Skyscrapers in the big city

Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä korko- että osakemarkkinoille. Nämä rahastot sopivat yrityksellesi, jos haluat valmiiksi hajautetun ja vaivattoman vaihtoehdon pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Rahastosijoittaja saa yhdellä sijoituksella useita sijoituskohteita, jolloin sijoituksiin liittyvä riksi pienenee  hajautuksen ansiosta. Rahastojen varat hajautetaan erilaisille markkinoille ja toimialoille, joten ne tarjoavat pääsyn useisiin erilaisiin sijoituskohteisiin. Rahastot sopivat sijoittajalle, joka haluaa, että ammattilaiset hoitavat sijoituksia markkinatilanteen mukaisesti hänen puolestaan.

  • Salkunhoitaja seuraa markkinoita: kun osakekurssien odotetaan laskevan, korkosijoitusten osuutta lisätään ja päinvastoin.
  • Rahastoja voi ostaa ja myydä milloin vain.

Ominaisuudet

Sijoitusprofiili

Sijoitusprofiili

Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkosijoituksiin, ja osakkeitten ja korkosijoitusten osuutta rahaston sijoituksista voidaan vaihtaa markkinatilanteen mukaan. Kuinka paljon noiden osuuksien tulee vähintään ja enintään olla, on kerrottu rahaston säännöissä.

Yhdistelmärahaston sijoitusten jako korko- ja osakemarkkinoiden kesken ratkaisee tuotto- ja riskitason. Pitkän aikavälin tuotto-odotukseen vaikuttaa se, miten varat on tavanomaisessa markkinatilanteessa jaettu korko- ja osakemarkkinoiden kesken.

Tuotto ja riski

Hinnat

Rahasto-osuuksien ostosta eli merkinnästä peritään merkintäpalkkio ja myynnistä eli lunastuksesta lunastuspalkkio. Verkkopankissa teet rahastomerkinnät alennetuin palkkioin.

Rahasto maksaa rahastoyhtiölle hallinnointipalkkiota, joka muodostuu rahaston hoidon kustannuksista kuten arvonlaskennasta, kirjanpidosta ja raportoinnista.

Hallinnointipalkkion määrä ilmoitetaan vuotuisena palkkiona. Sitä ei veloiteta erikseen, vaan se vähennetään rahasto-osuuden päivän arvosta. Palkkioon sisältyy rahasto-osuuksien säilytysmaksu.

Rahastojen palkkiot saat rahastokohtaisesti Rahastot NytistäAvautuu uuteen ikkunaan.

Säännöt ja esitteet

Tutustu rahaston sijoituspolitiikkaan, riskeihin ja kuluihin lukemalla rahaston avaintietoesite, säännöt ja virallinen rahastoesite ennen sijoituspäätöksen tekoa Rahastot Nytistä. Lue lisää Rahastot NytistäAvautuu uuteen ikkunaan.