Testaus

Tarkista maksutyyppien tietosisältö

Voit tarkistaa SEPA-maksujen ja muiden Yrityksen maksut –palveluun lähetettävien maksutyyppien tietosisällön lataamalla maksusanoman tilisiirron testityökaluun. Valitse maksutyyppiä vastaava sanomakuvaus ja tarkista sanoma. Tilisiirron testaustyökalussa on oma tarkistus Corporate eGatewayn kautta lähetettävälle maksusanomalle. E-laskun testaustyökalussa voit tarkistaa Finvoice-muotoisen e-laskun.

E-lasku
Tilisiirto
Web Services
Aineistotyypit

Työkalu Finvoice-sanomien muototarkistukseen

Voit käyttää Nordean tarjoamaa Finvoice-sanomien testaustyökalua tarkistaaksesi ohjelmistosi muodostamien sanomien rakenteen muodollisen ja osittain myös loogisen oikeellisuuden.

Työkalu on helppokäyttöinen ja saat vastauksen saman tien. Sanomista ei talleteta tietoa Nordean järjestelmiin. 

Työkalulla voit testata

Finvoice-muotoinen e-lasku

Nordea tarjoaa palvelun maksuttoman käytön omille asiakkailleen.

Käynnistä testausyökaluAvautuu uuteen ikkunaan 

Finvoice testauspalvelu on XMLdation Oy:n tuottama. Hyväksymällä siirtymisesi Käynnistä-linkillä siirryt pois Nordean verkkosivuilta XMLdation Oy:n palveluun. Palvelun käyttö edellyttää, että sovit palvelun käytöstä ja käyttöehdoista XMLdation Oy:n kanssa. Nordea ei ole kyseisen sopimuksen osapuoli, eikä Nordea vastaa miltään osin palvelun sisällöstä, toiminnasta, tuottamisesta tai saatavuudesta.

Rekisteröitymisen yhteydessä tarvitset koodin, jonka saat Maksuliikeneuvonnasta 0200 67210.

Palvelun käytettävyydestä ja siihen liittyvästä tuesta vastaa XMLdation Oy. Testauspalvelun raporttiin liittyvissä kysymyksissä saat apua ohjelmistontoimittajaltasi tai FA:n soveltamisohjeistaAvautuu uuteen ikkunaan.

Työkalut xml-sanomien muototarkistukseen

Voit käyttää Nordean XML-testaustyökalua tarkistaaksesi ohjelmistosi muodostamien sanomien rakenteen muodollisen ja osittain myös loogisen oikeellisuuden.

Työkalu on helppokäyttöinen ja saat vastauksen saman tien. Sanomista ei talleteta tietoa Nordean järjestelmiin. Työkalu käyttää Java Web Start -sovellusta, joten tarvitset Java Runtime moduulista vähintäänkin version 1.5.

Työkalulla voit testata
Nordea Suomen eräsiirtoon lähetettävät maksusanomatKäynnistäAvautuu uuteen ikkunaan
 • SEPA-maksu EU/ETA-alueella
 • Pikamaksu suomalaiseen pankkiin
 • Palkka tai eläke suomalaiseen pankkiin
 • Ulkomaan maksu

Loogiset tarkistukset

Sanoman loogiset tarkistukset tehdään niiden käsittelysääntöjen mukaisesti, joita käytetään sanoman vastaanotossa eräsiirrossa ja muodostettaessa maksuja käsitteleviin maksujärjestelmiin.

Testaustyökalun tarkistukset eivät kuitenkaan aina ole täysin yhdenmukaisia tuotannon kanssa, joten testityökalun käyttö ei kaikissa tilanteissa takaa, että aineisto on tuotantokelpoista.

Asiakassopimusten, kuten palvelutunnuksen tai tilien oikeellisuutta ei voida tarkistaa, eikä päivämääriä verrata maksusovelluksen käytössä olevaan kalenteriin.

Testaustyökalun käyttö

Tämä työkalu on tarkoitettu todentamaan sanoman muodollinen ja rakenteellinen oikeellisuus. Sen käyttö on ilmaista eikä käyttöön sisälly opastusta ja tukea.

Ennen ohjelmistosi uuden ominaisuuden käyttöönottoa asiakkaan järjestelmässä muodostettu aineisto tulee lähettää Nordean eräsiirron testipalveluihin. Ohjeet saat oheiselta XML-testaus-välilehdeltä.

Tarkista sanoma
 • Valitse vetovalikosta testattavan maksun tyyppi.
 • Valitse 'Browse' –nappulaa käyttäen tarkistettava XML-tiedosto omasta hakemistostasi .
 • 'Validate' –nappulaa painettuasi saat tarkistuksen tuloksen näytöllesi.

Yhteenveto tarkistuksen tuloksista sisältää xml-virheiden lukumäärän kohdassa XML-errors ja käsittelysääntöihin perustuvien virheiden lukumäärän kohdassa Business rule errors.

Voit tarkastella tiedostoa joko tekstitiedostona tai puurakenteena. Kun klikkaat virhettä, sinut johdatetaan virheelliseen elementtiin. 

Testausohjeita

Uudet xml-muotoiset ISO 20022 -standardiin pohjautuvat maksusanomat tulisi ottaa käyttöön laskujen ja palkkojen maksamisessa, koska kansallisista maksukäytännöistä on luovuttu Suomessa. Olethan varmistanut, että ohjelmistotoimittajasi avustaa sinua tarvittavan uuden ohjelmiston päivityksessä ja käyttöönotossa.

 • Sovi ohjelmistotoimittajasi kanssa järjestelmiesi päivittämisestä, jotta ne pystyvät muodostamaan ISO20022 XML-standardin mukaisia pain.001 maksusanomia ja välittämään niitä Web Services –yhteydellä.
 • Varmista sanomien muodollinen oikeellisuus joko ohjelmistotoimittajasi apuvälineillä tai käyttämällä oheista schemaa ja sopivaa validointityökalua.
 • Sisällön oikeellisuuden voit tarkastaa vertaamalla aineistoasi oheiseen mallisanomaan. Lisätietoa löydät myös Yrityksen maksut palvelukuvauksesta ja sen esimerkkiliitteestä.
 • Testiaineistoa muodostettaessa on huomioitava ApplicationRequest –sanoman Environment –kenttään tuleva sisältö riippuen testaustavoista, jotka on kerrottu jäljempänä. 

Kun edellämainitut vaiheet on käyty onnistuneesti läpi, voit alkaa lähettää aineistoa tuotantoon.

Nordean yleiset testitunnukset
Aineistoissa käytettävät maksutilit
FI4819503000000010
FI7429501800000014
Palvelutunnus = 111111111
Testauksen apuvälineet
Versio 2Schema-tiedostoAvautuu uuteen ikkunaanXML-dokumenttiesimerkkiAvautuu uuteen ikkunaan
Versio 3Schema-tiedostoAvautuu uuteen ikkunaanXML-dokumenttiesimerkkiAvautuu uuteen ikkunaan

Ohjeita

Web Services Security and Communication DescriptionAvautuu uuteen ikkunaan

SHA1 korvataan SHA256:lla, lisätietoja löytyy Web Services -sivulta

Web Services - Article - SHA256 Muutos ja migraatio

Nordean yleiset testitunnukset

WS ApplicationRequest -sanomalla

 • CustomerId = 11111111 (käyttäjätunnus)
 • TargetId =11111111A1 (aineistoryhmän tunnus eräsiirrossa)

 

Testauksen apuvälineet

WS testivarmenteen tiedot

 • Käyttäjätunnus = 11111111
 • PIN = WSNDEA1234
 • Web Services (WS) - testisertifikaatti Avautuu uuteen ikkunaan(demovarmenne)
  Älä uusi tai peruuta tätä sertifikaattia, koska se on kaikille asiakkaillemme jaettu testisertifikaatti. 
 • Käytettäessä testivarmennetta vastaussanoma pyynnölle ”GetUserInfo” on ResponseCode=24 ja ResponseText=Content not found. Tämä tarkoittaa että yhteys on onnistunut mutta palveluyhteenvetotietoja ei olenäytettäväksi testikäyttäjälle.
 • Pyynnöllä ”DownloadFileList” ainoa käytettävä aineistotyyppi on VKEUR. Vastaussanomalla välitetään noudettavissa olevan tiedoston”FileReference”-tieto, jonka jälkeen pyyntöä DownloadFile voidaan käyttää tiedoston noutamiseksi.

Web Services -palvelun

Varmenteen latauspalvelun

Varmenteet (uudelleennimeä .cer)

1. Asiakasvarmenteiden Juurivarmenne (08.06.2023 - 22.12.2034)

      

2. Web Services -palvelimen allekirjoitusten varmenne

Palvelimen allekirjoitusten varmenteella allekirjoitetaan Nordean vastaussanomat asiakkaille. Varmenne on voimassa noin 2 vuotta eli Nordea uusii varmenteen joka toinen vuosi. 

Jos asiakkaan ohjelmisto käyttää tätä varmennetta Nordean vastaussanomien tarkistamiseen, niin uusi varmenne on otettava käyttöön. Asiakas voi tarkistaa ohjelmistostaan, onko nykyinen versio varmenteesta asennettu ja sen mukaan päättää, tarvitaanko toimenpiteitä Nordean varmenteen uusimisen yhteydessä.
Mikäli varmennetta ei ole uusittu asianmukaisesti, niin asiakas saa pankkiyhteydestä mahdollisesti virheen, joka liittyy varmenteeseen.
Virhetilanteissa varmenteen uusimisen jälkeen, älä lähetä tiedostoja moneen kertaa, vaan varmista tilanne Nordean Maksuliikeneuvonnasta.

3. Web Services -palvelimen juurivarmenne

Tämä on Nordea Web Services -palvelimen allekirjoitusvarmenteen juurivarmenne (nro 2 luettelossa). Varmenteen voimassaoloaika on 15 vuotta. 

Jos asiakkaan ohjelmisto käyttää tätä varmennetta Nordean vastaussanomien tarkistamiseen, niin uusi varmenne on otettava käyttöön. Asiakas voi tarkistaa ohjelmistostaan, onko nykyinen versio varmenteesta asennettu ja sen mukaan päättää, tarvitaanko toimenpiteitä Nordean varmenteen uusimisen yhteydessä. Mikäli varmennetta ei ole uusittu asianmukaisesti, niin asiakas saa pankkiyhteydestä mahdollisesti virheen, joka liittyy varmenteeseen. Virhetilanteissa varmenteen uusimisen jälkeen, älä lähetä tiedostoja moneen kertaa, vaan varmista tilanne Nordean Maksuliikeneuvonnasta.


4. SSL varmenne

 

 

Web Services –yhteyden testaus Nordean tuotantoympäristöön

Testivarmenteella ja Nordean yleisillä testitunnuksilla:

 • lataa Web Services -testivarmenne oheiselta Ohjeita-sivulta.
 • kirjoita ApplicationRequest-sanoman Environment-kenttään sana PRODUCTION
 • maksuaineistoa ei tarkisteta
 • testauksessa ei synny lähetyksen palautetta mutta XML-standardin mukaisen yleisen mallipalauteen pain.002 voit hakea erikseen.

TAI

2. Omalla varmenteella, omilla palvelutunnuksilla ja tileillä:

 • kirjoita ApplicationRequest-sanoman Environment-kenttään sana TEST
 • aineiston vastaanotossa tarkistetaan, että aineiston muoto ja osittain myös sisältö ovat oikein, kaikki tunnukset ovat sovitunlaiset ja asiakkaan maksuliikesopimus on kunnossa
 • testauksessa syntyy oikea lähetyksen palaute, joka kertoo testin tuloksen. Maksuja ei kirjata tilille eikä tiliotetta synny
 • Huom! Jos Environment–kentän arvo ei ole TEST, aineisto menee maksuun
 • asiakas ja pankki ovat sopineet, että Yrityksen maksut -sopimus päivitetään testitilaan:
 • Environment–kentän arvon pitää olla PRODUCTION
 • aineiston vastaanotossa tarkistetaan, että aineiston muoto ja osittain myös sisältö ovat oikein, kaikki tunnukset ovat sovitunlaiset ja asiakkaan maksuliikesopimus on kunnossa
 • testauksessa syntyy oikea lähetyksen palaute, joka kertoo testin tuloksen. Maksuja ei kirjata tilille eikä tiliotetta synny.

Aineistotyypit

Aineistotyyppi yksilöi käytettävän palvelun ja lähetettävän tai noudettavan tiedoston muodon.

File types
Service nameFile typeFormatMessageTo / from Nordea    
Account statement SWIFT MT940SW940SWIFT MTMT940From Nordea
Account statement (XML)NDCAMT53LXMLcamt.053From Nordea
Account statement TITOASCIIFrom Nordea
Account statement, Nordea FinanceFINRACSTLASCIIFrom Nordea
Balance report, SWIFT MT941SW941SWIFT MTMT941From Nordea
Balance statementFIEBALSTLHTMLFrom Nordea
Interim transaction reportSW942SWIFT MTMT942From Nordea
Corporate paymentsNDCORPAYSXMLpain.001To Nordea
Corporate payments feedbackNDCORPAYLXMLpain.002From Nordea
Corporate payments cancellation requestNDCORCANSXMLpain.006To Nordea
SEPA Direct Debit CollectionNDSDD000SXMLpain.008To Nordea
SEPA Direct Debit FeedbackNDSDDFB0LXMLpain.002From Nordea
Custody ISO 15022 instructionsCSINXS00SSWIFTTo Nordea
Custody ISO 15022 instructionsCSINXS00LSWIFTFrom Nordea
Custody ISO 15022 reportsCSREPS00LSWIFTFrom Nordea
E-invoice from invoicerLAHLASKUTXMLFinvoiceTo Nordea
E-invoice to payerHAELASKUTXMLFinvoiceFrom Nordea 
Rejected e-invoices to senderHYLLASKUTXMLFinvoiceFrom Nordea
Invoicer notification from invoicer to NordeaFIB2CLASS XMLFinvoiceTo Nordea
E-invoice Receiver ProposalFIB2CMAKSXMLFinvoiceTo Nordea
E-invoice attachmentFIEINVATSXMLFinvoiceTo Nordea
E-invoice reception notification created by NordeaFIB2CVASLXMLXMLFrom Nordea
Exchange rates for EURVKEURASCII From Nordea
IBAN calculation and validationFIIBANLASASCII To Nordea
IBAN calculation and validation feedbackFIIBANPALASCII From Nordea
Incoming reference paymentsKTL ASCII From Nordea
Incoming reference payments (XML)NDCAMT54LXMLcamt.054From Nordea
Incoming reference payments, Nordea FinanceFINRREFPLASCIIFrom Nordea
Liability statementHTMVASTELHTMLFrom Nordea
Security statementHTMVAKUELHTMLFrom Nordea
Real time balanceSALDOASCIIFrom Nordea
Request for TransferFIRFT000SSWIFT MTMT101, MT198 To Nordea
Feedback on Request for transferFIRFT000LASCIIFrom Nordea
Feedback on Request for transfer from SWIFTFIRTSWPLASCIIFrom Nordea
Sales receivablesFACTORINGASCIITo Nordea
Transaction statementTATOASCIIFrom Nordea
File types for Corporate eGateway customers
PaymentNDEGWXMLSXMLpain.001To Nordea
Payment status reportNDEGWXMLLXML   pain.002From Nordea
Account statementNDEGWA53LXML camt.053From Nordea
Credit notificationNDEGWC54LXMLcamt.054CFrom Nordea
Debit notificationNDEGWD54LXMLcamt.054DFrom Nordea

Account statement; SWIFT MT940(Cannot be used for reconciliation of outgoing payments.)

SW940SWIFT MTMT940From Nordea