Korkorahastot

Korkorahastot sopivat silloin, kun haluaa välttää sijoituksissa suuria arvonvaihteluja. Ne ovat sijoitus raha- ja joukkolainamarkkinoille, joilla sijoitusten arvonvaihtelu on maltillisempaa kuin osakemarkkinoilla. Nordean valikoimassa on rahastoja niin lyhyelle kuin pitkällekin sijoitusajalle.

Korkotuotteisiin sijoittavat rahastot ovat vaihtoehto suorille korkosijoituksille, joita ovat esimerkiksi joukkolainat. Rahastosijoittaja saa jo pienelläkin summalla useita sijoituskohteita, jolloin sijoitusten tuotto-odotus paranee hyvän hajautuksen ansiosta. 

Korkosijoitukset tuottavat usein hyvin, kun osakekurssit ovat laskusuunnassa ja päinvastoin. Siksi on hyvä jakaa sijoituksensa sekä osakkeisiin että korkotuotteisiin.

  • Tuotto perustuu korko- ja luottoriskimarkkinoiden kehitykseen
  • Rahastoja voi ostaa ja myydä milloin vain

Ominaisuudet

Sijoitusprofiili

Sijoitusprofiili

Korkorahastojen tuotto perustuu korkomarkkinoiden kehitykseen. Korkorahastot voidaan jaotella lyhyen koron, keskipitkän koron ja pitkän koron rahastoihin.

Korkorahastot hajauttavat sijoituksiaan eri liikkeeseenlaskijoiden ja eri maiden lainoihin. Lisäksi ne hajauttavat sijoituksia ajallisesti eli ostavat eri aikoina ja eri pituisia lainoja. Sijoituskohteiden liikkeeseenlaskijoita voivat olla esim. valtiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä rahoituslaitokset ja muut yritykset.

Sjoitusrahastojen sijoituskohteiden valintaperiaatteet eli sijoituspolitiikka käy ilmi rahaston avaintietoesietteestä  ja rahaston säännöistä.

Rahastovalikoima
Tuotto ja riski

Hinnat

Rahasto-osuuksien ostosta eli merkinnästä peritään merkintäpalkkio ja myynnistä eli lunastuksesta lunastuspalkkio. Verkkopankissa teet rahastomerkinnät alennetuin palkkioin.

Rahasto maksaa rahastoyhtiölle hallinnointipalkkiota, joka muodostuu rahaston hoidon kustannuksista kuten arvonlaskennasta, kirjanpidosta ja raportoinnista.

Hallinnointipalkkion määrä ilmoitetaan vuotuisena palkkiona. Sitä ei veloiteta erikseen, vaan se vähennetään rahasto-osuuden päivän arvosta. Palkkioon sisältyy rahasto-osuuksien säilytysmaksu.

Rahastojen palkkiot saat rahastokohtaisesti Rahastot Nytistä.