Vientiremburssi

Voit saavuttaa huomattavaa kilpailuetua, tehostaa vientiyrityksesi kassavirtaa ja riskienhallintaa vientiremburssin (Export Letter of Credit) avulla. Se toimii tarvittaessa myös rahoitusinstrumenttina ja on maailmanlaajuisesti käytetty maksutapa kansainvälisessä kaupassa.

Hyödyt yrityksellesi

Käytä vientiremburssia, jos asiakkaasi maassa on taloudellisesti ja poliittisesti epävakaat olosuhteet tai maan lainsäädäntö tai muut säädökset sitä edellyttävät. Remburssi on mahdollisuus myös maksuajan rahoitukseen. 

  • Saat varmuuden toimituksen jälkeisestä maksusta.
  • Hanki rahoitus maksuajallisille saatavillesi tietyin edellytyksin.
  • Vahvistamattomassa vientiremburssissa ostajan pankki sitoutuu maksuun remburssiehtojen mukaisia asiakirjoja vastaan, joten ostajariski poistuu.
  • Poista ostajan pankkiin sekä maahan littyvä riski Nordean vahvistamalla vientiremburssilla.
  • Kaikki remburssit avataan kansainvälisten remburssisääntöjen, UCP600 alla.

Vetoa vientikauppaan

Erinomainen maksutapa, koska sen avulla yrityksesi on mahdollista suojautua vientikaupan riskeiltä. Ostajan pankki antaa peruuttamattoman maksusitoumuksen yrityksellesi edellyttäen, että esitätte remburssin voimassaoloaikana pankille remburssin ehtojen mukaiset asiakirjat.

Myyntisaatavien kotiuttamiseen sisältyy riskejä. Vaikka ostaja selviytyisikin yleensä hyvin maksuvelvoitteistaan, saattavat epävakaat poliittiset ja taloudelliset olosuhteet vaikuttaa heikentävästi ostajan maksuvalmiuteen ja -kykyyn. Remburssin käytöllä voit pienentää ulkomaisiin ostajiin liittyviä riskejä ja se on mahdollisuus myös maksuajan rahoitukseen.

Suosittelemme remburssia myös, kun kauppasuhde on uusi tai kaupan arvo on ostajalle tai yrityksellesi huomattavan suuri. Se on myös suositeltava maksutapa, kun kyseessä on tilaustyönä tehtävän erikoistavaran valmistus tai projektiluonteinen toimitus, jossa maksu tapahtuu toimitusten tai työn edistymisen myötä.

Trade Finance Global -palvelun kautta saat mm. ilmoituksen remburssista sähköisesti.