Kaupalliset riskit

Kaupalliset riskit tarkoittavat sopimuskumppaneista tai markkinoista mahdollisesti aiheutuvaa tappiota. Sopimuskumppanien luotettavuuden varmistaminen on tärkeää. On hyvä huomioida vastapuolen mahdollinen maksukyvyttömyys tai maksuhaluttomuus.

Maksutavan valinnalla on suuri merkitys. Trade Finance-tuotteiden valinta ja yleisten Incoterms 2010Avautuu uuteen ikkunaan -toimituslausekkeiden käyttö vähentää tai eliminoi monia kaupankäyntiin liittyviä riskejä. Esim. valmistettaessa räätälöityä tuotetta kannattaa maksutavaksi valita ennakkomaksu tai remburssi.

Esimerkkejä kaupallisen riskin toteutumisesta:
  • Kauppakumppanisi ei pysty toimittamaan tai maksamaan tuotteita/palveluita sopimuksen mukaisesti.
  • Kauppakumppanisi ei halua toimia sopimuksen mukaisesti.
  • Kauppasopimuksesta on tulkintaeroja.

Poliittiset riskit

Yrityksen on tärkeää seurata toimintaympäristönsä poliittisia ja taloudellisia olosuhteita ja toimenpiteitä eli maariskiä.  Maariskien ilmenemismuotoja on useita.

Maan poliittiset olosuhteet saattavat vaikuttaa mm. tuonti- ja vientimääräyksiin ja siten valuutan siirtoon. Taloudelliset olosuhteet saattavat vaikuttaa mm. maan kykyyn hoitaa velvoitteittaan. 

Esimerkkejä tilanteista, jolloin maariski saattaa toteutua:
  • Raha- ja valuuttapolitiikan, sekä vienti- ja tuontimääräysten äkilliset muutokset.
  • Sodat, poliittisten tai taloudellisten liittoutumien muutokset. 

Tavaroihin liittyvät vahinkoriskit

Vahinkoriskit ovat odottamattomien ulkoisten tekijöiden aiheuttamia. Tavara esimerkiksi katoaa tai vahingoittuu kuljetuksen aikana, eikä vakuutus ole kattava tai vakuutusta ei ole.

Maksutavalla, vakuutuksilla ja toimitusehtojen valinnalla voidaan hallita tavaroihin liittyviä vahinkoriskejä.

Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) laatima Incoterms 2010 -toimituslausekokoelmaAvautuu uuteen ikkunaan on yleisesti käytössä kansainvälisissä kauppasopimuksissa.

Sovi näistä toimituslausekkeisiin liittyvistä asioista kauppakumppanisi kanssa:
  • kuljetuksen järjestäjä - ostaja vai myyjä
  • vakuutuksen järjestäjä - ostaja vai myyjä
  • milloin tavara katsotaan toimitetuksi

Lue lisää valuuttariskeistäAvautuu uuteen ikkunaan.