Mikä on korkorahasto?

Korkotuotteisiin sijoittavat rahastot ovat vaihtoehto suorille korkosijoituksille, joita ovat esimerkiksi joukkolainat. Rahastosijoittaja saa jo pienelläkin summalla useita sijoituskohteita, jolloin sijoitusten tuotto-odotus paranee hyvän hajautuksen ansiosta. 

Korkosijoitukset tuottavat usein hyvin, kun osakekurssit ovat laskusuunnassa ja päinvastoin. Siksi on hyvä jakaa sijoituksensa sekä osakkeisiin että korkotuotteisiin.

  • Tuotto perustuu korko- ja luottoriskimarkkinoiden kehitykseen
  • Rahastoja voi ostaa ja myydä milloin vain

Ominaisuudet

Sijoitusprofiili
Rahastovalikoima
Tuotto ja riski

Hinnat

Rahasto-osuuksien ostosta eli merkinnästä peritään merkintäpalkkio ja myynnistä eli lunastuksesta lunastuspalkkio. Verkkopankissa teet rahastomerkinnät alennetuin palkkioin.

Rahasto maksaa rahastoyhtiölle hallinnointipalkkiota, joka muodostuu rahaston hoidon kustannuksista kuten arvonlaskennasta, kirjanpidosta ja raportoinnista.

Hallinnointipalkkion määrä ilmoitetaan vuotuisena palkkiona. Sitä ei veloiteta erikseen, vaan se vähennetään rahasto-osuuden päivän arvosta. Palkkioon sisältyy rahasto-osuuksien säilytysmaksu.

Rahastojen palkkiot saat rahastokohtaisesti Rahastot Nytistä.