesi tyypistä, tarpeista ja siitä, kuinka sitä ajattelit kehittää. Oli kyse sitten yhtiökumppanista, sijoittajasta, uuden työntekijän palkkaamisesta tai tavarantoimittajien värväämisestä, tilanteeseen laaditaan yleensä aina juuri sitä varten räätälöity sopimus. Tässä artikkelissa esittelemme sinulle tärkeimmät sopimukset, joita yrittäjänä tulet luultavimmin tarvitsemaan. Kerromme myös esimerkinomaisesti, mitä sopimusten tulisi lähtökohtaisesti sisältää.

Ennen kuin sukellamme syvemmälle mihinkään yksittäiseen sopimukseen, tässä on perustietoa siitä, mitä lähes kaikista sopimuksista löytyy sopimuksen tyypistä riippuen.

 • Osapuolten nimet ja roolit
 • Sopimuksen voimassaoloaika (sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärät)
 • Hinnoittelu ja maksuehdot
 • Luottamuksellisuus (Kuinka osapuolten toisistaan saamia kaupallisesti arkaluonteisia tietoja voidaan käyttää.)
 • Sopimuksen rikkomisen seuraukset
 • Sopimukseen sovellettava lainsäädäntö
 • Riitojenratkaisusäännöt
Yhtiö- /osakassopimus

Yhtiö- /osakassopimus

Kun perustat yrityksen jonkun toisen kanssa, tämä on yksi tärkeimmistä dokumenteista. Vaikka lakiasiat saattavatkin olla viimeisin asia mielessäsi, on tärkeää sopia huolella, miltä yhtiökumppanuutenne pitäisi näyttää ja laatia yhtiömuodosta riippuen sitä koskeva sopimus. Sopimuksesta löytyy esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Yhtiökumppaneiden vastuut ja työnjako
 • Omistuksen jako
 • Voittojen ja tappioiden jakaminen kumppaneiden kesken
 • Säännöt päätöksenteosta
 • Osto- ja myyntioikeudet (Jos kumppani jättää yhtiön, kuolee tai on kyvytön työskentelemään.)
Salassapitosopimus
Työsopimus
Valmistussopimus
Jakelusopimus
Agenttisopimus
Lisenssisopimus
Alihankintasopimus

Yhtiö- /osakassopimus

Kun perustat yrityksen jonkun toisen kanssa, tämä on yksi tärkeimmistä dokumenteista. Vaikka lakiasiat saattavatkin olla viimeisin asia mielessäsi, on tärkeää sopia huolella, miltä yhtiökumppanuutenne pitäisi näyttää ja laatia yhtiömuodosta riippuen sitä koskeva sopimus. Sopimuksesta löytyy esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Yhtiökumppaneiden vastuut ja työnjako
 • Omistuksen jako
 • Voittojen ja tappioiden jakaminen kumppaneiden kesken
 • Säännöt päätöksenteosta
 • Osto- ja myyntioikeudet (Jos kumppani jättää yhtiön, kuolee tai on kyvytön työskentelemään.)

Salassapitosopimus

Kun teet yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa, joudut usein kertomaan ja antamaan kaupallisesti arkaluontoisia yritystäsi koskevia tietoja. Tällaisessa tapauksessa paras tapa suojata antamiasi yrityksesi tietoja on tehdä salassapitosopimus yhteistyökumppanin kanssa. Salassapitosopimus määrittelee, mitä osapuolet voivat ja eivät voi tehdä yhteistyön aikana saamillaan tiedoilla. Salassapitosopimuksessa voidaan määritellä esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Mitä tietoja sopimus kattaa
 • Kuinka molemmat osapuolet voivat käyttää tietoja
 • Sopimuksen rikkomisen seuraukset
 • Kuinka tietoja pitää tuhota tai palauttaa

Työsopimus

Kun yrityksesi kasvaa, sinun tarvitsee mahdollisesti palkata työntekijöitä. Palkkausvaiheessa työsopimus suojelee sekä yritystäsi että työntekijääsi. Se määrittelee työntekijäsi tehtävät ja velvollisuudet sekä sen, mitä lupaat hänelle niistä hyvittää. Työsopimus voi sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Aloituspäivä (ja päättymispäivä, jos sopimus on määräaikainen)
 • Työmuoto (kokopäiväinen, osa-aika, koeaika, määräaikainen)
 • Titteli ja työnkuvaus
 • Työpaikan sijainti (ja jos tehtävä edellyttää matkustamista)
 • Työaika (ja jos työntekijä suostuu tekemään lisäaikaa tarvittaessa)
 • Palkkatiedot
 • Poissaolot ja lomakäytännöt

Valmistussopimus

Kun olet suunnitellut fyysisen tuotteen ja etsinyt sille valmistajan, on aika laatia valmistussopimus. Valmistussopimuksessa eritellään molempien osapuolten velvollisuudet. Sopimuksesta löytyvät esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • Tavaroiden laatu ja määrä
 • Kuljetus ja riskien jakaminen kuljetuksen aikana
 • Vastuu (mitä tapahtuu, jos tuote aiheuttaa vahinkoa käytettäessä)
 • Takuut (takaa, että tavarat ovat sovitussa kunnossa)
 • Miten tuotteesi immateriaalioikeuksia, kuten tavaramerkkiä, voidaan käyttää, ja kuka ne omistaa.

Jakelusopimus

Jos olet tuotteen valmistaja ja haluat, että tuotettasi myydään tietyllä alueella, voit tehdä jakelusopimuksen ulkopuolisen toimijan kanssa. Näin annat tuolle osapuolelle jakeluoikeudet. Jakelusopimus voidaan tehdä joko yksinoikeudella tai ilman, riippuen siitä haluatko varata oikeuden myydä tuotettasi itse tai antaa jollekin toisellekin myyntioikeudet jakelusopimuksessa sovitulla alueella. Yleensä jakelusopimus sisältää seuraavia asioita:

 • Jakeluoikeus
 • Alueet, joita jakeluoikeus koskee
 • Tavaramerkkien ja muiden immateriaalioikeuksien sallittu käyttö
 • Tavaroiden laatu ja määrä
 • Kuljetus ja riskien jakaminen kuljetuksen aikana
 • Ehdot varaston takaisinostosta, kun sopimus päättyy
 • Takuut (takaa, että tavarat ovat sovitussa kunnossa).

Agenttisopimus

Jos kehittelet, valmistat ja myyt tuotteita tai palveluita, kannattaa luultavasti hankkia agentti eli edustaja markkinoimaan tuotettasi. Tämänkaltainen sopimus antaa edustajalle mahdollisuuden toimia yrityksesi puolesta. Hyvitykseksi maksat edustajalle komissiota. Agenttisopimus sisältää yleensä seuraavia tietoja:

 • Oikeus markkinoida ja edustaa yritystä/tuotetta
 • Yksinoikeus tai ei yksinoikeutta
 • Molempien osapuolten velvollisuudet
 • Alue, jota sopimus koskee
 • Komissio ja kulut
 • Tavaramerkkien omistajuus ja käyttöoikeus.

Lisenssisopimus

Jos omistat patentin, tavaramerkin tai muun tekijänoikeuden ja haluat antaa jollekin toiselle (luvanhaltija) oikeuden käyttää sitä, voit myöntää lisenssin. Tässä tapauksessa tarvitsee allekirjoittaa lisenssisopimus, joka sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Lisenssioikeus (Lisenssin käyttöehdot: Voiko luvanhaltija kehittää, markkinoida tai muulla tavoin käyttää tuotetta ja voiko lisenssinsaaja alilisensoida saamaansa oikeutta eteenpäin)
 • Lisenssin yksinoikeus tai ei yksinoikeutta
 • Alue, jolla lisenssi on käytössä
 • Korvauslausekkeet (esimerkiksi rojaltit tai kiinteä maksu).

Alihankintasopimus

Jos yrityksesi menestyy ja sillä on paljon projekteja, voi tulla tarpeen palkata joku muu tekemään osan töistäsi. Kun olet palkkaamassa alihankkijaa, kannattaa pitää huoli, että suojelet yritystäsi, mikäli alihankkija epäonnistuu työssään. Alihankintasopimuksessa linjataan kaikki odotukset sen varmistamiseksi, että alihankkija noudattaa pääsopimuksessa sovittuja asioita. Alihankintasopimus voi sisältää muun muassa seuraavia asioita:

 • Muutoskontrolli (Kuinka voit tehdä palveluun muutoksia)
 • Vastuu (Mitä tapahtuu, jos alihankkija ei suoriudu sovitulla tavalla)
 • Alihankkijan vakuutusvaatimukset.

Ei ole helppoa erottautua joukosta

Mitä muut yrittäjät ovat tehneet mainostaakseen yritystään ja saadakseen huomiota kohdeyleisönsä keskuudessa? Videolta näet, mikä voisi toimia sinulle ja miksi luova ajattelu joukosta erottautumiseksi on ehdottoman tärkeää.

Tule yritysasiakkaaksi verkossa

Aloita tästä ja ota palvelut käyttöösi